Nowačkow přizjewić

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Přizjewjenje šulskich nowačkow za šulske lěto 2019/2020 wotměje so na Šuli Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje štwórtk, 16. awgusta, w času wot 7 do 17 hodź. a pjatk, 17. awgusta, wot 7 do 14 hodź. w sekretariaće šule. Komuž so wobaj terminaj njehodźitej, ­njech dorěči sej móžny čas pod telefonowym čisłom 035796/ 96 241. Přizjewić maja so wšitke dźěći šulskeho wobłuka, kotrež hač do 30. junija 2019 šeste žiwjenske lěto dokónča. Wróćostajene dźěći dyrbja so znowa přizjewić. Starši njech narodźenske wopismo njezabudu.

Policija poradźuje

Budyšin. Wo wukubłanskich a dźěłowych móžnosćach pola zwjazkoweje policije w Sakskej informuja štwórtk, 16. awgusta, wot 16 hodź. w powołanskim informaciskim centrumje Budyskeje dźěłoweje agentury na Nowosólskej. Přizjewić so zajimcy njetrjebaja.

Z měšćanostu rěčeć

Wojerecy. Rěčnu hodźinu změje Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) zajutřišim, štwórtk, w 16 hodź. w awli přichodneje wyšeje šule (bywši Zusowy gymnazij). Tam chcedźa twarski staw rozłožić a na prašenja wotmołwjeć.

Pokiwy (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Horjany w swjedźenskim ćahu

Grodk. Wot dźensnišeho do njedźele wotměje so w Grodku domizniski swjedźeń. Na jewišću Bullwinkel, na Dołhej hasy, zahraje jutře, 11. awgusta, wot 11.30 do 12.45 hodź. dujerska kapała Horja­ny. Jedyn z wjerškow zarjadowanja je tradicionalny swjedźenski ćah, toho­runja jutře w 9.30 hodź. po nutřkownym měsće. Tež tam budu Horjany pódla.

Madstep zaso „zapyri“

Gelenau. Jutře, 11. awgusta, wotměja so w Gelenauwje pola Kamjenca wot 20 hodź. znowa Gelenauske hudźbne dny. Na wjacorych městnach, floorach, zaklinča tež šlagry. Mjez sobuskutkowacymi je młody Serb, Daniel Matka, pochadźacy z Lejna a bydlacy w Drježdźanach. Jako Madstep je wón daloko znaty a w lěću často­ na festiwalach prezentny.

Inka Pabst w sotrownjach

Mały Wjelkow. W Małowjelkowskich sotrownjach kulturne lěćo jutře w 17.30 hodź. po zwučenym wašnju z „yogu zbo­ža“­­ dale wjedu. W 20 hodź slěduje koncert ze spěwarku Inku Pabst a akordeo­nistom Uwe Stegerom. Zaklinča Berlinske štučki 20- do 50tych lět. Njedźelu je w 14 hodź. „rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom na zahrodźe.

Literarno-hudźbne popołdnjo

Na Chróšćanskej farje tuchwilu tež čěšćinu słyšiš. Jan Breindl wuwučuje tam zajimcow w swojej maćeršćinje. Po popołdnišim rěčnym kursu wotměwachu so wot póndźele hač do dźensnišeho zabawne poskitki. Tak su wobdźělnicy mjez druhim tež čěske pěsnje spěwali. Jutře­ kurs z ekskursiju do Libereca zakónča. Foto: Feliks Haza

Křižowka (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Wodorunje: 1 srědk dorozumjenja, 3 třělwa, 5 kow skrótš., 7 wodu přiliwać, 10 rostlina z kitkami za poliwku, 14 kanton Šwicarskeje, 15 přikryw za blido, 16 narod

Padorunje: 1 strašna chorosć, 2 napoj, 3 Kauf serbsce, 4 při ćopłoće dyrbimy wjele ..., 6 komponist operetow (Franz), 8 brazilske město skrótš., 9 mjezynarodny olympiski komitej skrótš., 10 ratar, 11 dźěl kusadła, 12 afriska rěka, 13 program telewizije

Protyka (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 10. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

  20:00 Jazzowy koncert z duwom Florianom Poserom a Stephanom Königom w Małowjelkowskich sotrow­njach

Sobotu 11. a 12.8.   Kuzło cokorowych titow w Małowjelkowskim

prazwěrjencu

   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 11.8. 9:00 Čaporowe wiki při Wojerowskim gondlowanskim haće ( hač do 16 hodź. tohorunja 12. awgusta)

  10:00 Łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijo­wej fabrice

  17:30 Yoga z Katju Siemens w Małowjelkowskich sotrow­njach

  19:00 Spominanski koncert na spěwarja Ivana Rebroffa w Dźiwadle we wuchu při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Koncert „LiedGut“ z Inku Pabst w Małowjelkowskich sotrownjach

  21:30 Ekskursija z ekspertom za insekty wot Stróžanskeho Domu tysac hatow

Njedźelu 12.8. 10:00 Čaporowe wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 „Rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom w Małowjelkowskich sotrownjach

  14:00 Lětni koncert z Kulowskim Kolpingowym chórom­ we Wochožanskim parku błudźenkow

  16:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Chróstawskej cyrkwi

  16:30 Serbske kemše w cyrkwi swjateho Antonija w Drježdźanach-Löbtauwje

Póndźelu 13.8. 10:30 Ekumeniski nyšpor w Budyskej Michałskej cyrkwi

Rozhłós (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Bětnarjec mandźelskaj z pomocliwej žiłku

11:35 K 80tym narodninam Křesćana Krawca

12:45 Instalaterojo něhdy a dźensa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Picnjanskim rybarskim swjedźenju

13:00  Hudźbne pućowanje – Šotiska

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Leipner)

Pokiwaj (09.08.18)

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Mineralna bursa

Hórnikecy. W Hórnikečanskej energijowej fabrice wotměje so zajutřišim wot 10 do 16 hodź. 14. łužiska mineralna bursa. Pod wěcywustojnym nawodom wobsteji tež přiležnosć, złoto myć.

Jězby z hlinowej železnicu

Běła Woda. Sobotu, 12. awgusta, móža so zajimcy w 10 kaž tež w 14 hodź. z Běłowodźanskeho dwórnišća Hatna dróha z hlinowej železnicu tři hodźiny na kołopuć tež do Mužakowa a Wochozy podać.

Do kina (09.08.18)

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

9.8.–15.8.2018

Budyski filmowy palast:

Christopher Robin: nj 14:30 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monsterurlaub: wšědnje 14:30 (nimo srj) | 17:15 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Mon­s­ter­urlaub w 3D: nj 12:15 Mission: Impossible – Fallout: wšědnje 14:15 (nimo nj, pó a srj) Mission: Impossible – Fallout w 3D: nj 14:30 | wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so tež 22:15 Mamma Mia! Here We Go Again: wšědnje 14:45 (nimo srj), 17:15 a 19:45 Ant-Man and the Wasp w 3D: wšědnje 14:45 a 17:15 (nimo nj, pó a srj) | 19:45 | pj a so tež 22:45 The Equalizer 2: srj 20:15 Sicario 2: pj a so 22:00 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:15 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: pó 15:00 Skyscraper: pj a nj 19:30 Die Farbe des Horizonts: štw, so a wu 19:30 The First Purge: pj a so 22:15 Jurassic World: Das gefallene Königreich: nj 12:15 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: nj 12:15

Kino Ekstra: Swimming with Men: nj 17:15 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (08.08.18)

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Kak powjazy nastawaja?

Budyšin. Kaž kóždy štwórtk su zajimcy tež jutře, 9. awgusta, w 12.30 a potom trójce přeco hodźinu po tym na wo­dźenje po Budyskej Schäferec sukarni přeprošeni. W běhu něhdźe 45 mjeńšin zhonja wopytowarjo wjele zajimaweho wo tutym starodawnym rjemjesle.

Benedikcija abatisy

Pančicy-Kukow. Swjatočna benedikcija noweje abatisy klóštra Marijineje hwězdy Gabriele Hesse budźe zajutřišim, pjatk, w 16 hodź. w Pančičansko-Kukowskej klóšterskej cyrkwi. Božu mšu swjeći a swjećiznu abatisy přewozmje generalny abt cisterciensiskeho rjadu Mauro-Guiseppe Leporu z Roma.

Jazz w sotrownjach

Mały Wjelkow. Pjatk, 10. awgusta, su zajimcy w 20 hodź. do Małowjelkowskich sotrownjow na jazzowy wječor přeprošeni. Zahudźić chce tam duwo Florian Poser & Stephan König.

Pokiwaj (06.08.18)

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Wija žnjowu krónu

Chrósćicy. Serbske wjesne towarstwo „Domizna“ wije lětsa znowa žnjowu krónu a trjeba za to dobrowólnych pomocnikow. Zajimcy chcedźa so wot jutřišeje wutory, 7. awgusta, hač do štwórtka, 9. awgusta, w Hórnikowym domje zetkawać. Na krónje dźěłać započinaja stajnje w 19 hodź. Nožicy za zahrodku měli sej pomocnicy sobu přinjesć.

Kolesa koděrować dać

Wojerecy. Swoje koleso woznamjenić dać móža zajimcy jutře wot 9 hodź. we Wojerowskej wobchadnej zahrodźe. Fachowcy zadypaja do ramika kolesa čisło. Z nim móža je wobsedźerjej přirjadować. Zdobom čisło paduchow wottraša.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND