Ze zbožom zwonka remis docpěli

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

Módro-běli Minakał –

ST Marijina hwězda 1:1 (0:0) 

Zestawa hosći: Matik – Wróbl, K. Pakoßnick, B. Zynda (58. Weclich), Hoge, Langer, Cyž, Zelnak, Ladewig (76. Bulank), J. Pakoßnick (86. Wünsche), Eldor (64. Clausen)

Na prěnju wonkownu hru druheje połserije podachu so klóšterscy koparjo do Minakała. Před něhdźe 100 přihladowarjemi běše to wočakowana ćežka partija, dokelž njehraja módro-běli jenož jara robustnu kopańcu, ale tež hrajersce nahladnu. Přiwšěm mějachu hosćo hižo po sekundach móžnosć k zažnemu nawjedowanju.

Njekoncentrowanosć wužili

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

ST Hnašecy/Dobruša –

ST Radwor 6:2 (4:0)

Zestawa hosći: Grenzemann – Wjeńka, Pěčak, Šěrak, Paška, Grubert, Nuk, Mička (59. Ja. Wjacławk), Schulze, Jo. Wjacławk, Hetaš (80. Omran)

Duel wotmě so w Dobruši při rjanym słónčnym wjedrje. Partija měješe z 75 přihladowarjemi tež rjanu kulisu. Wobě mustwje so trochu do hry kopoleštej. Hrajne podźěle pak ležachu přewažnje pola domjaceho mustwa. W 13. min. znješkódni wrotar Peter Grenzemann bul, ale da jón zaso padnyć. Nadběhowar hosćićela wuži šansu k 1:0. Hosćo běchu šokowani. Jenož dwě mjeńšinje pozdźišo suny Lucas Mörl bul po flance do saka k 2:0. Hosćićeljo hru nětko kontrolowachu a nadběhi hosći suwerenje wotwobarachu. W 35. min. nadběhowachu koparjo Hnašece/Dobruše znowa přez křidło. Škitar Fabian Šěrak spyta bul wotwobarać, ale hrajny nastroj skoči do Radworskich wrotow. Dwě mjeńšinje pozdźišo steješe zaso Mörl prawje a zhłójčkowa bul po flance do wrotow k 4:0. Radwor hraješe pře pasiwnje a bě pře njekreatiwny před wrotami přećiwnika.

Falowaše překlepanosć

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

SJ Njebjelčicy –

Zeleno-běli Sepicy 0:3 (0:2)

Zestawa domjacych: Nico Hahn – Jakub Šołta, Clemens Reinelt (42. Florian Domš), Nico Šuster (63. Anton Malaškin), Józef Matješk (63. Robert Lejnart), Christof Pawlik, Handrij Korjeńk, Ronny Hanuza, Roman Mjechela, Daniel Kral, Oliver Domš

Njedźelu běchu sportowi přećeljo ze Sepic z hosćom w Njebjelčicach. Dobyće přećiwo tabulkowemu susodej bě za Njebjelčanow na kóždy pad trěbne, zo njebychu so hišće hłubšo do tabulkoweje pincy dóstali. W prěnim połčasu widźeše nimale 100 přihladowarjow wurunanu hru ze šansami na woběmaj bokomaj. Hosćićeljo spytachu, přećiwnikej z wulkim ćišćom strašni być. Přez to pak stejachu chětro wotewrjeni. Přeco zaso běžachu do konterow, kotrež hosćo k 1:0 (10.) a 2:0 (35.) wužichu. Wrotar Nico Hahn domjacych přez někotre sylne parady před hóršim wuchowa. Před wrotami Sepičanow pobrachowaše hrajerjam SJN stajnje poslednja wola a tež trěbne zbožo. Čerwjene košle wuwostajichu jednu šansu po druhej.

Faworit so přesadźił

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

EC Kassel Huskies –

Łužiske lodohokejowe liški 4:1

(1:0, 2:1, 1:0)

Wot srjedy hraja Łužiske lodohokejowe liški w playoff-štwórćfinalu přećiwo EC Kassel Huskijam. Prěnju z móžnych sydom hrow su faworića z Kassela suwerenje za sebje rozsudźili. Hnydom wot prěnjeho bullyja sem přewzachu Huskije komando. Hosćo běchu prěnjorjadnje z defensiwnymi nadawkami zaběrani, kotrež pak suwerenje rozrisachu. Liški potom poněčim do hry přińdźechu. Hakle nětko dźěše tež za Běłu Wodu časćišo přez srjedźnu liniju a z tym buchu tež zmužićiše. Jan Nijenhuis přinjese hrajny nastroj do směra na wrota Kassela, wrotar Kielly njemóžeše puk kruće dźeržeć, bě pak potom při reboundźe Mäkitale na městnje. A kak spěšnje to w lodohokeju dźe, pokaza scena po tym. Praktisce w napřećiwnym nadběhu přinjese Max Faber ze suchej třělwu do krótkeho róžka Huskije k zasłuženemu 1:0 nawjedowanju (13.).

Wuslědki (21.03.23)

wutora, 21. měrca 2023 spisane wot:

Kopańca, krajna liga

1. Großenhainski FV  20 36 : 14 43

2. FSV Motor Marienberg 18 45 : 21 41

3. SG Taucha 17 41 : 15 38

4. SSV Markranstädt 17 37 : 13 35

5. VfB Empor Glauchau 19 36 : 24 32

6. Rjemjesło Rabenstein 19 33 : 27 31

7. Radebeulski BC  19 42 : 41 30

8.Drježdźany Laubegast 19 42 : 31 28

9. VfB Fortuna Kamjenica 19 37 : 34 26

10. FC Lößnitz 18 32 : 31 23

11. Radefelder SV  17 31 : 30 21

12. VfL Pirna-Copitz  20 24 : 36 20

13. FC Módro-běli Lipsk 19 18 : 45 16

14. BSC Rapid Kamjenica 18 17 : 43 12

15. FSV Wódrjeńca  17 30 : 56 11

16. SZ Drježdźany Strěžin 20 24 : 64 7

Krajna klasa

1. SC Borea Drježdźany 17 63 : 16 44

2. TSV Rotacija Drježdźany 18 40 : 19 41

3. FV Přezjednota Niska 15 51 : 11 37

4. Drježdźanski SC  17 28 : 22 25

5. SV Wesenitzal 15 32 : 29 24

6. SJ Chrósćicy 15 21 : 13 22

7. Rakečanske ST 16 31 : 34 22

8. VfB Běła Woda  17 31 : 39 22

9. SG Weixdorf 18 31 : 39 20

10. FSV Nowosolc-Hrodk 14 29 : 22 19

11. Wojerowski FC 17 29 : 29 19

12. Radebergerske ST 18 31 : 63 14

13. TSV Cossebaude 17 28 : 45 13

14. Drohotka Ramnow 15 28 : 46 9

15. BSV Sebnitz 17 18 : 64 8

Wokrjesna liga stafla II

Wojerowski FC II – LSV Hory 5:2 (1:1)

Wóslink/Sk./K. II – Ně. Pazlicy II 2:1 (0:1)

FSV Łuty – ST Lubuš2:1 (2:0)

Rakečanske ST II – Wul. Dubrawa 2:1 (1:0)

SJ Njebjelčicy – Sepicy 0:3 (0:2)

Minakał – ST Marijina hwězda 1:1 (0:0)

1. ST Hlinowc 14 59 : 9 42

2. Nat. Němske Pazlicy II 15 40 : 16 31

3. LSV Hory 15 51 : 33 31

4. ST Marijina hwězda 15 36 : 21 30

5. FSV Łuty 15 28 : 20 29

6. ST Lubuš 15 39 : 24 24

7. Módro-běli Minakał 15 36 : 33 20

8. Wósl./Skaskow/Kulow II 15 24 : 35 20

9. ST Wulka Dubrawa 15 23 : 33 16

10. Rakečanske ST II 15 28 : 57 14

11. Wojerowski FC II 15 25 : 31 13

12. SJ Chrósćicy II 14 19 : 40 11

13. Zeleno-běli Sepicy 15 22 : 47 11

14. SJ Njebjelčicy 15 14 : 45 5

Sprawny remis w derbyju

póndźela, 20. měrca 2023 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Módro-běli Kulow 0:0

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Matka, Schultz, A. Wałda, T. Wałda, Rawš (46. B. Bejma), Šewc, D. Gloxyn, D. Šołta (66. Nuk), Rachel (90. Ričl), Bejmak

zestawa hosći: Čórlich – Sauer (88. Šěrak), Bergmann, B. Korch, A. Korch, Schneider (73. Popjela), Koplanski (65. Wehlan), Nicolaides, Bulang, Wittek (86. Kisch), Brückner

Wjace hač 200 přihladowarjow – telko ludźi kaž wčera při Ralbičanskim twjerdym hrajnišću hižo dlěši čas tam njeběchu. Před třomi tydźenjemi přećiwo Radworjej sej hru w delanskim stadionje hižo wjac hač 100 přiwisnikow wobhlada. Kulowčenjo wšak stejachu do hry na słónčnym městnje tabulki a běchu z tym faworit. Tola Sokoljo z nowym trenarjom Tomašom Henčlom chcychu Kulowskich wězo mjerzać. A to so jim hladajo na wuslědk tež poradźi. Po 90 mjeńšinach steješe mjenujcy 0:0, štož bě sprawny wuslědk tuteje hry.

Widźał, słyšał, napisał (20.03.23)

póndźela, 20. měrca 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wo serbskim kompetencnym centrumje na polu sporta je redaktor rozhłosa a triatlet Beno Šołta zašły tydźeń na tutym městnje pisał. Sym jemu jara dźakowny, zo je tutu tematiku narěčał. Přeco zaso so wo tym diskutuje. Měnjenja su kaž přeco rozdźělne. Woprawdźe napřećiwne argumenty pak nichtó ženje tak prawje nima. Tuž chcu tež lěpšiny tajkeho centruma skrótka napisać a wam rozjasnić. To njerěka, zo mam jenož ja prawje, abo zo je to jenički puć, kotryž wjedźe k wuspěchej. Dyrbimy pak prosće sprawdu, wo stawje našeho dorosta a našich sportowych zjednoćenstwach rěčeć móc.

Wuslědki (20.03.23)

póndźela, 20. měrca 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

ST Ćisk – SC Großröhrsdorf 1:3 (1:0)

Łaz/Běły Chołmc – Póst Budyšin 0:2 (0:1)

Hnašecy-Dobruša – ST Radwor 6:2 (4:0)

Ottendorf-Okrilla – Wachau 2:4 (2:2)

Horni kraj-Sprjewja – Porchow 4:0 (1:0)

Sokoł Ralbicy/Hórki – Kulow 0:0 (0:0)

Kinspork/Łužnica – Něm. Pazlicy 1:7 (0:3)

1. Biskopičanske KT II 18 61 : 12 46

2. Módro-běli Kulow 19 42 : 14 45

3. Póst Germania Budyšin 19 49 : 21 43

4. Natwar Němske Pazlicy 19 52 : 21 39

5. ST Hnašecy-Dobruša 19 62 : 36 38

6. ST Horni kraj-Sprjewja 18 53 : 30 34

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 18 34 : 27 26

8. FV Ottendorf-Okrilla  19 39 : 37 26

9. SG Großnaundorf 18 27 : 27 26

10. HZ Łaz/Běły Chołmc 18 26 : 27 23

11. SC Großröhrsdorf 19 29 : 31 23

12. TSV Wachau 19 33 : 57 20

13. ST Radwor 18 29 : 50 16

14. ST Porchow 19 24 : 66 11

15. ST Ćisk 19 19 : 69 6

16. ST Kinspork/Łužnica 19 20 : 74 5

wokrjesna liga stafla I

Wjernarjecy – Kumwałd/Schönb. 3:1 (2:0)

HZ Huska/Hodźij – Wjazońca 2:0 (0:0)

Połčnica – Traktor Malešecy 5:1 (2:1)

Arnsdorfske KT – Haselbachtal 4:1 (2:1)

Bukecy – HZ Frankenthal 5:0 (3:0)

ST Wjelećin – ST Bart1:1 (0:0)

Bretnig-Hauswalde – ST Kubšicy 1:3 (0:3)

1. Arnsdorfske KT 15 39 : 19 32

2. TSV Połčnica 14 43 : 25 29

3. Bretnig-Hauswalde 14 42 : 25 26

4. ST Kubšicy 15 28 : 23 26

5. HZ Huska/Hodźij 14 35 : 23 25

6. ST Bart 15 23 : 27 25

7. TSV Wjazońca 15 35 : 26 24

8. Traktor Malešecy 15 26 : 23 22

9. TSV Wjernarjecy 15 39 : 40 20

10. Zeleno-běli Bukecy 15 30 : 27 19

11. HZ Frankenthal 15 17 : 32 14

12. SV Haselbachtal 14 17 : 31 10

13. Kumwałd/Schönbach 15 24 : 57 10

14. ST Wjelećin 15 23 : 43 9

Sport (17.03.23)

pjatk, 17. měrca 2023 spisane wot:

Koparski derby w Delanach

Zašły kónc tydźenja su tři wot štyrjoch koparskich winowatostnych hrow wupadnyli, dokelž njeje so na sportnišćach hrać hodźało. Wulke šansy na přewjedźenje změje tónraz derby Sokoł Ralbicy/Hórki – Módro-běli Kulow we wokrjesnej wyšej lize. Derby změja tež w Chrósćicach. Tam wočakuja Wojerowski FC.

17.03.  19:00  SC Freital –

  Biskopičanske KT

18.03.  13:00  Budissa Budyšin –

  VfL Halle

18.03.  15:00  ST Hnašecy-Dobruša –

  ST Radwor

19.03.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Módro-běli Kulow

19.03.  15:00  SJ Njebjelčicy –

  Zeleno-běli Sepicy

19.03.  15:00  Módro-běli Minakał –

  ST Marijina hwězda

19.03.  15:00  SJ Chrósćicy –

  Wojerowski FC

Worklečanki z domjacej lěpšinu

We wolejbulowej wobwodnej lize stafla II změja Worklečanki jutře domjacu lěpšinu, hdyž přijědu wolejbulistki z Wojerec a Rózborka. W samsnym času nastupja Worklečanscy mužojo wonka přećiwo MSV Budyšinje. Mjeztym zo póńdźe za Worklečanki wo staflowe dobyće, dyrbja Worklečenjo dypki přećiwo zestupej hromadźić.

18.03.  14:00  Viktoria Worklecy I –

  MB Wojerecy (žony)

18.03.  14:00  Viktoria Worklecy I –

  Nysa Wolejs (žony)

18.03.  14:00  MSV Budyšin –

  Viktoria Worklecy (m.)

23.03.  19:00  ST Budyšin sewjer –

  Sokoł Budyšin

Minjenu sobotu su w Kulowskej sportowej a wjacezaměrowej hali 3. Bulang a Rose cup za koparjow starobneje klasy nad 50 lětami přewjedli. Wosom teamow bě přeprošenych, pjeć je nastupiło. Tuž staj krótkodobnje organizatoraj Torsten Bulang a Thomas Rose turněrowy plan znowa pisałoj. Tak rozsudźištaj, z pjeć mustwami kompletne prěnje koło z wróćohrami stajnje 10 mjeńšinow hrać. Nimo koparskeho dnja nasta z tym tež hišće rjany dźeń za swójby. Najdlěši puć mějachu hosćo z Vilniusa, z Litawskeje. Woni běchu najebać 1 050 km čary hižo druhi raz na turněrje. „Přińdźemy tež rady zaso“, tak jich kapitan Rolandis Girdźius. W młodych lětach běše Rolandis Girdźius hižo kopar w U15 a U16 w narodnym mustwje a tež pozdźišo pola muži w narodnym mustwje tehdyšeje ZSSR (Sowjetski zwjazk). Jeho wosom teamowi kolegojo su wólnočasni koparjo z Vilniusa, kiž so prawidłownje k treningej zetkawaja. Litawscy hosćo běchu zaměstnjeni a buchu zastarani w Nowej Wsy w hosćencu a pensiji pola Grofic.

Po dołhim turněrje móžachu tak najlěpšich počesćić.

Kónčna tabulka:

1. Módry-běli Kulow 16 dypkow

nowostki LND