Rozhłós (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Adwentna hudźba

11:45 Prěnje adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučerce na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00 Spominanje na wučerja Hanza Hühnchena (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (30.11.17)

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

30.11.2017 – 6.12.2017 Budyski fil­mowy palast: Mord im Orient Express wšědnje 20:00 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo srj), 17:00 a 20:00 | nj 12:15 | pj a so 22:30 Justice League: wšědnje 20:30 (nimo pó) Fack ju Göhte 3: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 (nimo pó) a 19:45 | pj a so 22:30 Paddington 2: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) | pó 14:30 a 17:00 Hexe Lilli rettet Weihnachten: wšědnje 15:00 (nimo srj) Thor: Tag der Entscheidung: wšědnje 17:15 | pj a so 22:30 Bad Moms 2: wšědnje 18:15 (nimo pó) Jigsaw: pj a so 23:00 Cars 3 – Evolution: nj 12:15 My Little Pony: nj 12:00 Lego Ninjago: nj 11:45

Kino-ekstra: The Book of Harry: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 15:00, 17:40 a 19:30 | so a nj 12:30 | pj a so 22:15 Bo und der Weihnachtsstern: so 15:00 Maudie: srj 17:15 Flatliners: wšědnje 17:00 a 20:15 | pj a so 22:25 Paddington 2: wšědnje 15:10 (nimo srj) a 17:30 | so a nj 12:45 Justice League: wšědnje 19:45 Jigsaw: pj a so 22:40 Hexe Lilli rettet Weihnachten: wšědnje 14:45 Bad Moms 2: wšědnje 14:50 (nimo so) Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: pj a so 22:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 17:15 (nimo srj) a 19:50 Der kleine Vampir: so a nj 13:00 Cars3 – Evolution: so 12:30 Als der Weihnachtsmann vom Himmel kam: nj 13:00

Kak nabožne wuwiće dźěći přewodźeć?

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:
Smjerdźaca. Zhromadne zarjadowanje Serbskeho šulskeho towarstwa a Smjerdźečanskeho swójbneho srjedźišća LIPA zaběra so wutoru, 5. decembra, wot 16 do 18.30 hodź. w Smjerdźacej z prašenjom, kak hodźi so nabožne wuwiće dźěći přewodźeć a kak hodźitej so swójba a dźěćo w tymle wažnym prašenju podpěrać. „Dožiwja-li dźěćo přiwzaće a přichilnosć, wuwiwa wone hižo w zažnym dźěćat­stwje dowěru do nadźijepołneho žiwjenja“, rěka w přeprošenju. Referentka tohole kubłanskeho popołdnja budźe Werónika Róblowa. Wobdźělenje na wosobu płaći 15 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 4. decembra pod telefonowym čisłom 03591/ 550 221 abo pod emailowej adresu .

Pokiwaj (29.11.17)

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Porěča wo zjawnym wobchadźe

Łaz. Kak hodźała so mobilnosć woby­dlerjow we wjesnej kónčinje wokoło Łaza polěpšić a kak móžeš tež bjez awta swoje cile dypkownje docpěć, je prašenje, z kotrymž zaběra so fachowa dźěłarnička jutře, štwórtk, wot 17 do 19 hodź. we Łazowskej radnicy. Wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc­ na to wšitkich zajimcow přeprošatej. We wobłuku modeloweho projekta „Dołhodobne zawěsćenje zastaranja a mobilnosće we wjesnym rumje“ chcedźa wo nowych rozrisanjach rěčeć. Předewšěm póńdźe wo to, kak móhli wužiwanje busow, ćahow, kolesow a awtow lěpje kombinować.

Rěčne hodźiny zapósłanca

Budyšin. Zapósłanc zwjazkoweho sejma Arnold Vaatz (CDU) chce přichodnje wobstajnje w Budyšinje rěčne hodźiny poskićeć a za naležnosće wobydlerjow k dispoziciji być. Jeho prěnja tajka rěčna hodźina wotměje so wutoru, 5. decembra, wot 15 do 17 hodź. w běrowje CDU na Wysokej 16. Zajimcy měli sej do toho termin dojednać, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 41 095.

Pokiwy (28.11.17)

wutora, 28. nowembera 2017 spisane wot:

Městnosć so změniła

Smječkecy. Dwójce předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło přichodny kónc tydźenja swoju inscenaciju „Hodowna stawizna“. Ju dožiwja zajimcy sobotu, 2. decembra, w 19 hodź. w Smječkečanskim wjesnym klubje (nic kaž planowane we Worklecach) a njedźelu, 3. decembra, w 16 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Wobě předstajeni bu­dźetej ze simultanym přełožkom.

Z ansamblom do adwenta

Pokiwy (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

Hołk a tołk wabitej do Kufa

Wojerecy. 21. króć wotměwaja we Wojerowskej Kulturnej fabrice cyłoněmski spěwny swjedźeń „Hoyschrecke“. Wot 20 hodź. wubědźuja so dźensa na žurli wobydlerskeho centruma skupiny na zarjadowanju „wotewrjene jewišćo“ z hódnoćenjom publikuma. Jutře wot 11 hodź. je dźěłarnička spěwytwórcow a wot 20 hodź. koncert z mytowanjom najlěpšich skupin. Njedźelu maja program za dźěći spřihotowany. Wot 15.30 hodź. zawjeseli pjerachow skupina Liederliesel. Wobhladać móža sej hosćo tež wosebitu wustajeńcu wo komplikowanym spěwytwornym hibanju w NDRskim času.

Zaklinča načasne twórby

Budyšin. Na žurli Budyskeho SLA budźe jutře, sobotu, w 19 hodź. koncert z načasnymi twórbami za smyčkowy kwartet Aurelia. Astrid Schütte (wiolina), Jeannina Gutiérrez (wiolina), Christiane Freywald (wiola) a Markus Löbling (violoncello) zahraja twórby Jana Cyža, Petera Helmuta Langa, Christiana FP Krama, Johannesa K. Hildebrandta, Christiana Märkla a Knuta Müllera.

Nyšpor na Chrysta Krala

Jurij Hantuš

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

Budź swěrny hač do smjerće, a dam ći krónu žiwjenja.

Zjew 2,10

z Radworja

*12. septembra 1925 † 23. nowembra 2017


W lubosći jeho dźakowne dźěći

Marka, Alojs, Ludmila, Alfons a Pětr

a jich swójby


Pusty wječor je njedźelu, 26. nowembra, wot 14.45 do 18 hodź. w Křižnej cyrkwi w Radworju. Pohrjeb a rekwiem budźetej póndźelu, 27. nowembra, w 15 hodź. w Radworju.
Na prawdu Božu je wotešoł naš nan, přichodny nan, dźěd a pradźěd

w Lejnje, Budyšinje, Drježdźanach, Parisu a Ra­dworju ­

w nazymniku 2017

Protyka (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

Pjatk 24.11. 18:00 Nakupowanska nóc w Kamjencu

  19:30 Předstajenje „Hodowneje stawizny“ NSLDź w Konje­čanskim towarstwowym domje Delany

  19:30 Koncert ze spěwarku Ute Freudenberg a jeje skupi­nu we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 25.11. 9:30 Dźěłarnička wo prawym wurězowanju sadowcow w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

  17:00 Serbski ludowy ansambl a ewangelske kantorstwo swj. Pětra předstajitej gospelowy oratorij „Our father in heaven“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  19:00 143. schadźowanka w Budyskej „Krónje“

  19:00 Koncert „Saiten-Blick“ Weimarskeho smyčkoweho kwarteta Aurelia z načasnymi twórbami w Budyskim SLA

  22:00 DJ Madstep-Daniel Matka a co. w Biskopičanskim Eastklubje

Njedźelu 26.11. 11:00 Adwentna wustajeńca w Kulowskim kwětkowym ateljeju „FlowerPower“

  13:00 Wosmifinalna hra wo wokrjesny pokal Skoła Ralbicy/Hórki – ST Rakecy w Ralbicach

  14:00 Młodźinski nyšpor na Chrysta Krala w Chróšćanskej cyrkwi

  16:00 Předstajenje komedije „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy w Sulšečanskim kulturnym domje

  16:00 Předstajenje „Hodowneje stawizny“ NSLDź w Radworskim hosćencu „Meja“

Rozhłós (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, powěsće tydźenja a rozprawa wo schadźowance

11:20  Koncepcija 2plus – žohnowa-   nje abo zahuba

11:45 Reformacija a wutworjenje konfesijow w małych ludach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Spominanje na wučerja Hanza Hühnchena (prěni dźěl)

13:30  Nabožne wusyłanje

 (farar Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Muzej poskići adwentny program

štwórtk, 23. nowembera 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). W dohodownym času wabi Serbski muzej z wosebitymi poskitkami. Kaž wottam rěka, poskića njedźelu, 3. decembra, w 15 hodź. wodźenje po wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka“ z Krabatom (Wolfgang Kraus), Čornym młynkom (Dieter Klimek) a pisarjom (Hans-Jürgen Schröter), kotřiž powědaja stawiznu wo Krabaće. W 16.30 hodź. přizamknje so kinowe popołdnjo z filmom „Čorny młyn“ z lěta 1975. Sobotu, 16. decembra, budźe swójbne popołdnjo. Zhromadnje chcedźa tam paslić. Přinošk za paslenski material wučinja dwaj euraj. Na dźěći čaka­ tohorunja mała překwapjenka.

nawěšk

nowostki LND