Dźěći zahe k wjacerěčnosći wjesć

štwórtk, 09. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Zažnodźěćace kubłanje bě tema 4. fachoweho dnja kubłanskeje syće kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska w Domje Klingewalde njedaloko Zhorjelca. K zakónčenju předstajichu wobdźělnicy wuslědki dźěłarničkow, mjez druhim tež skupina Spěwa nje ze spěwnej pedagogowku Tanju Donatec z Budyšina.  Foto: Andreas Kirschke Zažnodźěćace kubłanje bě tema 4. fachoweho dnja kubłanskeje syće kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska w Domje Klingewalde njedaloko Zhorjelca. K zakónčenju předstajichu wobdźělnicy wuslědki dźěłarničkow, mjez druhim tež skupina Spěwa nje ze spěwnej pedagogowku Tanju Donatec z Budyšina. Foto: Andreas Kirschke

Model Witaj móhł być přikład za nawuknjenje druhich rěčow

Wot Serbskeho šulskeho towarstwa wuwity a zawjedźeny model Witaj móže być w pomjeznym rumje přikład za zažnodźěćace rěčne kubłanje w pólšćinje a čěšćinje. „Witaj je metodiski a didaktiski přikład a wědomostnje přewodźany. Dobry to přikład za nawuknjenje rěčow“, wuzběhny dr. Regina Gellrich, nawodnica Sakskeho krajneho dźěłanišća za zažne kubłanje susodnych rěčow na Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe na njedawnej 4. fachowej konferency syće Kulturne kubłanje kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Tema zarjadowanja posledni pjatk měrca w Domje Klingewalde njedaloko Zhorjelca bě „Kulturne kubłanje w zažnodźěćacym wobłuku – Zažnorěčne kubłanje rěka solidne dalekubłanje“. Wjace hač 70 kubłarjow/kubłarkow, wučerjow/wučerkow, dnjowych maćerjow, studentow a zastupjerjow kubłanskich zarjadnišćow so na konferency wobdźěli. Přišli běchu woni ze Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje kaž tež z pólskeju městow Legnicy a Wrócławja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND