Skromny spočatk w lěće 1983

Před 40 lětami bě z třomi wučerskimi cyłkami mjeztym najpopularniši wolejbulowy turněr w Serbach, wurisanje wo pokal Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, startował. Štwórtk popołdnju, 24. februara 1983, zetkachu so w nowej sportowni Šule Ćišinskeho w Pančicach dwě pedagogowce a šěsnaće pedagogow Serbskeje šule Ralbicy, Serbskeho wučerskeho wustawa Budyšin (SWW) a domjaceho kubłanišća, zo bychu při wysokim saku wuhrali prěnjeho dobyćerja pućowanskeho pokala Domowiny. Znaty serbski seniorowy běhar Jurij Nuk z Budyšina, tehdy hrajer mustwa SWW, wopisa kónc februara w Nowej Dobje wotběh turněra a poda rezultaty. Tak bě sportowy wučer Stefan Rjeda ze Šule Ćišinskeho hłowny organizator a po horcym boju přijima Pančičanski kapitan Jan Rjelka z rukow njeboh Bena Pjetaša, tehdy wotrjadnik w sekretariaće Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, drohotny pokal. Druhe městno wobsadźichu Budyscy a třeće sportowcy a sportowče z Delan.

Wuwiće turněra k rekordnemu wobdźělenju

Znaty sněhakowar Tobias Angerer je wčera w Drježdźanach ze šulerjemi zakładneje šule w zwisku z projektom „Tydźeń šulskeho sporta na sněhakach“ hromadźe zwučował. Přestrjeń pódla Joynext areny nětko jako sněhakowarsku čaru wužiwaja, hdźež móža nimo šulerjow tónle tydźeń tež wšitcy druzy zajimcy zymskeho sporta sněhakować. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Najebać poražki wšitko hišće móžne

wutora, 28. februara 2023 spisane wot:

Lodowe mjedwjedźe Regensburg –

Łužiske lodohokejowe liški 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Wuslědki (28.02.23)

wutora, 28. februara 2023 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

VfB Běła Woda – Wojerowski FC 0:0 (0:0)

SG Weixdorf – Rakečanske ST 0:2 (0:0)

1. SC Borea Drježdźany 15 50 : 15 38

2. TSV Rotacija Drježdźany 16 35 : 16 37

3. FV Přezjednota Niska 14 49 : 11 34

4. Drježdźanski SC  15 25 : 20 22

5. SJ Chrósćicy 14 21 : 13 21

6. SV Wesenitzal 14 29 : 27 21

7. FSV Nowosolc-Hrodk 13 28 : 19 19

8. Wojerowski FC 16 29 : 27 19

9. Rakečanske ST 15 27 : 33 19

10. VfB Běła Woda  16 29 : 39 19

11. SG Weixdorf 16 27 : 35 18

12. TSV Cossebaude 15 26 : 39 13

13. Radebergerske ST 16 28 : 52 13

14. Drohotka Ramnow 14 24 : 42 8

15. BSV Sebnitz 15 17 : 56 8

Wokrjesna liga stafla I

1. Arnsdorfske KT 13 34 : 16 29

2. Bretnig-Hauswalde 13 41 : 22 26

3. TSV Połčnica 13 38 : 24 26

4. ST Bart 13 20 : 24 23

5. HZ Huska/Hodźij 13 33 : 23 22

6. TSV Wjazońca 13 31 : 23 21

7. Traktor Malešecy 13 23 : 16 21

8. TSV Wjernarjecy 13 35 : 35 17

9. ST Kubšicy 12 20 : 20 17

10. Zeleno-běli Bukecy 13 24 : 25 16

11. HZ Frankenthal 13 15 : 26 11

12. SV Haselbachtal 13 16 : 27 10

13. ST Wjelećin 12 20 : 37 8

14. Kumwałd/Schönbach 13 21 : 53 7

Sokoljo dramatiski derby znowa dobyli

póndźela, 27. februara 2023 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

ST Radwor 1:0 (0:0)

zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Schulz, A. Wałda, T. Wałda (86. Bejmak), B. Bejma, D. Gloxyn, D. Šołta (86. Ričl), Šewc (75. Nuk), Domaška (90. R. Šołta), Kurjat

zestawa hosći: Grenzemann – Šěrak, Šnajder, Paška, Wjenka, Nuk, Pěčak (90. Grubert), Castejon (82. Reineke), Wjacławk, Schöne (79. Hetaš), Schulze

Słónčko, sněh, wětr, błóto, čerwjena karta, dwě přetřělenej jědnatce, wjac hač 100 přihladowarjow, zmylk wrotarja, emocije a dramatika hač do poslednjeje mjeńšiny. A na kóncu bě nimale wšo kaž přeco: Sokoljo dobychu přećiwo Radworčanam. Bě to hižo pjate delanske dobyće w šestym serbskim derbyju zašłych lět.

Widźał, słyšał, napisał (27.02.23)

póndźela, 27. februara 2023 spisane wot:
Awtor dźensa Tomaš Faska

Jako tele dny mjezynarodne sportowe wubědźowanja w zymskich sportowych družinach sćěhowach, mi wospjet jasna dominanca norwegskich sportowčow a sportowcow napadny. Hač wusahowacy skakar Halvor Egner Granerud, mjez druhim dobyćer turneje na štyrjoch skakanišćach, njepowalny kral biatletow, Johannes Thingnes Boø abo swětowy mišter w slalomje pola alpinskich sněhakowarjow, Henrik Kristoffersen, wone zběrachu lětsa znowa złote medalje kaž druzy městna mjez prěnimi dźesaćomi. Norwegske sportowe wuspěchi w zymskim sporće su wobdźiwanjahódne. Při tym ma kraj jenož 5,4 miliony wobydlerjow. 405 medaljow dobychu norwegscy sportowcy dotal na olympiskich zymskich hrach, 148 z nich běchu złote – wjace hač kóždy druhi narod. Za tym tči system, z kotrymž sym so w minjenych dnjach trochu bliže zaběrał. Zwěsćich, zo kročatej Norwegska a Němska na polu sporta rozdźělnej pućej: Puć Skandinawičanow wjedźe horu horje – „Němski“ po horje dele. Čehodla? Kaž nimale přeco je tež na tute prašenje jednora wotmołwa.

Wuslědki (27.02.23)

póndźela, 27. februara 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Ottend.-Okrilla – N. Něm. Pazlicy 1:1 (0:0)

H. kraj-Sprjewja – Großröhrsdorf 4:0 (2:0)

ST Ćisk – Módro-běli Kulow 1:4 (0:2)

Łaz/Běły Chołmc – Biskop. II 2:1 (1:0)

Hnašecy-Dobruša – Großnaund.4:3 (3:1)

TSV Wachau – ST Porchow 3:1 (2:0)

Kinspork/Łužnica – Ger. Budyšin 0:3 (0:2)

Sokoł Ralbicy/Hórki – Radwor 1:0 (0:0)

1. Módro-běli Kulow 17 40 : 13 41

2. Biskopičanske KT II 16 57 : 12 40

3. Póst Germania Budyšin 17 42 : 21 37

4. ST Hnašecy-Dobruša 16 48 : 26 33

5. Natwar Němske Pazlicy 16 38 : 16 33

6. ST Horni kraj-Sprjewja 16 45 : 28 28

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 16 34 : 24 25

8. SG Großnaundorf 16 26 : 25 25

9. HZ Łaz/Běły Chołmc 16 25 : 23 23

10. FV Ottendorf-Okrilla  17 34 : 33 23

11. SC Großröhrsdorf 17 23 : 28 17

12. TSV Wachau 16 24 : 45 16

13. ST Radwor 16 26 : 43 15

14. ST Porchow 16 21 : 56 10

15. ST Ćisk 17 18 : 61 6

16. ST Kinspork/Łužnica 17 17 : 64 5

Sport (24.02.23)

pjatk, 24. februara 2023 spisane wot:

Wobornicy so wubědźuja

Dobrowólni wohnjowi wobornicy gmejny Ralbicy-Róžant wubědźuja so při wysokim saku jutře, 25. februara, w Ralbičanskej ćěłozwučowarni. Wuhotowar wólnočasneho turněra, kiž započnje so w 15 hodź. su wobornicy z Konjec-Šunowa.

Serbski derby w Delanach

W Ralbicach wuhraje so njedźelu wot 14 hodź. we wokrjesnej wyšej lize serbski koparski derby mjez prěnimaj mustwomaj z Ralbic a Radworja. Za Ralbičanow budźe to zdobom prěnja hra w nowym lěće. Do Chrósćic přijědźe Přezjednota Niska, do Budyšina VFC Plauen. Wospjet pak dyrbi so z tym ličić, zo dypkowe hry wjedra a špatnych poměrow na hrajnišćach dla wupadnu.

25.02.  13:00  FC Energija Choćebuz –

  Berlinski AK

25.02.  13:00  Budissa Budyšin –

  VFC Plauen

25.02.  14:00  ST Ćisk –

  Módro-běli Kulow

26.02.  13:30 Biskopičanske KT –

  VfB Auerbach

26.02.  14:00  SJ Chrósćicy –

  FV Přezjednota Niska

26.02.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  ST Radwor

Sokoljo hraja zaso wo dypki

Mjetarjo přećiwo koparjam hrali

štwórtk, 23. februara 2023 spisane wot:

HVH Kamjenc/Towarstwo přećelow Němske Pazlicy/ST Bisch­heim-Häslich – SJ Njebjelčicy

1:3 (0:1)

Zestawa SJ Njebjelčicy: Friedrich Tietze – Jakub Šołta, Marvin Reineke (60. Jonas Lehman), Anton Malaškin, Andre Reineke, Krystof Paulik, Handrij Korjeńk, Ronny Hanuza, Roman Mjechela, Gabriel Čornak, Daniel Kral

Njedźelu bě so za prěnje koparske mustwo SJ Njebjelčicy druha testowa hra na Kamjenskim kumštnym trawniku přewjedła. Přećiwnik z mjenom HVH Kamjenc/Towarstwo přećelow Němske Pazlicy/ST Bischheim-Häslich wupraji so hižo do tuteje sezony zwólniwe, přećiwo cyłkej SJN test přewjesć. Tutu hru dobychu mjetarjo HVH Kamjenc z 3:2 na domjacym trawniku. Tak zetkaštej so mustwje njedźelu k přećelskej wróćohrě.

Hra započa so wólnje z wottasanjom wobeju mustwow. Čerwjene košle kontrolowachu hru, tola bjeztoho, zo by so woprawdźe něšto strašne před wrotami stało. W 33. min. Roman Mjechela swójsku třělwu na wrota k 1:0 do wrotow suny. Z tym skónči so prěni połčas.

Wubranka žonow pyta zesylnjenje

štwórtk, 23. februara 2023 spisane wot:
„Bala, bala, bala – tak spěwa Łužica“. Tuta linka je hnydom we wuchu a spěw zwjazamy z EUROPEADU. W sporće rěka stajnje „Po hrě je do hry!“. Tak tež za EUROPEADU, kotraž so klětu w druhim prózdninskim tydźenju wot 28. junija do 7. julija w němsko-danskim pomjeznym kraju blisko Flensburga pjaty raz přewjedźe. A nadźijomnje tež druhi raz za našu serbsku koparsku wubranku žonow. Po premjerje w lěće 2016 w Južnym Tirolu chce so wubranka žonow tež klětu na EUROPEADŹE wobdźělić. Zo by so mustwo zesylniło, je dalšich hrajerkow-koparkow trěbnych. Tuž su wšitke zajimče sobotu, 4. měrca, wot 10 hodź. na prěnje zeznaće do sportownje w Ralbicach přeprošene. Witane su wšitke holcy a žony, kotrež su na dnju turněra 2024 znajmjeńša 16 lět stare. Přizjewjenje je hač do 24. februara pola Franciski Hellneroweje pod telefoniskim čisłom 0174/980 7140 móžne. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

nowostki LND