Wćipni być na fokus kamery poručenje

pjatk, 10. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Gloria Žurec, Jan Šołta, Judith Domanic a Pětr Zynda (prědku wotlěwa) su ze swojimi perspektiwami, zapopadnjenymi z kameru, na temy Jutry doma, Jama Wjelcej-juh, Serbske baje, Moja cyrkej a Nowy Łusč w knize „Wćipni być“ zapřijeći. Wčera wječor je lektorka LND Katrin Čornakec jim a dalšim fotografam w Budyskej Smolerjec kniharni nowostku přepodała. Foto: SN/M. Bulank Gloria Žurec, Jan Šołta, Judith Domanic a Pětr Zynda (prědku wotlěwa) su ze swojimi perspektiwami, zapopadnjenymi z kameru, na temy Jutry doma, Jama Wjelcej-juh, Serbske baje, Moja cyrkej a Nowy Łusč w knize „Wćipni być“ zapřijeći. Wčera wječor je lektorka LND Katrin Čornakec jim a dalšim fotografam w Budyskej Smolerjec kniharni nowostku přepodała. Foto: SN/M. Bulank

Kniha z fotografijemi wo Łužicy podawa nowe perspektiwy

Budyšin (SN/MiR). Kak wšelakory je wid na łužisku krajinu, na jeje twary a na ludźi, kotřiž tu bydla, na to pokazuje wčera w Budyskej Smolerjec kniharni předstajena nowostka z Ludoweho nakładnistwa Domowina „Wćipni być“. Dźesać zajimcow je so loni na dźěłarničce fotografija wobdźěliło, kotruž běštej LND a Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu zhromadnje wuhotowałoj. Isa Bryccyna je 80 stron wopřijacu, ze spiralu wjazanu knihu z jara načasnej wuměłskej ruku wuhotowała.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND