Z wudaća: wutora, 09 oktobera 2018
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Wróćo a doprědka hladać

Hórnikecy (SiR/SN). Chłódny nazymski wětřik duje přez dźěry twarjenja, hdźež běchu před lětami hišće durje a wokna. Hdźež bě něhdy třěcha, rosće nětko mała brěza. A přiwšěm ma na terenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki bywše zarjadniske twarjenje, kotrež su zdźěla hižo wotnjesli, wěsty šarm. Tu chcedźa w druhim tydźenju prózdnin zašłosć, při­tomnosć a přichod we wobłuku grafiti­joweje dźěłarnički zwjazać a młodostnym składnosć dać so wuměłsce wupruwować.

Projekt organizuje wědomostna wolontarka industrijneho muzeja Juliana Wünsche. W přihotach na njón zezna wona wuměłca Renéja Krunera. 40lětny je we wobłuku wuměłskeho molowanja a designa samostatny, ma w Grodku swój domicil a je w mnohich městach swój wuměłski rukopis zawostajił. Přichodny tydźeń wón grafitijowu dźěłarničku nawjeduje. Po jeho słowach runje Energi­jowa fabrika dobre móžnosće skići, so ­ze swójskim wuwićom zaběrać a wotmołwy na prašenja namakać, zwotkel sym a dokal chcu.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Ke kermuši budźe wšitko hotowe

Derje w časowym planje leža ponowjenske dźěła w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi. Tam su nětko započeli pišćele rjedźić. Nadawk za to dósta serbski pišćeletwarc Bosćij Nawka (cyle zady) z Jawory, kiž je swoje powołanje pola Budyskeje firmy Eule ­nawuknył a za nju w mnohich krajach swěta po puću był. Jemu poboku je kolega Helmut Lotz (horjeka). Při delebraću jednotliwych wulkich pišćelow pomhataj jimaj Vincent Mikławšk a Matej Lipič (wotprawa). Hač k delanskej kermuši kónc nowembra ma wšitko hotowe być, tak zo móže so Ralbičanski Boži dom potom zaso w čerstwych ­barbach błyšćić. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
We łužiskich lěsach ludźo lětsa skerje jenož mało hribow namakaja. Kupcy, kotřiž běchu dźensa na Budyskich zelenych wikach, pak so njemało dźiwachu, wuhladawši wulke mnóstwa hribow swójby Galla ze Zgorzeleca. Najwšelakoriše družiny mějachu tam w poskitku. Kaž pak Gallecy přeradźichu, je tež w Pólskej tónraz trochu wobćežnišo hriby zběrać. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Krótkopowěsće (09.10.18)

Iniciatiwnicy čuja so ranjeni

Budyšin. Z pisomnym pohórškom je so iniciatiwna skupina za Serbski sejm na rozhłosowu radu sćelaka MDR wo­bro­ćiła. Pozadk je sobotne telewizijne wu­syłanje Wuhladka. Po słowach iniciatiwnikow je rozprawa wo wólbnym wjeršku w Njebjelčicach skandalozna a jednostronska. Woni čuja so tuž ranjeni. Wu­syłanje móžeće sej pod www.ardmedia­thek.de/tv/Wuhladko wobhladać.

Wjelki zachadźeli

Dubo. Znajmjeńša 25 wowcow su wjelki dźensa w nocy w Dubjanskim lěsu zaku­sali. To wobkrući zastupowacy nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Jan Priegnitz. W běhu dnja pytachu za dalšimi wowcami, kiž běchu ćeknyli abo kotrež su wjelki wotnjesli. Zo jedna so wo nadpad wjelkow, je mjeztym tež Philipp Kob z Rěčičanskeho wjelčeho běrowa wobkrućił.

Dalše zarjadowanja přate

wozjewjene w: Krótkopowěsće
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Pokiwy (09.10.18)

Wo wuwiću při jězoru

Budyšin. Nowosće wo wuwiću Budyskeho spjateho jězora budu tema přichodneho stajneho blida Budyskeje skupiny CDU jutře, srjedu, w 19 hodź. w piwarni na Mannowej. Přemysłownicy a towarstwa rozprawjeja wo lětušej sezonje, předstaja swoje klětuše plany a po­rěča wo tym, kak měło z jich wida při jězoru dale hić. Zarjadowanje je zjawne, wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo zelenym pasmje

Stróža. „Wot smjertneho pasma k žiwjenskej žiłce“ rěka přednošk Lorenza Richtera jutře, srjedu, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Ranger w biosferowym rezerwaće porěči wo swojim pućowanju podłu bywšeje nutřkoněmskeje hranicy. Tam móžachu so w běhu lět žadne zwěrjata a rostliny wuwić. Dźensa je to najwjetši biotopowy zwjazk Němskeje. Zastup za přednošk płaći dwaj euraj.

Wopytaja hród a muzej

wozjewjene w: Pokiwy
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

To a tamne (09.10.18)

Sydło ćěšenka w kófrowym rumje awta je w durinskim Nordhausenje zasadźenje policije zawinowało. Swědk bě wobkedźbował, kak něhdźe 30lětny muž sydło z dźěsćom zady do kófroweho ruma staji a wotjědźe. Při hnydomnym zasadźenju nastupajo pytanje za dźěsćom dožiwichu zastojnicy překwapjenku: Šofer transportowaše klanku swojeje dźowki w sydle: Holčka kładźe wulku wažnosć na to, zo ma tež klanka swoje městno w awće.

Zabytych a zesmudźenych całtow w kachlach dla su w Crimmitschauwje wohnjowu woboru wołali. Susod 30lětneho, w kotrehož kuchni so paleše, bě wobornikow informował. Ći pak dyrbjachu durje zakurjeneho bydlenja namócnje wočinić a podružnika budźić. Tón ležeše pjany we łožu a na całty w kachlach scyła wjace njemysleše. Z wěstotnych přičin dowjezechu jeho do chorownje.

wozjewjene w: To a tamne
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Policija (09.10.18)

Hižo dopołdnja wopity był

Narć. Na zwjazkowej dróze B 96 pola Nar­ća je policija zawčerawšim dopołdnja wopiteho šofera zadźeržała. Něhdźe w 10.30 hodź. zwěsćichu pola 46lětneho wjac hač dwaj promilej alkohola w kreji. Hač bě wón na zažnym rańšim piwku pobył abo předołho hejsował, wšak znate njeje.

wozjewjene w: Policija
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Wuslědki (09.10.18)

Kopańca, regionalna liga muži

BFC Dynamo – Viktoria Berlin 1:1 (1:0)

Babelsberg – Biskopicy1:0 (0:0)

Budissa Budyšin – Lok Lipsk 0:2 (0:1)

Auerbach – Neugersdorf 0:2 (0:1)

Kamjenica – Nordhausen 2:0 (0:0)

Erfurt – Meuselwitz2:1 (0:0)

Fürstenwalde – Altglienicke 3:2 (3:2)

Berlinski AK – Rathenow 2:0 (1:0)

Halberstadt – Hertha BSC II  1:1 (1:1)

1. Kamjeničanski FC 12 31 : 9 36

2. Berlinski AK 12 20 : 12 26

3. Hertha BSC II 12 26 : 14 24

4. Wacker Nordhausen 12 14 : 7 23

5. Čerwjeno-běli Erfurt 12 18 : 11 20

6. FC Viktoria Berlin 12 18 : 15 18

7. SV Babelsberg 12 19 : 16 17

8. Hornja Łuž. Neugersd. 12 17 : 18 17

9. BFC Dynamo 12 13 : 22 15

10. Biskopičanske KT 12 11 : 14 14

11. Budissa Budyšin 12 8 : 15 14

12. Germania Halberstadt 12 16 : 16 13

13. ZFC Meuselwitz 12 21 : 22 13

14. Union Fürstenwalde 12 15 : 21 13

15. Lok Lipsk 12 13 : 16 12

16. VSG Altglienicke 12 17 : 23 12

17. VfB Auerbach 12 11 : 17 12

18. Optik Rathenow 12 9 : 29 4

wokrjesny koparski pokal

Lubuš II – Malešecy 0:3 (0:1)

Arnsdorf II – Ramnow 1:8 (1:5)

Wjazońca – HZ Wulke Ždźary 3:0 (1:0)

Njeswačidło – Wachau 1:7 (0:3)

Bukecy II – Bretnig-Hauswalde 2:0 (0:0)

HZ Łaz/Běły Chołmc – Ralbicy5:4 (1:0)

ST Budyšin – Němske Pazlicy 0:4 (0:2)

Lubuš – Wjelećin0:2 (0:0)

Arnsdorf – Porchow 0:3 (0:1)

Ottendorf-Okrilla – Großnaund. 2:0 (0:0)

Pančicy – Nadrózna Hrabowka 1:0 (0:0)

Wachau II – Póst Budyšin 0:1 (0:1)

Němske Pazlicy II – Chrósćicy II 5:3 (0:1)

Sepicy – Wojerowski FC 0:3 (0:2)

Haselbachtal – Rakecy 0:2 (0:0)

Wjernarjecy – Großröhrsdorf II 0:3 (0:2)

wozjewjene w: Wuslědki
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Mytowani čuja so česćeni

Přepodaće Myta Domowiny a dalšich počesćowanjow je wuznamjenjenym wulka česć. Što jim myto woznamjenja, za tym je so Milenka Rječcyna někotrych lětsa mytowanych woprašała.

Marek Rjelka, Myto Domowiny za dorost: Nam su z widom na naše skutkowanje w zašłosći myto spožčili. Snano smy druhich ludźi k tomu pohnuli aktiwni na polu serbskeje rěče być, snano tež na serbskim hudźbnym polu so an­gažować. Njejsmy drje hižo tak prezentni. Přiwšěm sej myslu, zo dale zajim zbudźamy.

Daniel Wjenk, čestne znamješko: Běch wulce překwapjeny wo tym, zo sym mjez mytowanymi. Alojs Langa je te dźěło­, kotrež wukonjam w dźiwadłowej skupi­nje Konjecy/Šunow, sam mnohe lěta činił. Tuž wón wě, kelko dźěła za tym tči. Chcemy dale ludźi zawjeselić. Móžu tuž rjec, zo budźe přichodna premjera 9. nowembra 2019 w Šunowje.

Alena Kubánková, Myto Domowiny: Sym jara zradowana była, a mam to za wulke wuznamjenjenje. Myto dawa mi impuls dale činić, dokelž maja ći, kotřiž su mje namjetowali, moje dźěło za dobre. Tuž chcu, dołhož mi to strowota dowo­la, dale za Serbow skutkować.

wozjewjene w: Měnjenja
wutora, 09 oktobera 2018 14:00

Wotewru durje muzeja

Choćebuz. W minjenymaj lětomaj su Choćebuski Serbski muzej na Młynskej 12 wobšěrnje saněrowali a přetwarili. To je nětko zakónčene. Tohodla přeproša tam jutře, 10. oktobra, wot 17 do 19 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. W 17, w 17.45 a we 18.30 hodź. poskića połhodźinske wodźenje po domje. Wopytowarjo njebudu sej jenož wobhladać móc, što wšo je so w Serbskim muzeju twarsce změniło. Woni tam tohorunja zhonja, kak budźe nowa trajna wustajeńca rozrjadowana.

Chcedźa wjesnjanku počesćić

Čorny Chołmc. W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje chcedźa jeho iniciatorku Gertrud Wincarjowu za jeje wurjadny žiwjenski skutk na wosebite wašnje počesćić. Na kromje noweje studnje před Domom Jurja Brězana ma w serbskej drasće žona z wobličom Gertrud Wincarjoweje sedźeć. Kaž jednaćel Krabatoweho młyna Tobias ­Čižik zdźěli, namołwjeja k darowanskej akciji, zo móhli bronzowu plastiku financować. Tohodla je nětko internetna strona www.99funken.de/brunnen-krabat-muehle přistupna, na kotrejž móža zajimcy swój pjenježny přinošk darić.

wozjewjene w: Z městow a wsow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND