Rozhłós (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbski narodny muzej?

11:45 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo swjedźenju Domowinskeje skupiny w Groźišću

13:00 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (13.09.18)

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

13.9.–19.9.2018 Budyski filmowy palast: Disney Junior: nj 15:00 The Nun: wšědnje 18:00 a 20:15 | pj a so 22:30 Pettersson und Findus: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 16:15 (nimo srj) | nj 12:45 | srj 17:00 Klassentreffen 1.0: srj 19:45 Predator: wšědnje 18:00 (nimo srj) a 20:15 (nimo srj) | srj 19:45 | pj a so 22:30 Meg w 3 D: pj a so 22:00 Gundermann: wšědnje 19:45 (nimo pó) | štw, so, wu a srj 17:00 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj), 17:15 (nimo nj) a 19:45 (nimo nj a srj) | nj 20:00 Christopher Robin: wšědnje 15:30 (nimo pó a srj) Hotel Transsilvanien: štw, pj, so a wu 15:00 Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:45 Mamma Mia: pj a so 17:00 The Equalizer 2: pj a so 22.15 Safari: nj 12:45 Meine teuflisch gute Freundin: nj 13:15

Kino-ekstra: 303: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pettersson und Findus: wšědnje 14:40 a 16:30 | so a nj 12:45 Predator w 3 D: wšědnje 20:00 Predator: wšědnje 17:45 | pj a so 22:30 Disney Junior: nj 15:00 Klassentreffen 1.0: srj 19:45 Die Frau die voraus geht: srj 17:35 The Nun: wšědnje 18:15 a 20:20 | pj a so 22:30 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 17:35 (nimo srj) a 19:50 (nimo srj) Bad Spies: pj a so 22.15 Gundermann: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo srj) | srj 19:50 Christopher Robin: wšědnje 15:30 | so a nj 13.15 Equalizer 2: pj a so 22:00 Gans im Glück: so a nj 13:20 Mamma Mia: wšědnje 15.15 Hotel Transsilvanien: wšědnje 14:45 (nimo nj) | so a nj 12:40

Pokiwy (12.09.18)

srjeda, 12. septembera 2018 spisane wot:

Brošurka znowa wušła

Kamjenc. Krabatowe towarstwo je brošurku wo Krabatowej kolesowanskej šćežce znowa wudało. Kaž praji předsyda towarstwa Reiner Deutschmann, dóstanu kolesowarjo nětko wjele wažnych pokiwow wo regionje mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami kaž tež informacije wo kulturje a zajimawostkach. Wobstatk 32 stron wopřijaceje brošurki je lětak z wopisanjom čary, a to w němskej, serbskej, čěskej a pólskej rěči. Brošurku z lětakom dóstanu zajimcy pola Krabatoweho towarstwa, w turistiskich informacijach a na mnohich městnach podłu Krabatoweje kolesowanskeje šćežki.

Dźěłaja z wołmu

Nowe Město. Dohlad do předźenja wowčeje wołmy dóstanu zajimcy sobotu, 15. septembra, wot 13 hodź. w starej předźerni w Nowym Měsće nad Sprjewju. Zajimcy móža so za dźěłarničku hišće přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 035727/ 579 341.

Prawa adresa

Budyšin. Adresa, pod kotrejž móža młodźinske kluby, towarstwa a skupiny swoje terminy za lěto 2019 přizjewić, rěka prawje . Zawčerawšim wozjewichmy adresu bohužel z wopačnej kóncowku.

Skónča jubilejny tydźeń

Pokiwy (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Wo jědojtych hribach

Budyšin. Jutře w 15 hodź. su zajimcy do Muzeja Budyšin přeprošeni, zo bychu so mjez druhim wo jědojtych hribach powu­čować dali. Michael Kallmeyer, bota­nikar a hribowy eksperta, wopisuje a zji­ma zajědojćenja hriba dla, kotrež móža tež k smjerći wjesć.

Na delanske babylěćo

Ralbicy. Z wubědźowanjom wohnjowych wobornikow so dźensa w Ralbicach lětuši wjesny swjedźeń „babylěćo“ zahaji. Wot 22 hodź. su reje z Melodia-diskoteku. Jutře su reje z Dr. Taste kaž tež z programom wjesnjanow. Po rańšim piwku steja njedźelu w 13.30 hodź. konjacy sport, w 15 hodź. kulturny program z kofejpićom, zabawa za dźěći a předstajenje amfibijowych jězdźidłow na programje. Po wuhódnoćenju tombole, babylěćo z bjesadu w stanje wuklinči.

Finale w sotrownjach

Z traktorom, kotryž jako „mobil zboža“ z wodu citaty wo zbožu na dróhu pryska, je předsyda towarstwa Remise Mike Salomon z Małeho Wjelkowa tuchwilu po wšej Sakskej po puću. Ze swojim wuměłstwowym projektom wón lětuše kulturne lěćo „Tajke zbožo“ w Małowjelkowskich sotrownjach dale wjedźe. Z powěsćemi zboža chce Salomon proces rozmyslowanja spěchować. Přede­wšěm měri so wón tak přećiwo populistiskim parolam, křiwdźenjam a šěrjenju stracha před přichodom. Radworska gmejna­ projekt mjez druhim podpěruje. Foto: Towarstwo Remise/Mike Salomon

Křižowka (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 hołk a ..., 5 z njej pisachu na taflu, 6 to je zakazane, 7 muski hłós, 10 ličba, 13 ryba, 14 objekt w swětnišću, 15 trasa, wupoka­zany puć

Padorunje: 1 wobaranje, 2 fran­coske město, 3 horiny w Čěskej/Pólskej, 4 rěka přez Drježdźany, 8 načolna skupina, 9 japanske město, 11 demonstracija, 12 wu­znamjenjenje, zasłužba

Protyka (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Pjatk 7. do 9.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Lubijski měšćanski swjedźeń

   Wjesny swjedźeń w Nadróznej Hrabowce

   Brězowske zetkanje traktorow

Pjatk 7.9.   Wojerowska ludowa uniwersita swjeći 70lětne wobstaće

  16:00 Wotewrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli

  19:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Ralbicach

  19:00 Koncert „Moja archa Horni Hajnk“ na dworje biosfero­weho rezerwata w Stróži

  19:30 Předstajenje musicala „Zorro“ na Mortkowskej Jakub­ecec twjerdźiznje

  20:00 Žonjace stawiznički z Marion Brasch w Mało­wjelkowskich sotrownjach

Sobotu 8.9.   Wubědźowanje dumperowcow wo němske mišter­stwa w Drjowku

   Wubědźowanje wohnjowych woborow wo „Čornico­wy pokal“ w Stróži pola Rakec

Rozhłós (07.09.18)

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo dnju wotewrjeneho pomnika

11:20 Finska hudźba

11:45 Nowy direktor Serbskeho instituta sto dnjow w zastojnstwje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskej šuli w zelenym a wo serbšćinje w swójbje

13:00  W spominanju na komponista Detlefa Kobjelu

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

Do kina (06.09.18)

štwórtk, 06. septembera 2018 spisane wot:

6.9.–12.9.2018 Budyski filmowy palast: Pettersson und Findus: nj 14:30 Meg w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) | srj 17:30 | pj a so 22:30 Book Club: srj 19:45 Predator w 3 D: srj 20:15 Gundermann: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 17:15 a 20:00 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 14:45 (nimo nj), 17:00 a 20:00 | nj 15:00 Christopher Robin: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:30 (nimo srj) Hotel Transsilvanien: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:15 Die Farbe des Horizonts: nj 12:45 Mamma Mia: wšědnje 15:00 (nimo nj a srj) a 19:45 (nimo pó a srj) The Equalizer: pj a so 22:30 Skyscraper: so 22:15 The First Purge: pj 22:15 Safari: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) Jurassic World: nj 12:30 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout w 3 D: so 22:00 Ant-Man and the Wasp w 3 D: pj 22:00

Kino-ekstra: Die Anfängerin: nj 17:15 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Protyka (31.08.18)

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Pjatk 31.8. do 2.9.   Kubłanska jězba Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ do pólskeho Namysłowa

   Staroměšćanski festiwal „Woda, wuměłstwo, swětło“ w Budyšinje

   Wjesny swjedźeń w Bórku pola Wojerec

Pjatk 31.8.   Zakónčenje sezony w Rychwałdskej kupjeli

  18:00 Wotewrjenje wopomnjenskeje stwy Jana Kiliana na Wukrančanskej farje

  19:30 Budyska nóc poezije we wobłuku staroměšćanskeho festiwala na wosom wěžach města

Sobotu 1. a 2.9.   Muzejowy swjedźeń z wustajeńcu modelowych železnicow w Běłowodźanskim Muzeju lěsneje železnicy

   13. studnjowy swjedźeń w Drjowku

   24. jabłukowy swjedźeń w Gubinje

Sobotu 1.9. 9:00 Pućowanje po raju mórskeho worjoła – zetkanje na Mikowskim sportnišću

  11:00 Wosebite wodźenja po přehladkach Budyskeho Serbskeho muzeja (tež 15 a 17 hodź.)

  12:00 Třělcowske kemše ze swjedźenskim ćahom składnost­nje 750. měšćanskeho jubileja Wojerec w Janskej cyrkwi

  15:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Iris Brankačkowa – Wo prěčenju rěkow. Molerstwo a twór­by­ na papjerje“ w Muzeju Budyšin

  17:30 „Yoga zboža“ w Małowjelkowskich sotrownjach

nawěšk

nowostki LND