Křižowka (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 kónc modlitwy, 5 dobre přirěčowanje, 6 legendarny jendźelski kral, 7 so lubjaca, 10 filmowe myto USA, 13 postrow Sportej …, 14 nic plus, 15 hłuboka dźěra

Padorunje: 1 znaty wuměłc, 2 kwětka, 3 zemjepisne karty, 4 poschod, 8 štom, nic lisćowy, 9 prawidło, předpis, 11 miły, rjenje klinčaty, 12 włóžnota na rostlinje

Protyka (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 23. do 25.3.   Jutrowne wiki w Choćebuzu

  19:30 Předstajenje inscenacije NSLDź „Muzej Němcow“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe (posledni raz)

  20:00 Open Stage – BEAT 2018 Warm Up w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 24.3. 9:30 Regionalna konferenca krajneho zwjazka Sakskeho domizniskeho škita w Njebjelčicach

  10:00 25. jutrowne wiki we wjesnym hotelu Nowa Łuka (hač do 17 hodź., tohorunja 25.3.)

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Jutrowne paslenske popołdnjo na Dołhoboršćanskej přiroškitnej staciji

Njedźelu 25.3.   23. jutrowne wiki w Brězowce

  10:00 Hornčerske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje (do 17 hodź)

  10:00 Dźeń wotewrjenych rěčnych zawěrow w Sakskej k swětowemu dnjej wody – Budyski spjaty jězor

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa- dle na hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Nalětni swjedźeń – nakupowanska njedźela w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Wotewrjenje 1. małeje galerije seniorow Budyskeho wokrjesa na Njeswačanskim hrodźe

  15:00 Podijowa diskusija k 20lětnemu wobstaću Budyskeho kluba k zachowanju rěče w Dźiwadle na hrodźe

Rozhłós (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo awdioguidźe za serbske dźěći w Serbskim muzeju

11:20 Dźeń Kita Lorenca

11:45 Zjimanje seriala wo křižerjach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich rejwanskich projektach

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Waldi Lobert

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Do kina (22.03.18)

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

22.03.2018 – 28.03.2018 Budyski fil­mowy palast: Peter Hase: wšědnje 14:30 (nimo srj), 17:00 a 19:00 | nj 12:30 Midnight Sun – Alles für dich: wšědnje 16:30 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) | pó 17:15 a 19:30 Jim Knopf: nj 14:30 Tomb Raider w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj, nj, pó a srj 16:30 | pj a so 22:00 Die Biene Maja 2: wšědnje 14:30 (nimo nj a srj) | nj 12:30 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo pó) Heilstätten: wšědnje 18:30 (nimo pó) Red Sparrow: wšědnje 21:00 | pj a so 22:15 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust: wšědnje 19:45 Die kleine Hexe: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Black Panther: pj a so 22:30 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: nj 12:15 | so a wu 16:30 Wendy 2: nj 12:45 Wunder: štw 16:30

Kino-ekstra: Das Leuchtebn der Erinnerung: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Peter Hase: wšědnje 14:15, 16:15 a 18:15 | so a nj 12:40 Pacific Rim: Uprising w 3 D: wšědnje 17:30 a 20:00 | pj a so 22:20 Madame: srj 10:00 Jim Knopf: nj 14:45 Der seidene Faden: srj 17:10 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wšědnje 14:40 (nimo nj) a 17:10 (nimo so a srj) | so a nj 12:30 Tomb Raider w 3 D: wšědnje 19.50 Tomb Raider: wšědnje 17:00 | pj a so 22:20 Heilstätten: pj a so 22:30 Death Wish: pj a so 22:15 Die Biene Maja 2: so a nj 12:20 a 14:50 Red Sparrow: wšědnje 19:30 Wendy: wšědnje 15:00 (nimo nj) | nj 12:45 Black Panther: wšědnje 14:50 (nimo so a nj) | so a nj 17:10 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust: wšědnje 20:15

Pokiwy (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Rjedźenje w Lipju wupadnje

Pančicy-Kukow. Dojutrowna rjedźenska akcija při pomniku Ćišinskeho w Lipju, kotruž chcyše Domowinska skupina Pančicy-Kukow jutře, 17. měrca, přewjesć, připowědźeneho špatneho wjedra dla wupadnje.

Wopominaja Elsu Brändström

Smječkecy. Wustajeńca w Smječkečanskim farskim domje wěnuje so wot 17. měrca hač do 15. apryla žiwjenju a skutkowanju šwedskeje chorobneje sotry Elsy Brändström. Jako „jandźel Sibirskeje“, kaž ju mjenowachu, je wona wójnskich jatych Prěnjeje swětoweje wójny w sibirskich lěhwach zastarowała. Wustajeńcu jutře we 18.30 hodź. wotewru.

Wšitko wokoło jejka

Slepo. Jutře a njedźelu, stanje wot 10 do 17 hodź., su zajimcy do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma na jutrowne wiki přeprošeni. Něhdźe 30 jejkadebjerjow tam budźe. Předstajić chcedźa hosćom folklorny program a poskićeć čerstwu kołbasu ze swinjorězanja. Dźěći móža so předewšěm na to wjeselić, kak so ćipki wudypaja.

Do domizniskeho muzeja

Jako njewočakowany dar přepoda René Wagner direktorce Budyskeho Serbskeho muzeja Christinje Boguszowej zawčerawšim delnjoserbsku baseń Mata Kosyka „Indianarka“ w němskim přełožku prof. Edwarda Wornarja. Wosebity ćišć je daloko znaty a něhdyši direktor Muzeja Karla Mayja je jón tež swojim kolegam w Radebeulu darił. Foto: Měrćin Brycka

Křižowka (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Kłok pokazuje na spočatk pytanych słowow: 1 wěrnosć, 2 wulki ptak, 3 wjes blisko Pančic-Kukowa, 4 wjeselo, 5 něhdźe, někak, 6 dobry přećel, 7 rupfen serbsce, 8 Knoblauch serbsce, 9 dźeń tydźenja

Protyka (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Pjatk 16.3. 19:00 Přednošk Christiny Smolineje w Nowosličanskim kulturnym domje wo Malawiju

  20:00 Přednošk Křesćana Bejmaka a Michała Wowčerja „Z wočinjenymaj wočomaj po Europje“ w Smječkečanskim towarstwowym domje

Sobotu 17.3. 9:00 Praktiski seminar w Stróžanskim Domje tysac hatow wo šćěpjenju sadowcow

  9:30 Wysokošulske wiki w powołanskoinformaciskim centrumje Budyskeje agentury za dźěło

  10:00 Jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  13:00 Wóskowanje jutrownych jejkow z Marju Šefrichowej w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:30 Kickerowy turněr we Wotrowje

  16:00 Koncert SLA „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ we Wětošowskej Serbsko-němskej dwójnej cyrkwi

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Njeswačidło 1933 do 1945“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  18:00 Swjedźeń k 20lětnemu wobstaću Bukečanskeho kulturneho spěchowanskeho towarstwa we Wjesnej hospodźe

  18:30 Wotewrjenje wustajeńcy wo Elsy Brandström w Smječkečanskim farskim domje

Rozhłós (16.03.18)

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbske onlinowe poskitki

11:45 Hudźba k spočatkej nalěća – zaklinča popularne štučki

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, na wopyće pola Měta Pernaka w Berlinje a wo jejkadebjenju w Janšojcach

13:00 Oratorije w serbskej rěči

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Na wopyće w Žylowje

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN). Moderator delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca Christian Matthée poby w Žylowskej Witaj-pěstowarni „Mato Rizo“, hdźež su před 20 lětami započeli prěnje dźěći po modelu Witaj kubłać. We wusyłanju magacina jutře, 17. měrca, w 13.05 hodź. wo tym a wo swjedźenskim zarjadowanju w telewiziji RBB rozprawjeja.

W dalšimaj přinoškomaj Łužycy zhonja přihladowarjo wo wopyće delegacije Europskeho parlamenta w Delnjej Łužicy a wo wopyće pola Měta Pernaka w Berlinje, kiž swjeći jutře 80ćiny.

nawěšk

nowostki LND