Winicarjo podłu sakskeje winicoweje dróhi přeprošeja jutře a njedźelu, 25. a 26. awgusta, 19. raz na woptawanje wina. To je jedne z najwoblubowanišich winowych zarjadowanjow Drježdźanskeho łobjoweho kraja. Mjez Pirnu a Diesbarom-Seußlitzom ­winicarjo 46 winicow swoje wrota, pincy a bleše wočinjeja. Připowědźili su so hosćo z cyłeje Němskeje. Foto: Sylvio Dittrich

Křižowka (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 koparski klub w Rostocku, 6 hłowna wosoba jednanja, 7 hara, 10 sudobjo, 13 pruwowanje, 14 spisar, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 skupina spěwarjow, 2 dźěl popy, 3 zemjepisny plan, 4 ze štomami wobdata dróha, 8 hudźbna twórba, 9 jednotka kajkosće bencina, 11 dźělne wotpłaćenje, 12 dźěło Ibsena

Rozhłós (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Korlu Bohuwěra Šěcu počesćili

11:30 Rozmołwa wo bičwolejbulowym finalu w Miłoćicach

11:45 20 lět Nukstock

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo škodach rybarjow horcoty dla

13:00  Estiska hudźba na festiwalu w Rudolstadće

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

23.8.–29.8.2018 Budyski filmowy palast: Mein Name ist Somebody: štw 20:00 | nj 17:00 Gundermann: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 Safari: srj 19:45 Christopher Robin: 14:45 (nimo pó a srj a 17:00 (nimo nj) | nj 12:00 The Equalizer 2: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: štw, so, pó a srj 17:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw a srj) | pj a so 22:15 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo pó) a 20:15 (nimo pó) Ant-Man and the Wasp: pj a wu 17:15 Ant-Man and the Wasp w 3 D: pj a so 22:30 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Wunderübung: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Protyka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 17. do 23.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 17. do 19.8.   22. dźeń konja na jěchanišću w Dalicach (Dahlowitz)

Pjatk 17.8. 19:00 Koncert „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ SLA w Ochranowskej cyrkwi

  19:00 „Domizniski dźeń z Katrin Göring-Eckardt“ w Budy­skej Garbarskej bašće

Sobotu 18. a 19.8.   2. błótowski festiwal chłóšćenja „Twaroh & lany wolij“ w Bórkowskim kurowym a bajowym parku

Sobotu 18.8. 13:00 Lětni swjedźeń w Zarěču

  13:00 Pućowanje a dworowy swjedźeń we Wuježku

  15:00 Koncert ze serbskej hudźbu Caroliny Eyckec a Susan­ny Stock we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow na Hrodźišćanskim hrodźe

  17:00 Ewangelska nutrnosć na Pawlikec statoku we Wujež­ku

  18:00 Lětni nócny bal k Dnjej Hornjeje Łužicy na starym wohnjowobornym arealu we Wulkej Dubrawje

  19:00 Dworowe dźiwadło „Das Schwiegermonster“ na Ći­šćanskim statoku

  19:30 Koncert z komponistom Ludgerom Kistersom, spěwarku Evu Vodičkovej a kapału Postmodern Orchestra we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow w Budyskim wopomnišću Budyšin II

Njedźelu 19.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po hornjołužiskej hatnej krajinje wokoło Rakec – start před hosćencom w Kačej Korčmje

Pokiwy (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Cyrkej wobsteji 50 lět

Zdźěr. Starobiskop Joachim Reinelt změje njedźelu, 19. awgusta, w 10 hodź. w Zdźěri swjedźensku Božu mšu składnostnje 50. róčnicy poswjećenja tam­nišeje cyrkwje. Kemšam přizamknje so wosadny swjedźeń, na kotrymž zahraja Wulkodubrawscy muzikanća. W 14 hodź. budźe dźakny nyšpor. Slěduja swačina, bjesada a zhromadne spěwanje, na čož su wšitcy přeprošeni.

Dźiwadło na statoku

Ćisk. Na dźiwadłowej předstajeni pod hołym njebjom na Ćišćanskim statoku přeproša jutře, 18. awgusta, w 19 hodź. a pjatk, 31. awgusta, w 19 hodź. Ćišćanske dworowe dźiwadło. Lajscy hrajerjo předstaja komediju „Das Schwiegermonster“. W hrě dyrbi so młody muž na­dobo wo swoju přichodnu mać starać a je z nadawkom dospołnje přežadany. Kóždažkuli podobnosć ze žiwymi přichodnymi maćerjemi je ryzy připadna, rěka w přeprošenju. Zastupne lisćiki za sydom eurow, potuńšene za 3,50 eurow dóstanu zajimcy při wječornej kasy.

Zela w srjedźišću

Choćebuske towarstwo Studnja je z Bórkowskej swójbu Sporn bajowu nóc organizowało. Hosćom w čołmje na groblach před­stajichu lutka, błudnika a připołdnicu (Frank Kosyk, Gerald Schön a Kati Sprigode). Nykus (Michael Apel) je na to wšitkich do zhro­madneje reje wabił. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 předmjet k hraću, 3 Słowjan, 5 zdychnjenčko, 7 falowacy dešć, 10 cyły chlěb, 14 swójbny, 15 ameriska basketballowa liga, 16 španiske wołanje

Padorunje: 1 muski hłós, 2 dźěl wobleka, 3 grjekski pismik, 4 serbska institucija skrótš., 6 nic strowa, 8 muske předmjeno, 9 rozbuchlina skrótš., 10 knjez pólsce, 11 křesćanska powěsćernja, 12 swětowa organizacija, 13 aber serbsce

Rozhłós (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 50 lět Praske nalěćo

11:50 Live z 50. jubileja Zdźěrjanskeje cyrkwje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym digitalnym projekće Serbskeho instituta

13:00  Kokoty w Delnjej Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

16.8.–22.8.2018 Budyski filmowy palast: Elvis: štw 20:00 Christopher Robin: wšědnje 14.30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 | nj 12:15 The Equilizer 2: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: wšědnje 17:00 | štw 20:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw) | pj a so 22:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) a 20:15 (nimo štw a pó) Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:30 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Frau, die vorausgeht: nj 18:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND