Štóž chce sej tele dny w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji něšto wobstarać, toho drje je koza liznyła. Wot srjedy je wona mjenujcy hižo zawrjena a wostanje to cyłe tři tydźenje. Přičina je inwentura. Lubowarjo serbskich knihow, zynkonošakow atd. měli so tuž druhdźe rozhladować, na přikład w Smolerjec kniharni, kotraž je wot 5. januara zaso regularnje wotewrjena. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozhłós (29.12.17)

pjatk, 29. decembera 2017 spisane wot:

Silwester, hornjoserbsce

11:00 To bě lěto 2017 – Krótke dopomnjenki na wšelake wjerški a podawki

11:20 Wěrne tryski z dawnych časow k poslednjemu dnjej lěta

12:00 Ew. nabožne wysyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Žorty a humor do noweho lěta

13:00 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

1. januar, hornjoserbsce

11:00 Statistika z wosadow

11:15 Postrow Bogny Korjeńkoweje – nawodnicy Budyskeho rozhłosoweho studija MDR

11:20 Literarne wusyłanje: „Spočatk lěta – spočatk swěta“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12:30 Jurij Koch – komentar

13:00 Nowolětny koncert

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa) 

Do kina (28.12.17)

štwórtk, 28. decembera 2017 spisane wot:

28.12.2017 – 03.01.2018 Budyski fil­mowy palast: Jumanji – Willkommen im Dschungel: wšědnje 18:00 (nimo srj) | srj 16:45 Pitch Perfect 3: wšědnje 16:15, 18:15 a 20:45 (nimo srj) | štw, pj a so 23:00 Jumanji Willkommen im Dschungel w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo nj a srj) | štw, pj a so 23:15 Dieses bescheuerte Herz: wšědnje 13:30 (nimo srj), 16:00 (nimo nj), a 20:15 (nimo pó) | nj 16:45 | pó 19:45 | štw, pj a so 22:30 Paddington 2: wšědnje 15:45 (nimo srj) | štw, pj a so 11:45 Star Wars: Die letzten Jedi w 3 D: wšědnje 13:45 (nimo nj a srj), 16:45 (nimo nj a srj) a 20:00 (nimo nj a srj) | nj 13:30 a 16:30 | srj 16:00 a 19:30 | štw, pj a so 23:00 Ferdinand – Geht STIERisch ab!: wšědnje 14:00 (nimo srj) Ferdinand – Geht STIERisch ab! w 3 D: štw, pj a so 11:15 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: štw, pj a so 11:30 Fack ju Göhte 3: pj a wu 18:15 Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 13:45 (nimo nj a srj) Mord im Orient Express: štw, so, pó a srj 18:15 Burg Schreckenstein 2: štw, pj a so 11:30 Greatest Showman: nj 20:00 | srj 19:45

Kino-ekstra: Viktoria & Abdul pó 17:15

Pokiwy (27.12.17)

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Změnjene wotewrjenske časy

Wojerecy. Wojerowske měšćanske zarjadnistwo je dźensa, jutře a pjatk zawrjene. Jeno stawnistwo je w tym času wot 8.30 do 12 hodź. přistupne. Zarjadnistwo kěrchowa budźe jutře wot 8.30 do 16 hodź. wočinjene.

Wosebite wodźenja w poskitku

Budyšin. Budyske wopomnišćo poskića zajimcam na kóncu lěta wosebite wodźenja. Wot dźensnišeho hač do soboty je wus­tajenišćo wot 10 do 18 hodź. přistupne. W 11 a 14 hodź. wotměwaja so darmotne zjawne wodźenja. Silwester a Nowe lěto wostanje wopomnišćo za­wrjene.

Wuhlad z třoch wěžow

Budyšin. Budyscy wěžerjo přeprošeja jutře, 28. decembra, w 14.30 hodź. na wodźenje po Lawskej a Bohatej wěži kaž tež po­ Starej wodarni. Nimo rjaneho wu­hlada na město hosćom tež wo nim powědaja. Zakónčenje je z horcym winom a praženej kołbasku w Starej wo­darni.

W jězoru so kupać

Běły Chołmc. Tradicionalne „wotkupanje“ wotměje so zajutřišim, 29. decembra, w 14 hodź. na Běłochołmčanskim přibrjohu Třižonjanskeho jězora. Tež přihladowarjo su rady witani.

Kotre zela pomhaja?

A potom so sta

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Decemberske słónco mile swěći a ze swojimi pruhami zymsku krajinu pozłoća. Haj, tu w reha-klinice w Rudnych horach je lochka zymička zaćahnyła. Krajina je ze sněhom poćehnjena. W klinice samej je wšudźe přijomnje ćopło.

Rolf, młody muž srěnjeje postawy, sedźi na swojim łožu. Dopołdnja je wšelake terapije měł. Nětko ma swobodne. Jeho sobupacienta su dźensa pušćili. Nowy ma hakle nazajtra přińć. Tuž je Rolf sam w stwě. Poprawom je tróšku pospać chcył. Tola dotal so jemu to poradźiło njeje. Přeco zaso spěchaja mysle do blišeje a dalšeje zašłosće. Tydźeń dyrbi hišće w klinice přebywać, potom smě domoj. To budźe něšto dnjow do hód. Ale što jeho doma wočakuje? Nochce na to myslić, a tola to přeco zaso dyrbi.

Zo bychmy Rolfowe starosće zrozu­mili, podajmy so zhromadnje do zašłosće.

Adwent w Lubnjowskim přistawje Foto: Peter Becker

Protyka (22.12.17)

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Pjatk 22.12. 19:00 Nócny volleyball młodźinskeho towarstwa Pawk

Sobotu 23.12. 14:00 Hodowna bajka „Kral Drosselbart“ we Wojerowskej Łužiskej hali (tohorunja 16 hodź.)

  14:30 Hodowny film „Die Schöne und das Biest“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  17:00 Tradicionalne spěwanje pod pyramidu w Brězni, mjez druhim z chórom Delany

Njedźelu 24.12.  patoržica

  15:30 Dźěći předstaja hodownu stawiznu w Róžeńčanskej swjatnicy

  18:00 Hosiana-spěwanje na Kamjenskim torhošću

Póndźelu 25.12.  1. hodowny swjaty dźeń

  10:00 Delnjoserbska hodowna namša w Choćebuskej Serbskej cyrkwi

Wutoru 26.12.  2. hodowny swjaty dźeń

  9:30 Serbski ludowy ansambl předstaji „Hodowny oratorij“ Camillea Saint-Säensa w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  10:00 Wotběhanje hodowneje husycy w Němskich Pazlicach

  11:00 Hodowne blido w Radworskej „Meji“

Srjedu 27. do 31.12.  Mjezynarodny hodowny tydźeń za singlow w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  10:00 „Zaso tu“ – bursa za nawrótnikow w Budyskim krajnoradnym zarjedźe a w Choćebuskej radnicy

  16:00 Rejwana bajka SLA za dźěći „Hodowne potajnstwo“ na žurli SLA w Budyšinje

  16:00 Blidotenis dźěći na Konječanskej žurli (19 hodź. za dorosćenych)

Pokiwy (22.12.17)

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Spěwać pod pyramidu

Brěznja. Cyle klasisce wotměje so jutře, do 4. adwenta, wot 17 hodź. znowa kóždolětne spěwanje pod pyramidu w Kamjencu-Brězni, a to na Njebjelčanskej dróze. Přeprosył je sej Brěznjanski žónski chór lětsa na woblubowany koncert Serbski muski chór Delany.

Na hodownu stawiznu

Róžant. Dźěći z Róžanta předstaja patoržicu w 15.30 hodź. w tamnišej cyrkwi hodownu stawiznu. Přeprošene su swójby tež z wokolnych wsow

Blidotenis na žurli

Konjecy. Wšitcy, kotřiž rady blidotenis hraja, su přichodnu srjedu do Konjec přeprošeni. Započatk hrow na wjesnej žurli je za dźěći w 16 hodź. Za dorosćenych zahaja so wubědźowanja na samsnym městnje w 19 hodź.

Picowanju přihladować

Wojerecy. Srjedu, 27. decembra, je we Wojerowskim zwěrjencu wot 10 hodź. tradicionalne hodowne wodźenje. Wjeršk dundanja z coologiskim nawodu Eugenom Bruinsom budźe, kak kubaskej krokodilej picuja.

Do Dźiwadła na hrodźe

Pokiwaj (22.12.17)

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Za turněr so přizjewić

Chrósćicy. Towarstwo Cyrila a Metoda zarjaduje sobotu, 6. januara, w 15.30 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ halowy koparski turněr wo pokal TCM. Přeprošene su wosadne a wjesne mustwa młodźiny kaž tež mustwa sportowych jednotkow. Přizjewić měli so wone hač do soboty, 30. decembra, pola Guida Zahrodnika w Jaseńcy pod telefonowymaj čisłomaj 035933 / 3 11 53 abo 0151 / 52 22 17 59.

Silwesterski hudźbny nyšpor

Baćoń. Lětuši silwesterski hudźbny nyšpor njedźelu, 31. decembra, w 19 hodź. w Baćonju wuhotuja Hilža Zyndźina, Alexander Pólk a Terezija Kubašec. Baćońska wosada Jězusoweje wutroby wjeseli so na bohaty wopyt.

Rozhłós (22.12.17)

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Patoržicu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo aktualnych podawkach

11:20 Zjeće tydźenskeje serije „hodowna pycha“

11:45 4. adwentne woknješko

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym adwentna stawizna – hudźbna bajka „Knjez Mróz a knjeni Zyma“

po tym zbožopřeća

Prěni dźeń hód, hornjoserbsce

11:00 Hodowne dopomnjenki

11:20 Hodowne postrowy a hudźba

12:00  Ew. nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym hodowne postrowy a hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

 (Ingolf Kschenka)

po tym delnjoserbski hodowny a postrowny koncert ( 1. dźěl)

Druhi dźeń hód, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy a hudźba – hósć w studiju Gerat Róbl ze Smjerdźaceje

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (diakon dr. Jens Buliš)

po tym wurězk ze seriala

Radija Satkula „Hdy bych hišće raz młody był, bych něšto hinak činił?“

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans Christoph Schütt)

po tym delnjoserbski hodowny a postrowny koncert (2. dźěl)

nawěšk

nowostki LND