Do kina (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

28.3.–3.4.2019 Budyski filmowy palast:­

Dumbo: wšědnje 17:00 (nimo nj) a 20:15 (nimo so) | nj 11:45 | štw, so, nj a wu 14.15 | nj 17:45 | so 20:00 | pj a so 22:45 Weil du nur einmal lebst: nj 17:00 | štw a wu 20:00 Monsieur Claude 2: srj 19:45 Die Goldfische: wšědnje 17:30 a 20:00 (nimo so a pó) | nj 11:00 | so 19:45 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:30 (nimo srj) Ostwind: wšědnje 15:15 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, nj a wu 13:15 Mia und der weiße Löwe: štw, so, nj a wu 13:00 Captain Marvel: wšědnje 17:45 (nimo nj) Captain Marvel w 3 D: pj, so a pó 19:45 | so 20:15 | pj a so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00 Escape Room: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Shoplifters: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Dumbo: wšědnje 15:20 (nimo štw a nj), 17:45 (nimo štw a nj) a 20:15 (nimo štw a srj) | štw 15:00, 17:20 a 19:45 | so 13:00 | nj 12:20, 14:10 a 17:30 | srj 19:45 | pj a so 22:35 Die Goldfische: pó, wu a srj 15:05 a 19:50 | pó a wu 17:25 Weil du nur einmal lebst: nj 17:00 | štw a srj 20:00 Monsieur Claude 2: srj 19:45 Green Book: pj, nj, pó a wu 20:00 Prinzessin Emmy: wšědnje 15:30 (nimo so) | so 13.10 a 15:10 Misfit: wšědnje 17:30 (nimo so a nj) | so 12:50 | nj 13.10 Captain Marvel: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw a srj) | štw 19:30 | pj a so 22:20 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:00 Mein Bester und ich: srj 17:25 Escape Room: pj a so 22:40 Ostwind: nj 12:50

Pokiwy (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Měrowy swjedźeń

Wostrowc. We Wostrowcu (Ostritz) wotměje so jutře mjeztym třeći měrowy swjedźeń. Z nim chcedźa organizatorojo znowa znamjo za demokratiju, swěta wotewrjenosć, tolerantnosć a měr stajić. W 20 hodź. započnje so tam diskusija w rjedźe „Sakski konopej“.

Serbske kemše w stolicy

Drježdźany. Drježdźanscy Serbja su na maćernorěčnu Božu mšu njedźelu, 24. měrca, w 16 hodź. do cyrkwje swj. Anto­nija w Drježdźanach-Lubitowje, Bünauska 10, přeprošeni. Kemše w sakskej stolicy swjeći farar Gabriš Nawka. Po ke­mšach přizamknje so zetkanje w tamnišej wosadnicy.

Na předstajenje komedije

Haslow. Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy přeproša lubowarjow žorta na předstajenje swojeje komediju „Čeplski recept“, a to njedźelu w 16 hodź. na Bizoldec žurlu do Haslowa.

Nalětnje zynki zaklinča

Lubin. Chór SLA a chór Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija wuhotujetej zajutřišim w Lubinskim domje „Burg­lehn“ zhromadny nalětni koncert. Započatk je w 16 hodź. Nimo spěwow steji serbska drasta w srjedźišću koncerta.

Koncert za akordeon a pišćele

„Jutry w Serbach“ rěka nowa wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja. Mónika Ošikowa a Rebecca Wöppelowa (wot­lěwa) staratej so tuchwilu wo poslednje přihoty. Wot zajutřišeho přistupna přehladka je modularnje koncipowana. Při­chodnje budźe tuž móžno, jednotliwe ćežišća – kaž su to křižerjo, nałožki, nabožne tradicije póstneho časa kaž tež jutrowne jejka – po po­trjebje kombinować. Paralelnje k wustajeńcy zaběži rjad dźěłarničkow kołowokoło debjenja jejkow. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 22.3. 19:00 Dźeń astronomije we Wojerowskim planetariju

  19:00 Turněr dwójneje hłójčki w Pěskečanskim sportowym towarstwowym domje

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Konjecy w tamnišej burskej stwě

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 23. a 24.3.   20. jutrowne wiki w Lubnjowje (wot 10 hodź.)

Sobotu 23.3.   Cyłodnjowska literarna dźěłarnička na temu krótka proza pod nawodom Lubiny a Dušana Hajduk­-Veljković w Budyšinje

  9:00 Zhromadny dźeń dźěći 3. do 5. lětnika dekanat­neho dušepastyrstwa we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  14:00 Benedikt Dyrlich čita na Lipšćanskich knižnych wikach w hali 3 na wustajenišću B501 ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt 1“

  15:00 Młodźinski kofej w Radworskim młodźinskim klubje

  17:00 Koncert w rjedźe Duchowna hudźba ze skupinu NOCELLI w Budyskim klóšterku

Njedźelu 24.3. 13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Předstajenje serbskeje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Rozhłós (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Rozprawa wo měrowym swjedźenju we Wostrowcu

11:30 Stote narodniny spisowaćelki Hańže Bjeńšoweje

11.45 Hórnikowa biblioteka w Praze

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich koparjach

13:00 Saksofon – tak klinči hudźbny instrument  lěta

13:30 Nabožne wusyłanje

(Adelheid Dawmowa)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.03.19)

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

21.–27.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Die Goldfische: wšědnje 15:30 a 20:15 | štw, so, nj a wu 13:00 | pj a so 22:45 Free Solo: štw 20:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:45 | štw, so, nj a wu 13:45 Ostwind: wšědnje 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, pó a srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: pj, nj a wu 17:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw) | štw, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22:30 Escape Room: wšědnje 20:15 (nimo štw a pó) Hard Powder: pj a so 22:30 Chaos im Netz: nj 11:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00

Kino-ekstra: Die Frau des Nobelpreis­trägers: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Diana Ross: Her life, love and legacy: wu 20:00 Head full of honey: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 20:00 Captain Marvel: wšědnje 14.30, 17:00 a 19:45 | pj a so 22:20 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:15 | pó, wu a srj 17:15 Ballon: srj 10:00 Escape room: pó a srj 19:50 | pj a so 22.40 Ostwind: so a nj 12:20 | pó, wu a srj 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht: so a nj 13:00 Green book: srj 17:15

Pokiwy (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Drastu měnjeć

Budyšin. Drastu za ćěšenki a dźěći k přijomnej płaćiznje dóstanu starši na při­chodnej měnjenskej bursy na žurli Budyskeje Montessoriskeje šule na Tzschirnerowej. Bursa je jutře, sobotu, wot 14 do 16 hodź.

Předstaja „Čeplski recept“

Radwor. Štóž njeje dotal hišće kome­diju Chróšćanskeje serbskeje lajskeje dźi­wa­dłoweje skupiny „Čeplski recept“ widźał, změje k tomu zajutřišim, njedźelu, w Radworju składnosć. Tam wustupja lajscy­ hrajerjo w 16 hodź. Dalšej před­stajeni budźetej 24. měrca w Haslowje a 31. měrca w Šunowje. W aprylu pokazaja hru w Sernjanach a Chró­sćicach.

Benedikt Dyrlich čita

Budyšin. We wobłuku rjada zarjado­wanjow Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Łužiske literarne dopołdnjo“ čita njedźelu w 11 hodź. Benedikt Dyrlich w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Tam předstaji mjeztym w Drježdźanach bydlacy němsku wersiju swojeje bio­grafiskeje zběrki dokumentow, listow a dźenikowych zapiskow „Doma we wućekach 1“. Zajimowani wopytowarjo móža w dźiwadle wot 10 hodź. posnědać.

Wo přichodźe pjenjez

„Mała rejwana stawizna“ rěka wosebity program Serbskeho ludoweho ansambla, z kotrymž balet tuchwilu předewšěm w šulach wustupuje. Njedźelu SLA produkciju zjawnje pokaza, a to w 16 hodź. na swojej žurli w Budyšinje. Program rysuje stawizny reje wot barok­neho menueta přez folkloru hač k modernym dźensnišim rytmam. Foto: Toni Lehder

Budyšin. Kaž kóžde lěto přewjeduje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu stajnje druhi kónc tydźenja póstneho časa jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje.

Mjeztym 26. zarjadowanje tajkeho razu je jutře a njedźelu wot 10 do 18 hodź. přistupne. Zastup płaći 2,50 eurow za dorosćenych, dźěći hač do 16 lět płaća 50 centow. Wopytowarjo móža tam debjerjam jutrownych jejkow při dźěle přihladować, so sami w pisanjenju pospytać a sej dobyćerske kolekcije lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko wobhladać. Kóždemu 500. abo 1 000. wopytowarjej darja debjene jutrowne jejko.

Protyka (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

nawěšk

nowostki LND