Do kina (21.09.17)

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

21.9.2017 – 27.9.2017 Budyski filmowy palast: Kingsman – The Golden Circle: wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so 22:15 Lego­ Ninjago: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Rock My Heart: nj 14:30 Expedition Happiness: pj 22:00 ES: srj 20:00 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje 17:15 Logan Lucky: wšědnje 19:45 (nimo­ pj a srj) High Society: wšědnje 16:00 (nimo pó), 18:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) Barry Seal – Only in America: pj a so 22:15 Annabelle 2: pj a so 22:30 Killer’s Bodyguard: pj 22:30 Bullyparade: wšědnje 17:15 a 20:00 Bigfoot Junior: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Planet der Affen – Survival w 3 D: so 22:30 Das Pubertier: nj 12:45 Ich – Einfach unverbesserlich 3: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: štw, pj, so a wu 14:45 Emoji: nj 12:15

Kino-ekstra: Zum Verwechseln ähnlich: pó 17:15 a 20:15

Pokiwaj (18.09.17)

póndźela, 18. septembera 2017 spisane wot:

Wotewru wustajeńcu

Kamjenc. We wobłuku Interkulturneju tydźenjow w Budyskim wokrjesu wotewru jutře, wutoru, w 19 hodź. na dworje Kamjenskeje radnicy nowu wustajeńcu. Jeje hesło rěka „Swětowe nabožiny – swětowy měr – swětowy etos“. K tomu porěči Katrin Baumann ze załožby Swětowy etos.

Žohnuja zaso zapřahi

Chrósćicy. Na wosebity nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow přeproša sekcija wěda a skutk Towarstwa Cyrila a Metoda njedźelu, 24. septembra, w 14 hodź. do Chrósćic na łuku při Hatkach. Na nyšpor přijědźe tohorunja Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers. Chró­šćan­scy wosadni dujerjo nutrnosć wobrubja.

Pokiwy (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Na dalši spěwny wječork

Jaseńca. Jutře, 16. požnjenca, přeproša towarstwo Serbska murja zajimcow znowa do Jasčanskeje „Bjesady“ při sportnišću na spěwny wječork. Hosćo móža so wjeselić na pisanu měšeńcu serbskich, němskich, jendźelskich a druhich słowjanskich pěsnjow. Samozrozumliwje chce tam Serbska murja tež nowe swójske kompozicije předstajić. Z pomocu tekstoweje knižki „Zaspěwam sej spěw“ móže kóždy rady sobu spěwać, ale tež rejwać. Započatk je w 20.30 hodź.

Durje gratownje wotewrjene

Rakecy. Dźeń wotewrjenych duri wuhotuje jutře, sobotu, Rakečanska wo­hnjowa wobora w swojej gratowni. W 14 hodź. chcedźa tam nowe jězdźidło z wjerćitym rěblom přepodać a je poswjećić. Na to wobornicy demonstruja, kak hodźi so rěbl zasadźeć. Tomu přizamknje so pokazka młodźinskeje wohnjoweje wobory. Nimo toho poskića kofej a tykanc. Za dźěći je wšelka zaběra přihotowana. Tohorunja jutře, ale hižo wot 9 hodź. budu na terenje bywšeho Rakečanskeho kubła čaporowe wiki.

Hród zdźěla zaso přistupny

Protyka (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 15. do 17.9.  13. nazymske wiki we Łazu

  19:30 Podijowa diskusija w Drježdźanskim Domje katedrale ze sakskimi kandidatami za wó­lby zwjazkoweho sejma k socialnym temam

  19:45 Premjera knihi Pawoła Roty na Radlubinje w Ralbicach

Sobotu 16. do 17.9.  Jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

  9:00 Wulke čaporowe wiki w Rakecach we wobłuku wohnjowoborneho swjedźenja

  10:00 Dworowy swjedźeń w Čornym Chołmcu

  12:00 Swjedźeń wodosportoweho towarstwa při jězoru w Sprjewinym Dole

  14:30 Program SLA „A nimjer fidle rejuju“ w Lubnjowje

  15:00 Nazymske spěwanje chórow na Budyskim torhošću z wobdźělenjom SLA

  16:00 Zakónčenje akciskeho tydźenja „přećiwo zabyću“ na Budyskich Žitnych wikach

  19:30 Předstajenje „Romeo a Julija na plaće“ w Budyskim NSLDź ze serbskimi, němskimi młodostnymi kaž tež młodymi ćěkancami

  20:30 Spěwny wječork ze skupinu Serbska murja w Jasčanskej „Bjesadźe“

  21:00 Darkmusic-party w Dźěžnikečanskej Kotołni

Njedźelu 17.9.  Budyska kermuša

  10:00 Pišćelowy koncert w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Pućowanje rangerow ze Stróžanskeho Domu tysac hatow k Hućinjanskemu niwowemu lěsej

Rozhłós (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20 Do wólbow: Strony a Serbja

11:45 Wustajeńca wo Krabaće

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo nazymskim semestrje Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu

13:00 Wo stawiznach serbskeje rejwanskeje hudźby

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Do kina (14.09.17)

štwórtk, 14. septembera 2017 spisane wot:

14.9.2017 – 20.9.2017 Budyski filmowy palast: Logan Lucky: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 High Society: wšědnje 16:00, 18:15 a 20:30 | pj a so 22:30 Cars 3: nj 14:45 Barry Seal – Only in America: wšědnje 19:45 (nimo pó a srj) | pj 21:45 Killer’s Bodyguard: wšědnje 17:00 (nimo pó) The Lego Ninjago Movie: srj 17:00 Kingsman – The Golden Circle: srj 20:15 Annabelle 2: pj a so 22:15 Bullyparade: wšědnje 17:15 (nimo srj) a 19:30 Bigfoot Junior: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Emoji: nj 12:15 Planet der Affen – Survival w 3 D: so 21:45 Das Pubertier: štw, pj, so a wu 15:00 Ich – Einfach unverbesserlich: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:45 Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:30

Kino­-ekstra: Die Verführten: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: High Society: wšědnje 14:15, 16:20 a 20:35 | so 22:45 Mother!: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 The Circle: wšědnje 18:20 a 20:40 | pj a so 23:00 Kingsman – The Golden Circle: srj 20:10 Bibi & Tina: nj 12:15 | so 15:00 Hampstead Park: srj 18:05 Cars 3: nj 15:00 Die Pfefferkörner: wšědnje 14:10 | so a nj 12:05 Barry Seal – Only in America: wšědnje 20:30 (nimo srj) | so 22:55 Killer’s Bodyguard: pj 22:55 Annabelle 2: pj 22:45 Happy Family: wšědnje 15:00 (nimo so a nj) | so a nj 13:00 Bullyparade: wšědnje 16:15 a 18:25 Bigfoot Junior w 3 D: wšědnje 18:30 (nimo srj) Bigfoot Junior: so 12:30 Emoji: wšědnje 14:30 Ich – Einfach unverbesserlich: wšědnje 16:30

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 13. septembera 2017 spisane wot:

Róžant. Prěnja změna wujasnjenskich wustawkow za Šunow budźe jedna z temow přichodneho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórk, we 18.30 hodź. w sydarni Róžeńčanskeje wjesneje rady. Nimo toho porěča radźićeljo wo dodatnych wustawkach „Róžant – Při studničce“ a schwala hospodarski plan za lěto 2017.

Njebjelčicy. Tohorunja jutře, ale hakle w 19.30 hodź. schadźuja so čłonojo gmejnskeje rady Njebjelčicy w tamnišej sydarni. Nimo někotrych twarskich naležnosćow w Pěskecach, Serbskich Pazlicach a Miłoćicach rozjimaja radźićeljo mjez druhim podružne zrěčenje mjez towarstwom Kamjenjak a Njebjelčanskej gmejnu. Wobě zhromadźiznje stej zjawnej, wobydlerjo su tuž přeprošeni.

Pokiwy (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Delnjoserbski gymnazij swjeći

Choćebuz. Jutře, 9. septembra, swjeći Delnjoserbski gymnazij 65lětne wobstaće. K tej přiležnosći su zajimcy wot 15 do 18 hodź. na jubilejne zetkanje z kofejpićom do kubłanišća přeprošeni. Zastup je dar­motny. W 19 hodź. přizamknje so w kafeteriji gymnazija 34. schadowanka. Zbywace lisćiki poskićeja za dźesać eurow při wječornej kasy.

Dźeń wotewrjenych duri w SLA

Budyšin. Štóž chcyše hižo přeco raz za kulisy Serbskeho ludoweho ansambla hladać, změje k tomu składnosć na dnju wotewrjenych duri njedźelu, 10. septembra, wot 14 do 18 hodź. W tamnišej šwalčerni móža sej zajimcy mnohostronskosć serbskeje drasty a kostimow zbližić. Młódši hosćo móža so na zhromadnej probje ze swětom baleta zeznajomić. Tež Röhrscheidtowa bašta budźe tón dźeń přistupna.

25 lět Dom biskopa Bena

Protyka (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 8. do 10.9.  Wojerowski měšćanski swjedźeń

   Babylěćo w Ralbicach

12. dworowy swjedźeń na Krabatowym nowym wudworu we Wulkich Ždźarach

  19:00 Serenada w zelenym „W změnje časow“ w Stróžanskim centrumje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

  20:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Ralbicach

Sobotu  9.9 a 10.9.  14. braniborski wjesny a žnjowodźakny swjedźeń w Radušu

  10:00 Nazymske wiki přirody w Stróži

  10:00 24. Budyski měšćanski běh – start na Póstowym naměsće

  13:00 Powerserb w Kopšinje

  14:00 Łapanje kokota w Zaspach

  14:30 2. wubědźowanje wobydlerjow a młodych swójbow gmejny Worklecy WORKWUB na tamnišim sportnišću

  15:00 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 65lětneho wobstaća Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija a 34. schadowanka w kafeteriji gymnazija

  15:00 Muzejowa nóc we wokrjesu Sprjewja-Nysa

  17:30 Dźěćaca muzejowa nóc w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  18:30 22. swjedźeń swěčkow w Njeswačanskim hro­dowym parku

Njedźelu 10.9.  Dźeń wotewrjeneho pomnika

   Firmowanje w Chrósćicach

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla

Rozhłós (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Kašubska narodna mjeńšina w Pólskej

11:45 Dźeń wotewrjeneho pomnika

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

 Program za cyłu swójbu – live z braniborskeho wjesneho a žnjo­wodźakneho swjedźenja w Radušu z rozprawami, přinoškami, nabožnym wusyłanjom a zbožopřećemi

nawěšk

nowostki LND