Z wudaća: wutora, 08 awgusta 2017
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Krajny sejm rozpušća

Hannover (dpa/K/SN). Knježerstwoweje krizy w Delnjej Sakskej dla krajny sejm 21. awgusta rozpušća. Wo tym chcedźa zapósłancy zajutřišim, štwórtk, na wurjadnym posedźenju wuradźować. K nowowólbam ma dóńć 15. oktobra. Zawiniła je knježerstwowu krizu zapósłanča Elke­ Twesten, kiž bě pjatk zdźěliła, zo z frakcije Zelenych přestupi k CDU. Z tym bě čerwjeno-zelene knježerstwo ministerskeho prezidenta Stephana Weila (SPD) wjetšinu jednoho hłosa zhubiło.

Schulz pućuje po wuchodźe

Berlin (dpa/K/SN). Kandidat SPD za kanclerstwo Martin Schulz je wot dźensnišeho na štwórtym a poslednim wot- rězku swojeje lěćneje wuprawy. Po Bayerskej, Sewjerorynsko-Westfalskej a Hamburgu je wón nětko w Sakskej, Durinskej, Saksko-Anhaltskej a Braniborskej na wiziće. W Jenje wopyta wón domske, w kotrymž wjacore generacije bydla, a wobdźěli so na zahrodnym grilowanju.

Horco hišće do njedźele

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Přichady a wotchadyw koparskich mustwach

W zestawach koparskich mustwow je so­ zaso tójšto změniło. Kilian a Jan Hrjehor staj přehlad­ z nowopřicha­dami a wotcha­dami zestajałoj.

FC Energija Choćebuz, přichady:

Maximilian Zimmer (Berlinski AK 07)

Andrej Startsev  (TSV Havelse)

Felix Geisler (FSV Zwickau)

Gabriel Boakye  (swójski dorost)

Max Grundmann (swójski dorost)

Christos Papadimitriou (Interna. Lipsk)

wotchady:

Erich Jeschke (ZFC Meuselwitz)

Lukas Müller (VSG Altglienicke)

Daniel Svab (cil njeznaty)

Tom Nattermann (Germ. Halberstadt)

Joshua Putze (Sportfreunde Lotte)

Budissa Budyšin, přichady:

Maik Ebersbach (FC Rudne horiny Aue)

Jonas Mack (VFC Plauen)

Kevin Bönisch (FSV Zwickau)

Jonas Krawčik (Hor. Łužica Neugersdorf)

Sepp Kunze (Hornja Łužica Neugersdorf)

Johann Weiß (VfV Hildesheim)

Max Gehrmann (BSG Wismut Gera)

Tim Wockatz (swójski dorost)

Tony Schmidt (TuS Koblenz)

wotchady:

Patrick Baudis (Germania Halberstadt)

Alexander Goldhammer (BSG Wocl Riesa)

Max Hermann (Chemija Lipsk)

Jiři Šisler (Přezjednota Niska)

Daniel Barth (ZFC Meuselwitz)

Martin Kolan (sportowy nawoda)

wozjewjene w: Sport
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Z hrózbnym podawkom so zaběrał

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.­

Znajerjam wulkich stawizniskich podawkow w našej kónčinje je znate, zo dopomina něhdźe dźesać metrow wysoki zornowcowy pomnik mjez Wysokej a Rakecami na struchły podawk w meji lěta 1813. Tehdy bě tam 9 000 Prusow a Rusow přećiwo 14 000 Francozam wojowało a 3 000 wojakow při tym zahiny. Jenož mało ludźom pak je znate, zo je wot lěta 1997 wobsedźer pomnika a něhdźe 250 hektarow lěsa na Dubiču molerski mišter Werner Sporka z Jeńšec pola Rakec. Tam je so 1954 narodźił. Jako chodzeše w Rakecach do šule, je w stawizniskej wučbje pola Ilsy Kapleroweje nadrobnosće wo surowej bitwje 19. meje 1813 zhonił.

wozjewjene w: Lokalka
„Rentu bych rady dožiwił“ steješe na jednym z plakatow dźensa před Berlinskej chorownju Charité. Dźěłarnistwo ver.di bě hladanski personal do stawka namołwjało, po tym zo běchu jednanja wo přichodźe tarifoweho zrěčenja bjez wuspěcha wostali. Nawodnistwo chorownje reagowaše z njezrozumjenjom, pokazujo na wšelake polěpšenja minjeneho časa. Foto: dpa/Paul Zinken

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Zapósłane (08.08.17)

K dźensnišemu Dnjej indigenych ludow piše rěčnik za naležnosće serbskeho luda frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel:

wozjewjene w: Zapósłane
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Nowy arcybiskop Mailanda

Vatikan (B/SN). Mailandski swjećacy biskop a generalny wikar Mario Enrico Delpini je nowy arcybiskop diecezy. Bamž Franciskus je jeho 7. julija pomjenował. Runočasnje přiwza bamž próstwu kardinala Angela Scoly, kiž chcyše starobnych přičin dla wotstupić. Scola bě najwjetšu diecezu Italskeje z pjeć milionami katolikami šěsć lět nawjedował.

Kardinal ma posrědkować

San Salvador (B/SN). Nowy pomjenowany kardinal Gregorio Rosa Chavez z El Salvadora ma po woli bamža być z po­srědnikom mjez Južnej a Sewjernej Koreju. To rjekny swjećacy biskop San Salvadora na Božej mši ze salvadorijanskimi biskopami. Bórze poda so wón do Seoula, zo by so tam wo aktualnej situaciji informował.­

Biskop starosći so wo katolikow

Fulda (B/SN). Biskop Regensburga Rudolf Voderholzer starosći so wo rólu katolikow w němskej politice. Politiska wjetšina za „Mandźelstwo za wšěch“ da w nim starosć rosć, zo stanu so katolikojo w politice w kraju bjezdomni, rjekny Vor­derholzer před něhdźe 1 300 wobdźělnikami na kongresu „Radosć na wěrje“ we Fuldźe na tamnišim forumje němskich katolikow.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Wagenknecht wita nahlad Lindnera

Berlin (dpa/K/SN). Předsyda FDP Christian Lindner je swój před někotrymi dnjemi w medijach zwuraznjeny nahlad zakitował, přewzaće čornomórskeje połkupy Krim přez Rusku měć za „trajny prowizorij“. Z tym njewabi wón za „kurs majkanja“ Ruskeje a wón tež njeje za złahodnjenje sankcijow napřećo Ruskej, jeli z jeje strony žane skutki za to njepřińdu, „tola zadźěwać dyrbimy spirali eskalacije“. Po jeho měnjenju wotwisujetej wěstota a derjeměće w Europje tež wot poćahow k Moskwje. Nawjedowacy politikarjo, wosebje CDU/CSU, běchu Lindnera za tajku poziciju raznje kritizowali.

Načolna kanidatka Lěwicy Sahra Wagenknecht porno tomu Lindnerowe nastajenje wuraznje wita. Nowinam Funkoweje medijoweje skupiny wona rjekny, tež za měr a wěstotu w Europje je trjeba, wróćić so k tradicijam politiki wotputanja napřećo Ruskej. „Dopomni-li so FDP na tele wonkopolitiske tradicije, je to witanjahódne“.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Ruska k dialogej zwólniwa

Moskwa kóždežkuli tykanje do wólbneho boja USA wotpokazuje

Moskwa (dpa/SN). W zwadźe najnowšich sankcijow USA dla je ruski wonkowny minister Sergej Lawrow swojemu ameriskemu koleze Rexej Tillersonej zwólniwosć k dialogej signalizował. Ze swojeje strony je tón zwólniwosć tež pola Tillersona zwěsćił, rjekny Lawrow po zetkanju z wonkownym ministrom USA w Manilje. Dotal prawidłownje organizowane zetkanja zastupowaceju wonkowneju ministrow Sergeja Rjabkowa a Toma Shannona k wobćežnym bilateralnym prašenjam měli dale wjesć, rjekny Lawrow powěsćerni Interfax.

wozjewjene w: Politika
wutora, 08 awgusta 2017 14:00

Schmidt nadźija so informacijow

Berlin (dpa/SN). W skandalu wo z insektowym jědom Fipronil zanjerjedźenymi jejemi nadźija so zwjazkowy minister za ratarstwo Christian Schmidt (CSU) wuskeho zhromadneho dźěła z Belgiskej a Nižozemskej. „W hranicy přesahowacym wikowanju smy na informacije pokazani. Sym jasnje rjekł, zo wočakuju spěšne informacije a dospołnu transparencu“, rjekny Schmidt sćelakej Antenne Bayern, po tym zo bě wón ze swojimaj kolegomaj w Belgiskej a Nižozemskej telefonował. Schmidt bě jimaj namjetował, fachowcow do krizowych komisijow pósłać. „To rěka, zo pojědu němscy zastojnicy do Utrechta w Nižozemskej a do Belgiskeje, zo bychu so tam wo aktualnym stawje informowali. Tak móžemy w Němskej spěšnišo reagować“, tak Schmidt.

W Belgiskej je razna debata wudyriła, po tym zo bu znate, zo je zarjad za wěstotu žiwidłow FASNK hižo spočatk junija wo podhladnych zanjerjedźenych jejach zhonił, druhe kraje EU pak hakle 20. julija wo tym informował. Mjeztym su miliony zanjerodźenych jejow zničili.

wozjewjene w: Politika
Nowe šulske lěto je zahajene a tak je tež Budyska jězbna biblioteka zaso w dwutydźenskim turnusu w měsće Budyšin kaž tež w Chwaćicach, Klukšu, Wulkej Dubrawje, Worcynje, Wósporku, Hrodźišću a w Zdźěrju po puću. Thomas Richter a Marion Hesse-Ulbricht starataj so wo mobilny poskitk, kotryž je wosebje za dźěći dobry. Tohodla w měsće před někotrymi šulemi zastanu. Bohužel pobrachuje literatura za 14- do 17lětnych. Kruty zdónk stajnych čitarjow sej knihownju w busu přewšo waži. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

nowostki LND