Płastowka (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow je wupokazany. 1 koło, 2 słódki čerwjeny płód, 3 elektriski prud, 4 ruska stolica, 5 stary wuraz za wobsedźerja wobchoda, wikowarja, 6 městnosć w cirkusowym stanje, 7 njepopřeće, 8 stolica Albanskeje, 9 ze židy

Protyka (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Pjatk 15. do 17.6.   8. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom

   Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

   Wjesny rock w Němcach

   22. koparski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła w Pančicach-Kukowje

  19:00 Rozmołwa z ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom we Wojerowskej Łužiskej hali

  20:30 „Tam, hdźež měsačk swěći“– romantiski koncert z baletom SLA w Smochćicach

Sobotu 16. a 17.6.   Wjesny swjedźeń w Kinajchće składnostnje 450. wobstaća wsy

  10:00 Budyski wokrjesny wohnjowoborny dźeń a 130. jubilej Njeswačanskeje wohnjoweje wobory

  14:00 Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjedźenja w Puškinowym parku

  17:00 Zjawne wodźenje po sociokulturnym centrumje Krabatowy kamjeń w Miłoćicach

  20:00 10lětne wobstaće „Radworskeje bary“ w Radworskim młodźinskim klubje

  20:30 „Tam, hdźež měsačk swěći“– romantiski koncert z baletom SLA w Smochćicach

Njedźelu 17.6.   Zahajenje Karla Mayjowych hrow na Biskopičanskim lěsnym jewišću (do 1. julija)

  10:00 Serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona w Blunju

  10:30 Klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wo­krje­sa w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Live z mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom

11:30 Dźesać lět wokrjes Budyšin

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom z rozprawami a přinoškami

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Do kina (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:

14.06.2018 – 20.06.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 15:00 (nimo srj), 17:15 a 19:30 Ocean’s 8: srj 19:45 Liliane Susewind: štw, so, nj a wu 15:00 | štw, so a wu 17:15 Sherlock Gnomes: nj 12:30 | pj 14:30 Jurassic World w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:45 (nimo srj) a 19:45 | srj 16:30 | pj 22:15 | so 22:30 Luis und die Aliens: pj a nj 14:30 | štw, so, pó a wu 14:45 Early Man: nj 12:30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:30 Petar Hase: nj 13:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo nj) a 19:45 (nimo pj a srj) Deadpool 2: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so pj a so 22:00 Rampage: pj a srj 17:15 Avengers: pj a so 21:45 Jim Knopf: nj 12:30

Kino-ekstra: Die Sch’tis in Paris: nj 17:15 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 14:55, 17:10 a 19:30 Ocean’s 8: srj 20:00 Solange ich atme: srj 17:25 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:30 Jurassic World: wšědnje 14:30 Luis und die Aliens: wšědnje 15:00 | so a nj 13:00 Letztendlich sind wir dem Universum egal: wšědnje 17:30 (nimo srj) Deadpool 2: wšědnje 20:15 | pj a so 22:45 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) Solo: A Star Wars Story: wšědnje 17:00 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:50 Liliane Susewind: wšědnje 15:15 Sherlock Gnomes: so 13:00 Early Man: nj 13:00 Avengers: pj a so 21:45 Jim Knopf: so a nj 12:15 ­Peter Hase: so a nj 13.10

Pokiwy (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Swjedźeń na sportnišću

Jaseńca. Po tym zo je dźensa Dr. Taste Jasčanam a jich hosćom w 20 hodź. na rejach mócnje „zapyrił“, su wšitcy jutře po koparskim turněrje wot 15.30 hodź. na program wjesnych dźěći přeprošeni. Wot 20 hodź. slědujetej na sportnišću zabawny program a diskoteku Pretorius. Njedźelu w 10 hodź. budźe rańše piwko z dujerskej hudźbum w 12 hodź. volleyballowy turněr.

Wulki swjedźenski ćah

Wulka Dubrawa. Prjedy hač so jutře we Wulkej Dubrawje w 20 hodź. reje z Dr. Tastu započnu a w stanje piwo natoča, přewjedu tam na wjesnym swje­dźenju wot 9 hodź. přez cyły dźeń najwšelakoriše sportowe wubědźowanja. Njedźelu poćehnje wot 11 hodź. wulki swjedźenski ćah wot Richarda Reinickoweje hač k Brězynskej dróze. W 12 hodź. započnje so na swjedźenišću pisany program z Heikom Harigom, Budyskimi sportowymi akrobatami a wuměłcami Serbskeho ludoweho ansambla.

Kulturna brigada spěwa

Zajutřišim, 10. junija, so PlusBus wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO) prěni króć na puć poda. Linije budu wot póndźele do pjatka 15 razow a kónc tydźenja znajmjeńša šěsć razow z Drježdźan do nakromnych kónčin tam a sem jězdźić. Z PlusBusom maja so tež wobchadne zwiski do Budyskeho wokrjesa kaž Kinsporka, Wojerec a Kamjenca polěpšić. Foto: Lars Neumann

Křižowka (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 muž a ..., 5 napjaty film, 6 dźěl trawnika, 7 japanska stolica, 10 rozkora, 13 pólski parlament, 14 nahladnosć wosoby, 15 město w Badensko-Württembergskej

Padorunje: 1 zadni dźěl mustwa, 2 moderna barba, 3 dźěl Budy­šina, 4 lud, 8 jězor w sewjernej Ruskej, 9 turkowske město, 11 horiny ­w Aziji, 12 kónc modlitwy

Protyka (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Pjatk 8. do 10.6.  Wjesny swjedźeń w Jaseńcy

   25. Schiebockske dny

   48hodźinska akcija

   Wjesny swjedźeń a 450lětne wobstaće Bjezdowow

   Swjedźeń Zhorjelskeje piwarnje Landskron

  19:00 12. čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Rakečanska chórowa serenada při Pawołskej šuli

Sobotu 9. a 10.6.   Hornjołužiski wuměłstwowy bus po puću

   675. wobstaće Wulkeje Dubrawy

  10:00 Zetkanje oldtimerowych jězdźidłow w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Ludowym nakładni- stwje Domowina składnostnje jeho 60lětneho wobstaća

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka­ w Njechornju

  14:00 Nadróžny swjedźeń při Kamjenskich klóšterskich wrotach

  15:00 Duchowna hudźba z chórom Budyskeho Serb­skeho gymnazija pod nawodom Friedemanna Böhmy w cyrkwi swj. Marije w čěskich Hejnicach

  17:30 Serbski ludowy ansambl předstaji zhudźbnjenu stawiznu wo worakawcomaj Maksu a Moricu na žur­li Budyskeho SLA

  18:00 Dołha nóc kultury w Budyšinje – mjez druhim w Smolerjec kniharni

  18:00 Předstajenje němeho filma „Cuzy ptak“ z live-přewodom na klawěrje w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

Rozhłós (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń

11:20 Hornjołužiski zwjazk Carity 25 lět – studijowa rozmołwa z Handrijom Rjenčom a Andreasom Ošiku

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Dešnjanskim domizniskim muzeju

13:00 Serbski sejm – iniciatiwa za serbski parlament

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hans Christof Schütt)

po tym zbožopřeća 

Do kina (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

07.06.2018 – 13.06.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Jurassic World w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 No Game No Life: Zero: štw 20:00 | nj 17:00 Luis und die Aliens: wšědnje 15:15 (nimo pó a srj) Wahrheit oder Pflicht: štw, so, pó a srj 17:15 | pj a so 22:30 Solo – A Star Wars Story: wu 19:30 Solo – A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 (nimo wu) | pj a so 22:30 Deadpool 2: wšědnje 19:30 | pj a so 22:00 Rampage: pj a wu 17:15 Liliane Susewind: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 (nimo nj a pó) Sherlock Gnomes: nj 12:30 Avengers: pj, so, nj a srj 19:30 Early Man: nj 12:30 Jim Knopf: nj 12:30 Peter Hase: nj 13:00

Kino-ekstra: Das schweigende Klassenzimmer: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Jurassic World w 3 D: wšědnje 14:15, 17:00 a 20:15 | pj a so 23:00 Das etruskische Lächeln: srj 17:30 Luis und die Aliens w 3 D: so a nj 12:15 Luis und die Aliens: wšědnje 15:15 Solo – A Star Wars Story: w 3 D: wšědnje 17:20 a 20:00 Solo – A Star Wars Story: wšědnje 14:45 | pj a so 22:45 Letztendlich sind wir dem Universum egal: wšědnje 17:30 (nimo srj) | srj 15:00 Deadpool 2: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Liliane Susewind: wšědnje 15:10 (nimo srj) Wahrheit oder Pflicht: wšědnje 19:30 (nimo srj) | srj 19:40 Sherlock Gnomes: so 12:45 Early Man: nj 12:45 Avengers: pj a so 21:50 Jim Knopf: so a nj 13:00 Peter Hase: so a nj 13:00

nawěšk

nowostki LND