Pokiwy (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

„Do nalěća rejwać“

Budyšin. „Do nalěća rejwać“ rěka hesło koncerta Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra, na kotryž su zajimcy njedźelu w 15 hodź. do hale na Budyskim Trělnišću přeprošeni. Orche­ster koncertuje tam zhromadnje z hudźbnikami Hušćanskeje ewangelskeje srjedźneje šule, Budyskeho Phillippa Melanchthoweho gymnazija a z pišćałkowej skupinu Serbskeje zakładneje šule Budyšin.

Wopomnja padłych wojakow

Chrósćicy. Zhromadnje z hosćimi z pólskich Żarow wopomnja zastupjerjo Domowiny a serbskeho zjawneho žiwjenja, wjesnjenjo a dalši wutoru, 28. apryla, w 10.30 hodź. při pomniku na Chró­šćanskej Fulkec hórce pólskich wojakow, kotřiž běchu tam před 70 lětami padnyli. We wosadnej cyrkwi přizamknje so Boža mša. W 14 hodź. budźe wopominanje při wjesnym křižu w Hórkach.

Wo nowych medijach

Budyšin. Starši a dalši zajimcy su přichodnu wutoru w 19 hodź. do awle Budyskeho Serbskeho gymnazija na přednošk přeprošeni. Cosima Stracke-Nawka z Lipska porěči na temu „Dźěći a młodostni w swěće nowych medijow.

Přednošuje wo pomnikach

Budyšin. Domowinska skupina Budyšin-město přeproša wšitkich Budyskich Serbow a dalšich zajimcow na přednošk Trudle Malinkoweje „Serbske pomniki – swědki narodneho wuznaća“ štwórtk, 30. apryla, w 16.30 hodź. w towarstwowej rumnosći Budyskeho Serbskeho domu (něhdyša hosćencowa kuchnja). Swoje wuwjedźenja podkładźe přednošowarka z wotpowědnymi wobrazami.

Za chodojtypalenje so přizjewić

Berlin. Runje tak kaž w Hornjej Łužicy chcedźa lětsa znowa Serbja w Berlinje chodojtypalenje přewjesć. Čłon towarstwa SKI Berlin Měto Pernak přeproša zajimc­ow štwórtk, 30. apryla, na swoju zahrodu. Zajimcy njech přizjewja so najpozdźišo hač do 29. apryla pola Angeliki Kurowscyneje pod telefonowym čisłom 030/ 562 02 56.

Mejemjetanje při křižu

Kamjenej. Na Kamjenjanskej nawsy při swjatym křižu chcedźa 1. meje meju mjetać. Započatk je w 15 hodź. Wječor budu reje ze serbskej kapału Con-takt. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Wočakuja madźarskich hosći

Radwor. Prěni raz přijědźe skupina šule­rjow z madźarskeho Kakásda, partnerskeje komuny Radworskeje gmejny, do Łužicy. Z Radworskimi šulerjemi nazwučuja woni madźarske a němske spěwy, kotrež chcedźa zjawnosći rady předstajić. Wobydlerjo Radworja a wokolnych wsow su tuž přeprošeni na zabawny program­ serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ a hosći z Kakásda pjatk, 8. meje, w 19 hodź. w hosćencu „Meja“.

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND