Protyka (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 08. - 10.7.  Měšćanski swjedźeń w Žitawje

   Swjedźeń při Załomskim spjatym jězoru

   Oybinska klóšterska nóc  

Sobotu 9. a 10.7.  Gig-festiwal na Róžeńčanskej putniskej łuce

   Gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach

   Regata „My smy my“ na Lejnjanskim jězoru

   15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

  12:00 Přibrjóžna party při Třižonjanskim jězoru w Běłym Chołmcu (pjatnaće hodźin dołho)

  15:00 Koncert z kapału Horjany we Wochozach

  17:00 Koncert „Pišćele zdypkom w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:00 Barokowy koncert w klóšterskej cyrkwi we Wostrowcu

  19:00 Lětni wječor na Ćišćanskim statoku wo spisowaćelu Jurju Brězanu

  20:00 Koncert z Kurtom Mondaugenom a Simonu Weißenfels w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 10.7. 10:00 „Wołma, płat & co.“ – rjemjeslniske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  11:00 Akciski dźeń „Mirakulum – Silizium“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  12:00 Lětni swjedźeń pola Młynkec w Hórkach

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Lilia na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

Pokiwy (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:

Na błótowske wiki

Bórkowy. Jutře a njedźelu, wotměja so na Bórkowskim swjedźenišću 15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki. Za wopytowarjow su zaso tójšto spřihotowali. Tak móža hosćo zbliska a zda­loka rjemjeslnikow dožiwić, jich wudźěłki wobdźiwać a sej kupić, tež čerstwy sad a zeleninu. Zajimawe budu zawěsće tohorunja historiske skótne wiki na łuce za błótowskim młynom. W programach budźe tež serbska drasta widźeć.

Dźiwadło na dróze

Zhorjelc. Hasy a naměsta europskeho města Zhorjelca/Zgorzeleca přeměnja so jutře, sobotu, na wulke dźiwadłowe jewišćo pod hołym njebjom. ViaThea je městnosć zetkanjow wuměłcow wšelakich kulturow a narodow. Wot masko­weho a figuroweho dźiwadła přez cirkusowe předstajenja hač k srjedźnym a wulkim městnym inscenacijam budźe to wobšěrna paleta.

Wo twórbach Brězana

Rozhłós (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju z powěsćemi tydźenja

11:20 60 lět Serbski dom

11:45 Słuchokniha „Šwintuchaj“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Gerat Wornar)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wustajeńca wo Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu a nowosće wo Serbskim muzeju Choćebuz

13:00 33 ludowych pěsnjow Bjarnata Krawca

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

  po tym zbožopřeća

Do kina (07.07.16)

štwórtk, 07. julija 2016 spisane wot:

7.7.– 13.7.2016 Budyski filmowy palast: Dirty Dancing: pj 20:00 Independence Day: Wiederkehr w 3 D: srj 20:00 Ice Age: wšědnje 14:00 a 16:15 | nj 12:00 | so a nj 16:30 Ice Age w 3 D: wšědnje nj 12:15 | štw a nj 14:15 | pj, so, pó, wu a srj 14:45 | štw a nj 16:30 | pj, so, pó, wu a srj 17:00 | štw a nj 18:30 | pj, so, pó a wu 19:30 | srj 20:30 | pj a so 22:00 Smaragdgrün: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 Mullewapp: nj 15:00 Conjuring 2: pj a so 22:45 Ein ganzes halbes­ Jahr: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo srj) | pj a so 22:15 Kung Fu Panda 3: wu 9:30 Central Intelligence: wšědnje 19:45 (nimo pj a pó) | pj a so 22:15 Elsterglanz: wšědnje 18:30 (nimo so a nj) Angry Birds: wšědnje 14:45 (nimo nj) | wu 9:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wu 10:00 Alice im Wunderland: nj 12:30 Zoomania: nj 12:30 The Jungle Book: wu 9:45

Kino-ekstra: Power to Change – Die Energierevolution: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Ice Age w 3 D: wšědnje 13:25, 15:40, 17:55 a 20:10 | pj a so 22:25 Ice Age: wšědnje 12:05, 14:10, 16:20 a 18:25 | wu 10:00 Smaragdgrün: wšědnje 15:05, 17:35 a 20:00 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 15.10 (nimo nj), 17:30 (nimo srj) a 20:25 | pj a so 22:45 Central Intelligence: wšědnje 19:50 (nimo srj) | pj a so 22:15 Conjuring 2: pj a so 22:30 Alice im Wunderland: wšědnje 12:45

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 06. julija 2016 spisane wot:

Lejno. Byrnjež němska koparska wubranka jutře w połfinalu europskich mišterstwow nastupiła, schadźuja so w 19 hodź. čłonojo Pančičansko-Kukowskeje gmejnskeje rady w Lejnjanskim hosćencu. Na dnjowym porjedźe steja přede­wšěm twarske naležnosće, mjez druhim wutwar puća Při młónčiku w Pančicach.

Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. zeńdu­ so Worklečanscy radźićelo w šuli „Michał Hórnik“. Mjez druhim chcedźa tam šěsć wšelakich nadawkow za wobšěrne saněrowanje wjesneje sportownje rozdawać. Nimo toho wu­tworja sej stejišćo k zhromadnej přemysłowej přestrjeni serbskich gmejnow pola Miłoćic.

Wobě posedźeni stej zjawnej, zajimcy su tuž přeprošeni.

Pokiwaj (05.07.16)

wutora, 05. julija 2016 spisane wot:

Seminar za single

Smochćicy. Za ludźi, kotřiž su jako single žiwi, přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena seminar wot 12. do 14. awgusta. Zajimcy su přeprošeni, so z temu „Jeli njebudźeće kaž dźěći“ zaběrać a spó­znać, što napominanje za jednotliwca woznamjenja. Přizjewjenja přijimuja pod www.benno-haus.de abo pod telefonowym čisłom 035935/ 22 317.

Štwórtk na literarnu rozmołwu

Budyšin. Na literarnu rozmołwu z dr. Susannu Hozynej z Budyskeho Serbskeho instituta su zajimcy zajutřišim, 7. julija, (nic dźensa, kaž mylnje wozjewjene) w 19.30 hodź. do Budyskeje Smolerjec kniharnje přeprošeni. W srjedźišću stejitaj wuznamny serbski prócowar Jan Arnošt Smoler a jeho zběrka „Pěsnički hornich a delnich łužiskich Serbow“, kotraž słuša k standardnym twórbam ludowědy a sorabistiki. Přednošk budźe w němskej rěči.

Znowa rěčny kurs

póndźela, 04. julija 2016 spisane wot:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ zarjaduje lětsa zaso intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Chrósćicach, a to wot 1. do 6. awgusta. Čech Pavel Šlechta budźe wšědnje šěsć hodźin wuwučować. Popołdnju čěscy­ hóstni referenća w swojej maćeršćinje wo čěskej kulturje, stawiznach a dalšich najwšelakorišich temach přednošuja. Nimo­ wulěta do Čěskeje su zabawne wječorki z čěšćinu planowane. Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym centrumje WITAJ ­pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Na swojej internetnej stronje www.­recny-centrum-witaj.de podawa rěčny centrum dokładniše informacije a program.

Pokiwy (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

Znowa pisany program

Nowa Wjeska. Hižo 41. króć organizuja Nowowješćenjo swój wjesny swjedźeń, na kotryž su hosćo hač do njedźele witani. Z diskoteku Melodia a ze šlagrowej nocu so hejsowanje blisko Klóšterskeje wody dźensa wječor zahaji. Jutře wot 14 hodź. přewjedu volleyballowy turněr wjesnych mustwow, po tym budźe dźěćacy swjedźeń a wot 20 hodź. zapiska diskoteka Light Show. Po rańšim piwku a zhro­madnej swačinje móža so hosćo z bliska a zdaloka njedźelu, 3. pražnika, po zwučenym wašnju w 15.30 hodź. na pisany program wjeselić. Swjedźeń zakónči so w 19 hodź. z rejemi z Melodia. Zastup je wšitke dny darmotny.

Boža słužba w stanje

Wjace hač 600 serbskich dźěći je so tele dny we wjacorych wosadach na lětušim nabožnym tydźenju wobdźěliło. Na Chróšćanskim farskim dworje su wobdźělnicy tamnišeje skupiny wčera na spěw „Macarena“ rejowali. Tež wosadny farar Měrćin Deleńk njeda so dołho prosyć a je sobu rejwał. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 1. do 3.7.  Wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce

   24. Hućinjanski wjesny a hatny swjedźeń

   Jězorowy swjedźeń w Bjedrichecach

Sobotu 2. a 3. 7.  Festiwal New Sealand při Parcowskim jězorje

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnje – zetkanje při hosćencu w Michałkach

  11:30 Telewizijiny magacin Wuhladko na MDR

  15:00 Lětni swjedźeń při Hórnikečanskim wobydlerskim centrumje

  15:00 Wjesny swjedźeń w Ćisowje (Zeißholz)

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Dźěłaćerjo na wobrazu“ w Muzeju Budyšin

  17:00 Komorno-hudźbne popołdnjo w Smochčanskej cyrkwi swj. Bena

  17:00 „Pišćele zdypkom w pjećich“ – Koncert z Paulom Derrettom w Kamjenskej hłownej cyrkwi

Njedźelu 3.7. 10:30 Dźeń hórnika w Šćeńcy pola Drjowka

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Coline na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

  14:00 Koncert z chórom Kurta Schlossera na Biskopičanskej Butrowej horje

  14:30 Kolesowanski wulět Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND