Tež holcy-koparki trenuja

štwórtk, 22. apryla 2021 spisane wot:
Biskopičanske koparske towarstwo ma cyłkownje pjeć ryzy holčich a žonjacych koparskich mustwow. Prěnje mustwo žonow­ hraje w regionalnej lize-sewjerowuchod w stafli juh a je w nětko zakónčenej sezonje štyri ze šěsć hrow přěhrało, jednu dobyło a w jednej remis docpěło. Rezerwa Biskopičanskich žonow hraje w krajnej klasy, kotruž by jako mišter sezony 2020/2021 zakónčiła, bychu-li sydom wotmětych partijow hódnoćili. Nimo žonjaceju cyłkow ma Biskopičanske KT 08 hišće tři dorostowe holče: w młodźinje D, młodźinje C a młodźinje B.

16. raz wokoło hata běhali

srjeda, 21. apryla 2021 spisane wot:

Wšitke tradicionalne ludosportowe po­dawki w Němskich Pazlicach dyrbja lětsa kaž hižo loni poprawom do wody padnyć. Kreatiwni čłonojo towarstwa Natwar Němske Pazlicy pak wumyslichu sej znowa wulkotnu alternatiwu. Tak móžeše kóždy sportowc, kiž bě jutrowne dny a po tym jedne koło wokoło wulkeho hata po puću, wšojedne hač pěši, na kolesu abo hinak, na nastajene brězy při płoće stadiona jedne jutrowne jejko powěsnyć a sej wopismo wotkołkować. W běhu dweju tydźenjow wobkruži tuž něhdźe 200 wobdźělnikow něhdźe pjeć kilometrow dołhu čaru, wězo stajnje z dosć wotstawkom k dalšim sportowčam a sportowcam. Jutrownu póndźelu rozdźěli jutrowny zajac samo słódkosće a wšěch­ akterow wosobinsce postrowi. Wosebje dźěćom běše to rjana překwapjenka.

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy dźakuje so wšitkim wobdźělnikam a darićelam pjenjez. Nětko so nadźijeja, zo móža 21. wotběhanje husaceje pje­čenje 26. decembra bjez ćežow přewjesć.

FC Energija Choćebuz je koparske towarstwo, kotrež móže na swoje dotalne wuspě­chi horde być. Je pak tež zjednoćenstwo z wosebitosćemi, kaž to personalna statistika pokazuje. Dohromady je pola Delnjołužičanow dotal 525 hra­je­rjow zrěčenje dóstało. Mjez nimi bě nima­le kóždy třeći z wukraja. Tak no­šachu koparjo z 45 krajow dotal trikot FC Energije.

Jako so sezona 2000/2001 nachileše (to hraješe Energija prěni raz w zwjazkowej lize), postarachu so Łužičenjo samo wo wěčny rekord. Trenar Eduard Geyer nastaji tehdy prěni raz w stawiznach elitoweje ligi Němskeje jědnaće wukrajnych koparjow w startowej formaciji na hrajnišćo, a to přećiwo VfL Wolfsburgej. Pola Choćebužanow běše to zwučeny wobraz, zwonkastejacy pak zhladowachu skerje skeptisce na wuwiće Energije.

Minjenu sobotu běchu wolejbulistki Drježdźanskeho SC w swójskej hali třeću­ partiju wo němske mišterstwo přećiwo cyłkej Allianz MTV Stuttgart z 3:2 dobyli. Chowanče trenarja Alexandera Waibla změnichu tuž staw w finalnej seriji modusa „best of five“ na 1:2. Tak smědźa Drježdźanjanki wokoło ka­pi­tanki Leny Stigrot wo móžnym titu­lu 2021 sonić, jeli tež poslednjej duelej za se­bje rozsudźa.

Prěnja partija „best of five“

lětahrywrotawrotowy poměrdypki
1.LSV Hory10265193 610:417472
2.Sokoł Ralbicy/Hórki10265140 527:387429
3.Drohotka Ramnow925658 503:445397
4.SC 1911 Großröhrsdorf8218146 475:329391
5.ST Ćisk6180206 460:254343
6.Módro-běli Kulow923838 437:399329
7.TSV Połčnica9234-79 395:474291
8.Póst Germania Budyšin717655 408:353290
9.Motor Kumwałd820617 442:425280
10.ST Hnašecy/Dobruša717829 378:349261
11.ST Rakecy4122161 333:172252
12.Biskopičanske KT II5126133 313:180232
13.Zeleno-běli Bukecy7210-230 362:592208
14.SJ Chrósćicy412080 241:161206
15.HZ Kinspork/Łužnica6147-21 275:296163
16.Wojerowski FC511455 254:199162
17.SG Großnaundorf6145-71 239:310157
18.LSV Nowe Město26063 119:56 122
19.

Tabulce (20.04.21)

wutora, 20. apryla 2021 spisane wot:

Koparski dorost Braniborskeje

młodźina C, wokrjesna liga Delnja Łužica-juh

1. ST Dub Rogeńc 4 27 : 3 12

2. Gołkojčanske ST 1896 3 24 : 2 9

3. HZ ST Derbno/ST Garjej 4 15 : 2 9

4. SC Grodk 1896 3 30 : 4 6

5. Wacker 09 C2-juniorojo 4 21 : 15 6

6. Vikt. 1897 Choćebuz II 4 9 : 40 3

7. SG Gogolow 4 3 : 19 0

8. KST Grodk/BW Grodk 4 1 : 45 0

młodźina D, wokrjesna liga Delnja Łužica

1. Wacker 09 D1-juniorojo 10 51 : 12 28

2. ST Šmrěk Chójany 10 59 : 24 24

3. HZ Kśišow/Raduš 10 54 : 24 22

4. Gołkojčanske ST 1896 10 41 : 13 22

5. HZ ST Pśiłuk/SG Picnjo 10 59 : 23 21

6. ST Łužica Baršć 10 61 : 34 18

7. Grodkowske ST D1 10 37 : 29 18

8. VFB Choćebuz ’97 10 30 : 27 14

9. Energ. Choćebuz U11 10 29 : 33 13

10. ST Kórjeń 10 23 : 44 9

11. SG Gogolow 10 19 : 53 6

12. Vikt. 1897 Choćebuz II 10 25 : 53 5

13. JFV FUN 2 10 8 : 66 3

14. ST Žylow 10 13 : 74 1

Najlěpši třělc wostanje w Budyšinje

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Kapitan Hagemann hraje dale w čorno-běłych barbach krajneho koparskeho ligista Budissy

Kopar Tom Hagemann, kiž tabulku třělcow wrotow w přetorhnjenej hrajnej dobje­ w krajnej lize z wosom wrotami nawjeduje, je njedawno swoje zrěčenje z krajnym koparskim ligistom Budissu Budyšin wo jedne lěto podlěšił. Pokazał je tak sylne znamjo za swoju zwjazanosć ze sportowym towarstwom sprjewineho města. Mustwo a zamołwići Budissy derje wědźa, što na nim maja, dokelž słuša k najwažnišim rutinjejam koparskeho kluba. 26lětny njeje jeno za swoje kwality nastupajo wotzamknjenja před přećiw­niskimi wrotami znaty. Wón swój team tež mentalnje jara skruća.

Hač do lěta 2016 móžeše wuběrny srjedźny nadběhowar swoje kmanosće na přikład pola U 19 a druheho zastupnistwa Dynama Drježdźany wuwiwać, prjedy hač dźěše k Biskopičanskemu koparskemu towarstwu, hdźež je dohromady tři lěta za bulom honił.

Jěchanske a skakanske turněry

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Lětušu zelenu sezonu konjacych sportowčow a sportowcow chcychu w Ku­lowje poprawom wčera zahajić. Zamołwići pak su wubědźowanja wotprajili. Wulki jěchanski a skakanski turněr planuja tam nětko za posledni kónc tydźenja w juniju.

Tež sportowcy konjaceho towarstwa Pančicy-Kukow chcedźa lětsa rady dwaj turněraj w Hórkach wuhotować: srjedź junija sakske mišterstwa w jězdźenju z dwupřežnymi zapřahami a w septem­brje potom sakske mišterstwa w mnohostronskim jěchanju.

12.–13.06. 4. jězdny turněr w Hórkach

25.–27.06. wulki jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

18.–19.09. 28. jěchanski turněr w Hórkach

Při wupisanjach za wšitke turněry jewja so tež zaso jednotliwe wukonowe klasy, kotrež su do wšelakich stopnjow ćežkosće rozrjadowane.

E – zachodny schodźenk

A – započatkarski schodźenk

L – lochki schodźenk

M – srjedźna ćežkosć

S – ćežki schodźenk Jan Hrjehor

Po přěhratymaj duelomaj w seriji „best of five“ přećiwo cyłkej Allianz MTV Stuttgart dyrbjachu wolejbulistki Drježdźanskeho SC sobotu doma dobyć, zo bychu dale wo němske mišterstwo hrać směli. A to je so jim z wuslědkom 3:2 tež poradźiło. Prěnju sadźbu­ wone dobychu, druhu přěhrachu, třeću dobychu, w štwórtej Stuttgarćankam znowa podležachu, tiebreak pak na zbožo zaso dobychu. Přichodnu hru změja žony Drježdźanskeho SC zajutřišim, srjedu, w Stuttgarće. Foto: dpa/Robert Michael

Awtor dźensa Toni Ryćer

W sportowej kolumnje tydźenja zaběraše so Tomaš Faska z jara zajimawej temu we wobłuku tak mjenowanych muskich sportowych družin, w kotrychž so dźeń a wjace žonow wu­bědźuje. Měnju wšak, zo je wuraz „muskeho“ sporta zestarjeny a njewotpowěduje aktualnej situaciji. Snano njejsu wukony žonow a muži w kóždej disciplinje přirunajomne, štož ma předewšěm anatomiske přičiny. Tohodla wubědźuja so žony a mužojo zwjetša w separatnych družinach sporta. Mamy pak tež přikłady, hdźež wobaj splahaj mjez sobu wo dobyće wojujetaj. A tu smy zaso w motorsporće.

Nimo naspomnjeneje Ellen Lohr je wjele­ dalšich žonow, wosebje tež něm­skeho pochada, kotrež móhli tu mjenować. Tak sportowče hižo w jara młodych lětach, na přikład w kartowym sporće, spěchuja, zo so hižo wosomlětne holcy wo němske mišterstwa w kategoriji bambi­nije wubědźuja. Zajimowanym holcam móžu jenož poručić, so zhromadnje ze staršimaj wo wotpowědnych poskitkach wobhonić. Jedna tajka dobra adresa je kartowa čara we Łazu.

nawěšk

nowostki LND