Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Sport (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Wobory so wubědźuja

Wobornicy zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe zetkaja so dźensa we Sernjanach k dalšemu wurisanju w haše­nju, kotrež započnje so we 18 hodź. Njedźelu za tydźeń, 11. awgusta, wubědźuja so woni wot 13.30 hodź. w Smjerdźacej.

Přewjedu soccercup

Wjesny klub Sernjany přeproša jutře, sobotu, wšitkich wólnočasnych a dalšich koparjow na tak mjenowany soccercup. Tu hrajo třo přećiwo třom, a to wosom mjeńšin. Započatk je napoł dwěmaj, maksimalnje dźesać mustwow smě so wobdźělić. Přizjewjenja su pod telefo­nowym čisłom 01 62 / 7 62 40 29 abo e-mailnje pod móžne.

Jubilejne hórske běhi

Lětsa přewjedu we Wopakej 40. raz běhi na horu Běłobóh, a to njedźelu, 25. awgusta, wot 10 hodź. Planowane su distancy 1,5 / 4,9 / 12,0 a 20,0 km. Nimo toho poskića tam sportowcam walking na distancy 4,9 km.

Koparske testowe hry

02.08. 19.00 ST 1922 Radwor –

  HZ Huska/Hodźij

04.08. 10.30 SJ Njebjelčicy –

  Biskopičanske KT 08 II

04.08. 11.00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Budissa Budyšin U19

04.08. 15.00 ST 1922 Radwor –

  ST Hbjelsk 1923

04.08. 15.00 SJ Chrósćicy –

  ST Marijina hwězda

06.08. 18.30 SJ Chrósćicy –

  Budissa Budyšin

winowatostna koparska hra:

04.08. 13.30 FC Energija Choćebuz –

  Čerwjeno-běli Erfurt

Zazběhowe dobyće a dohra Wollitza

štwórtk, 01. awgusta 2019 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– VSG Altglienicke 3:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Moser – Hasse, Schneider, Koch, Meyer, Gehrmann, Raak (74. Eisenhuth), Geisler (72. Broschinski), Rangelow, Taz (80. Hoppe), Brügmann

Ma nětko sportowy wobchod

štwórtk, 01. awgusta 2019 spisane wot:
W Kamjencu je sej rodźeny Worklečan Robert Lejnart njedawno són spjelnił. Mi­njene měsacy je tam kopar Sportoweje jednotki Njebjelčicy wustajenski wobchod „trikotfreunde – der teamoutfitmacher“ za sportowu, dźěłowu a wólnočasnu drastu natwarił. Wosebje narěčane su sportowe zjednoćenstwa, ale tež firmy a jednotliwcy. Tak móža sej zajimcy aktualne kolekcije pola njeho wupytać a sej je tež poćišćeć dać. Wšelake poskitki kaž wačoki, toboły a sportowe wobleki ze serbskim lipowym łopješkom njesmědźa wězo falować. Tež fanowe aktikle za Serbsku koparsku wu­bran­­ku Robert Lejnart poskića. Foto: Tadej Cyž-Njebjelčanski

Traktor Malešecy

– ST Marijina hwězda 5:2 (3:2)

Za Pančičanow zasadźeni: Matik – Wróbl, Rab, K. Pakoßnick, Cyž, Pesch­mann, Pjetaš­, Jurš, Hawš, Kral, J. Pakoßnick, Schmidt, Čornak

Po tym zo běchu koparjo ST Marijineje hwězdy na 3. serbskim supercupje jeno štwórte a tak poslednje městno docpěli, podachu so woni minjenu njedźelu na prěnju prawu testowu hru, a to do Ma­lešec. Tam pak poćerpjechu jasnu po­ražku 2:5. Při jara tužnym wjedrje dyr­bješe trenar Erwin Kleinmann tež wjacorych akterow z Pančičanskeho druheho mustwa zasadźić, dokelž pobrachowaše jemu dowola a zranjenja dla hnydom wosom stajnych hrajerjow.

Při Slěbornym jězoru wojowali

srjeda, 31. julija 2019 spisane wot:
Horce boje při wysokim saku su wopytowarjo mjeztym 27. bičwolejbuloweho turněra­ na Bjedrichečanskim přibrjohu Slěborneho jězora minjeny kónc tydźenja dožiwili. Při horcych temperaturach móžeše so na kóncu Kulowske mustwo „Rjadowany­ chaos“ jako dobyćer přesadźić. Foto: Gernot Menzel

SGB zhladuje na 37 krajnych finalow

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

W minjenych 18 lětach wobdźělichu so sportowče a sportowcy Serbskeho gym­na­zija Budyšin (SGB) na 37 sakskich fina­lach we wurisanju „Młodźina trenu­je za olympiju“. W šěsć družinach wuwojowachu sej mustwa SGB jednu złotu, šěsć slěbornych a jědnaće bronzowych medaljow.

W sportowych stawiznach Serbskeho gymnazija ma 20. měrc 2001 wosebity wuznam, dokelž startowachu to jeho šu­le­rjo prěni raz w kónčnym sakskim wubědźowanju pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“. Šěsć hólcow 7. do 9. lět­nika dojědźe sej tón dźeń do Döbelna, zo bychu so mjez šěsć najlěpšimi šulemi swobodneho stata w blidotenisu wubědźowali. Z kapitanom Renéjom Ryćerjom zakónčichu woni turněr na 5. městnje. Lěto pozdźišo mytowachu jich w Döbelnje z bronzowej medalju.

Wuslědki (30.07.19)

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

Lok Lipsk – Hertha BSC II 2:1 (1:1)

Viktoria Berlin – Erfurt 2:0 (0:0)

Rathenow – Halberstadt 1:3 (0:1)

Auerbach – Lichtenberg  0:1 (0:1)

Choćebuz – Altglienicke 3:1 (2:0)

Nordhausen – Chemija Lipsk 0:0 (0:0)

BFC Dynamo – Babelsberg 3:1 (2:0)

Berlinski AK – Biskopicy 4:2 (2:0)

Meuselwitz – Fürstenwalde 1:1 (1:1)

čoło tabulki

1. Berlinski AK 1 4 :2  3

2. BFC Dynamo 1 3 :1  3

2. FC Energija Choćebuz 1 3 :1  3

2. Germania Halberstadt 1 3 :1  3

5. FC Viktoria Berlin 1 2 :0  3

6. Lok Lipsk 1 2 :1  3

7. SV Lichtenberg 47 1 1 :0  3

8. Union Fürstenwalde 1 1 :1  1

8. ZFC Meuselwitz 1 1 :1  1

10. BSG Chemija Lipsk 1 0 :0  1

10. Wacker Nordhausen 1 0 :0  1

tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV)

młodźina E, zaměstnjenske koło, stafla 1

1. FSV Budissa Budyšin II 9 83 : 24 23

2. Módro-běli Minakał 9 60 : 17 21

3. Póst Germ. Budyšin 9 55 : 22 20

4. ST Bart 9 41 : 38 16

5. HZ Bukecy/Kubšicy 9 46 : 47 14

6. Motor Kumwałd 9 34 : 38 12

7. ST Wulka Dubrawa 9 24 : 47 9

8. HZ Rakečanske KT II/

Módro-běli Njeswačidło 9 25 : 55 7

9. TSV Wóspork/Hrodźišćo 9 15 : 48 6

10. ST Horni kraj E2 9 12 : 59 3

młodźina E, zaměstnjenske koło, stafla 2

1. Arnsdorfske KT  8 38 : 7 24

2. Arnsdorfske KT II 8 21 : 27 13

3. HZ Frankenthal/Postup Großharthau/

Seeligstadt 8 24 : 22 12

4. TSV 90 Wjazońca 8 21 : 20 12

5. TSV Wjernarjecy II 8 16 : 15 11

6. SZ Wjelećin 8 21 : 22 11

7. ST Hodźij 8 21 : 28 11

8. ST Zemicy-Tumicy 8 22 : 28 6

9. ST Porchow E2 8 14 : 29 2

młodźina E, zaměstnjenske koło, stafla 3

1. SJ Chrósćicy 7 34 : 10 21

Treningowe lěhwo napinało

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy je w złotym měsće Praze intensiwne štyridnjowske treningowe lěhwo w měšćanskej štwórći Satalice přewjedło. Mała skupina wobdźělnikow bě so hižo štwórtk do čěskeje stolicy podała, najwjetši dźěl hakle pjatk wječor.

Wulka přestawka pak po přijězdźe zaplanowana njebě, po krótkim witanju dźěše mjenujcy hnydom na sportowy areal, hdźež přewjedźechu prěnju treningowu jednotku. Přez cyły kónc tydźenja dyrbjachu kumštny trawnik wužiwać, dokelž běchu šwihele dešća wužiwanje přirodneho hrajnišća znjemóžnili. To pak njeběše za 21 chowancow trenar­skeje trójki Erwina Kleinmanna, Stefana Hübnera a Dawida Jurša žadyn problem, dokelž skićeše jim tež kumštny trawnik optimalne wuměnjenja. Po połdrahodźinskim treningu móžachu sej wšitcy swoje stwy zarjadować a prěnje zaćišće wuhódnoćić.

Wotrowčenjo jedna z překwapjenkow byli

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Na wjesnym swjedźenju w Serbskich Pazlicach su minjenu sobotu tradicionelny koparski turněr serbskich wsow přewjedli. Lětsa wobdźěli so pjeć mustwow z Worklec, Wotrowa, Róžanta, z Njebjelčic a Serbskich Pazlic. Hrali su cyłki w modusu kóždy přećiwo kóždemu, a to přeco dwójce sydom mjeńšin.

A kaž to tak na wjesnych turněrach je, dožiwichmy zaso někotre překwapjenki, z kotrymiž nichtó ličił njebě. Tak běchu Serbskopazličenjo jenož posledni z jednym dypkom, ale bjez docpětych wrotow, a to, hačrunjež mějachu najwjace hrajerjow k dispoziciji. Najmłódše mustwo turněra Róžant wobsadźi štwór­te městno tohorunja z jednym dypkom a jednymi wrotami, kotrež pak běchu najrjeńše wubědźowanja. W hrě přećiwo pozdźišemu dobyćerjej z Wotrowa běše Róžeńčan Marcel Kral widźał, zo wrotar předaloko před klětku steji, a přetwori po zakopje direktnje wot srjedźneje linije k 1:4, štož běše zdobom kónčny staw partije.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND