Pokiwy (25.08.17)

pjatk, 25. awgusta 2017 spisane wot:

Rozžohnuja lěćo

Wotrow. Wulku party pod hesłom Summer-ending-openair maja zaso we Wotrowje. Dokelž přewjedu ju wot dźensnišeho do 27. awgusta pjaty raz, chcedźa dźensa a sobotu hnydom dwójce wulce swjećić. Za to wočakuja dźesać DJjow. Jich paleta saha wot hudźby z 80tych lět hač k směram black, house, elektro a techno. Dźensa je zastup darmotny, jutře płaći wón hač do 22.30 hodź. pjeć, pozdźišo sydom­ eurow.

Finisaža wustajeńcy

Budyšin. W Budyskim Serbskim mu­zeju zakónča njedźelu, 27. awgusta wustajeńcu „Pjeć lětstotkow. Serbja a re­formacija“. Tón dźeń wodźi Jan Malink w 15 hodź. po wustajeńcy, w 17 hodź. čini­ to němsce. W 16 hodź. započnje so literarno-hudźbny program, wuhotowany wot basnicy Měrany Cušcyneje a wot chóra Budyšin.

Jubilej při wodarni

Žnjenc a požnjenc stej tradicionelnje měsacaj žnjenskich nałožkow w Hornjej kaž Delnjej Łužicy. Wosebje w Delnjej Łužicy je łapanje kokota rozšěrjene. Minjene tydźenje su jón na wjacorych wsach pěstowali, kaž tule w Strobicach. Jutře, sobotu, přeproše­ja mjez druhim w Mosće, Rogoznje a Popojcach na tónle nałožk, a to na wšěch třoch mětsnach wot 14 hodź. Foto: Michael Helbig

Protyka (25.08.17)

pjatk, 25. awgusta 2017 spisane wot:

Pjatk 25. a 26.8.  Summer-ending-openair we Wotrowje

 25. do 27.8.  Nukstock w Nuknicy

   Swjedźeń pod Budyskej Starej wodarnju

  18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow we Wotrowje

  19:30 Serbski ludowy ansambl předstaji program „Wobkuzłaca klasika“ na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

Sobotu 26. a 27.8.  25. domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach

   22. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny w Ramnowje

  8:30 Domizniske wiki w Lubnjowje

  15:00 Swjedźeń při pjecy w Njebjelčicach

Njedźelu 27.8. 9:30 Němsko-serbske kemše a hudźbne dopołdnjo z čěskej skupinu Lidová muzika z Chrástu na Trjebin­skim Šusterec statoku

  11:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźen­kow

  15:00 Swójbne popołdnjo a finisaža wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ z literarno-hudźbnym programom z basnicu Měranu Cušcynej a chórom Budyšin w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 28.8. 17:00 Beachvolleyballowy turněr wo pokal Radija Satkula w Miłočanskej Bobkec jěchanskej hali

Wutoru 29.8. 19:00 Přednošk Budyskeho kluba wuchowarjow rěče „Słowjanskosć w němskim słowoskładźe“ w rumnosćach towarstwa Swětłownja Majak na Budyskej Nagelowej

Rozhłós (25.08.17)

pjatk, 25. awgusta 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo festiwalu Nukstock

11:20 Nowa serbska hudźba

11:45 40 lět lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez

druhim wo přihotach žnjoweho swjedźenja w Radušu

13:00 Powěsćowe postawy w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Wólbna protyka (24.08.17)

štwórtk, 24. awgusta 2017 spisane wot:

Přeprošatej na rozmołwu

Budyšin. Načolna kandidatka Lěwicy Katja Kipping a direktna kandidatka strony za wólby Němskeho zwjazkoweho sejma we wólbnym wokrjesu Budyšin I Caren Lay přeprošatej wobydlerjow jutře, pjatk, wot 17.30 do 19 hodź. na wosobinsku rozmołwu na swoje čerwjene křesło, kotrež budźe na Budyskich Žitnych wikach stać. Tam změja zajimcy składnosć, wo politiskich temach so rozmołwjeć a so wo zaměrach Lěwicy wobhonić.

Do kina (24.08.17)

štwórtk, 24. awgusta 2017 spisane wot:

24.8.2017 – 30.8.2017 Budyski filmowy palast: Atomic Blonde: wšědnje 17:15 a 19:45 (nimo wu a srj) | wu a srj 19:30 | pj a so 22:15 Terminator 2 – Tag der Abrechnung: wu 20:00 Killer’s Bodyguard: srj 20:00 Bullyparade: wšědnje 14:45 (nimo pj, pó a srj), 18:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) | pó 18:00 a 20:15 | pj a so 22:30 Bigfoot Junior: štw, so, nj a wu 14:00 | nj 12:00 Bigfoot Junior w 3 D: wšědnje 17:15 Der dunkle Turm: pj 20:00 | pj a so 22:15 Dunkirk: wšědnje 20:00 (nimo pj a pó) Planet der Affen – Survival w 3 D: wšědnje 19:300 (nimo wu a srj) Emoji: so, nj a wu 14:00 Emoji w 3 D: nj 12:30 Valerian – Die Stadt der tausend Planeten: pj a so 22:15 Das Pubertier: wšědnje 18:00 (nimo pó) Ich – Einfach unverbesserlich: wšědnje 16:00 (nimo štw) | nj 12:00 Ostwind 3 – Aufbruch na Ora: wšědnje 16:00 (nimo pó) | štw, so, nj a wu 14:45 | nj 12:15

Kino­-ekstra: Der wunderbare Garten der Bella Brown: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (23.08.17)

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Poskitk wučerjam

Budyšin. Nowy poskitk Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „KuBiMoBil“ chcedźa jutře, štwórtk, wot 14 do 16 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe wšitkim zajimowanym wučerjam předstajić. Z projektom podpěruja šulerske jězby do dźiwadła, muzeja abo druheho kulturneho zarjadnišća w kulturnym rumje Hornja Łužica-Delnja Šleska hač do 60 procentow a zwjazuja je z přewodźacym pedagogiskim poskitkom. Jutřiše informaciske zarjadowanje móža sej wobdźěleni wučerjo jako dalekubłanje wobkrućić dać.

Wobkuzłaca klasika zaklinči

Mortkow. Dalši koncert we wobłuku rjada „Wobkuzłaca klasika“ wuhotuje Serbski ludowy ansambl pjatk, 25. awgusta, w 19.30 hodź. na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje. Tam zaklinča mjez druhim twórby Korle Awgusta Kocora, Detlefa Kobjele kaž tež Wolfganga Amadeusa Mozarta a Georga Friedricha Händela. Nowosć je, zo chór SLA sobu skutkuje. Tak móža mjez druhim twórbu Händela „Dixit­ Dominus“ prezentować.

Z kosu syc wuknyć

Pokiwy (22.08.17)

wutora, 22. awgusta 2017 spisane wot:

Na Maćičnu akademiju

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeproša na dalše zarjadowanje, kotrež wotměje so štwórtk, 24. awgusta, w 19.30 hodź. w Budyskim „Wjelbiku“, na Žitnej 7. Tam přednošuje dr. Alexander Maxwell, stawiznar a docent Victoria-uniwersity­ w nowoseelandskim Wellingtonje, na temu „Serbšćina w słowjanskim swěće: taksonomija a napo- dobnjenje“. Přednošk budźe w němskej rěči, zastup je darmotny. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Piknik a bjesada

Budyšin. Młodźinska idejowa konferenca Budyšina přeproša wšitkich zajimcow zajutřišim, štwórtk, wot 14 hodź. na Porschec łuki Při Bělenišćach (Bleichenstraße). Tam chcedźa zhromadnje sportować, grilować a na hudźbu słuchać. Při tej­ składnosći móže kóždy swoje ideje wo wuhotowanju sprjewineho města předstajić.

Přesadźuja howjada

Protyka (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Pjatk 18. do 24.8.  Kamjenska Boršć

 18. a 19.8.  Sympozij a muzejowy swjedźeń składnostnje 60lětneho wobstaća Muzeja pod hołym njebjom na Lědach

  15:00 Dźěłarnička „Šiće po přikładźe serbskeje drasty“ za młodostnych ze Steffi Hanušowej w Ralbičanskej šuli

  18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Pěskecach

Sobotu 19. a 20.8.  41. swjedźenske hry w Brětni-Michałkach

   Festiwal „Twaroh a lany wolij“ z rjemjeslniskimi pokazkami a serbskej kulturu w Bórkowach

  10:00 Přistawowy dźeń w Złym Komorowje

  10:00 Předstajenje nałožka jutrowneho třělenja w Berthelsdorfje

  14:00 Koncert młodźinskeho dujerskeho orchestra z pólskeje Leśnicy we Wochožanskim parku błudźenkow

  14:00 7. tomatowy dźeń w Stróžanskim biosferowym rezerwaće

  14:00 Łapanje kokota w Janšojcach, Strobicach a Hochozy

  15:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje

  21:00 Wječorna hudźba w Budyskej tachantskej cyrkwi – Serbski ludowy ansambl předstaji program „Wobkuzłaca klasika“

Njedźelu 20.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po Stróži pola Rakec

  10:00 Janšojski dujerski swjedźeń

  10:00 Přehladka póstowych kartow a zhromadne pječenje w Kotmarječanskim młynje

Pokiwy (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Z kolesom podłu mjezy města

Budyšin. Wodźenje wosebiteho razu poskići jutře, sobotu, Muzej Budyšin. Jeho­ nawoda powjedźe wobdźělnikow z kolesom po měšćanskich mjezach a rozprawja při tym wo archeologiskich zajimawostkach a wjesnych chronikach. Po tym zo běchu w juniju wuchodne mjezy wotjěli, su nětko zapadne na rjedźe. Čara je něhdźe 35 kilometrow dołha. Zajimcy zetkaja so w 10 hodź. před měšćanskim muzejom. Tam budźe po ně­hdźe pjeć hodźinach tež zaso cil. Wobdźělnicy so sami z nachribjetnika za­staraja.

Zela w srjedźišću

Pančicy-Kukow. Na klóšterskej zahrodźe je njedźelu, 20. awgusta, tradicionalny zelowy swjedźeń. Ekumeniski nyšpor w 14.30 hodź., na kotrymž požohnuja zelowe­ kwěćele, swjećitaj propst Clemens Hrjehor z Kamjenicy a ewangelski wyši krajny cyrkwinski rada Dietrich Bauer z Drježdźan. Rjadniske sotry nutrnosć sobu wuhotuja. Přizamknu so zelowe wiki­ kaž tež koncert młodźinskeho dujerskeho orchestra z Leśnicy, Chróšćanskeje partnerskeje gmejny. Mło­dostni su tuchwilu w probowym lěhwje w Chró­sćicach.

Na Maćičnu akademiju

nawěšk

nowostki LND