Z wudaća: pjatk, 10 meje 2019

pjatk, 10 meje 2019 14:00

Połoža dalše kopolaki

Choćebuz (dpa/SN). Wopominajo dóńt židowskich swójbow z Choćebuza chcedźa tam jutře sydom nowych kopolakow połožić. Kamjenje, małe wopominanske taflički z mosaza na chódnikach, su dźesać króć dźesać centimetrow wulke a dopominaja na židowske wopory nacionalsocializma. Kłasć budźe je wunamakar projekta, Kölnski wuměłc Gunter Demnig, před bydlenjemi, w kotrychž su wopory do deportacije přebywali.

Kaž Choćebuske domizniske towarstwo zdźěla, maja w Choćebuzu dotal 83 kopolakow. Do wopominanskich kamjenjow su mjeno, datum poroda a datum deportacije zagrawěrowane a, je-li znaty, datum smjerće. Akcija je móžna z pomocu pjenježnych darow. Za kóždy jednotliwy kamjeń pytaja kmóta. Kładźenje jednoho tajkeho płaći 120 eurow.

Kopolaki leža w městach a gmejnach po wšej Němskej, mjez druhim w Berlinje, Mnichowje a Hammje. Tež w Budy­šinje tajke maja. Po cyłej Europje leži 73 000 wopominanskich kamjenjow w 23 krajach. Stajnje zaso dochadźa k nadpadam prawicarjow, kotrež kopo­laki z barbu wonječesćeja.

wozjewjene w: Politika
Tuchwilu zwučuja čłonojo Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom intendantki Judith Kubicec za mejske wudaće koncertneho rjadu „Wobkuzłaca klasika“. Spěwnu podpěru maja ze stron sopranistki Daniele Hazec a baritona Pětra Cyža. Prěni koncert je zajutřišim na dnju maćerje w 17 hodź. na žurli SLA w Budyšinje. Foto: Stefan Cuška

wozjewjene w: Kultura

Mjez štyrjomi fotografami, kotřiž tuchwilu we Wojerowskej Kulturnej fabrice wustajeja, je Budyski fotograf Jürgen Maćij. Wón sadźa ze swojimi dźěłami na grafiske struktury a wurězki z přirody we wulkoformaće.

Wojerecy (SiR/SN). Z wuběrom swojich fotografijow Jürgen Maćij z Budyšina, Georg Krause z Berlina, Frank Höhler z Drježdźan a Thomas Kläber z Choćebuza přirodu, industriju, towaršnostne łamki a čłowjekow w scenach perfektnje zwobraznjeja. Někotre motiwy so same rozjasnjeja. Druhe wobhladowarjej zaso dowoleja, je na swoje wašnje interpretować. Napřećiwki zetkawaja jasne struktury a linije. Wone pokazuja žiwjenje we wšej jeho boha­tosći.

Jürgen Maćij ma wosebity wid na detaile. W swojich dźěłach wěnuje so mjez druhim ludźom a rozłamanym krajinam. Rozmyslować měli wo tym, jeho impozantnje skutkowacy wobraz „Stubaiski lodowc w Awstriskej“ na hinaše městno powěsnyć. Přetož w běhu dnja, to rěka we wustajenskim času, wotewrjene durje kofejownje foto zakrywaja.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Jahn: Zajim dale njepopušća

Rozdźělne pohódnoćenje NDRskeje zašłosće akceptować

Budyšin (CS/SN). Kak ma z předźěłanjom diktatury SED dale hić, tomu wěnowaše so we wobłuku 30. Budyskeho foruma wčerawša podijowa diskusija. W domje wosady swj. Pětra debatowachu Roland Jahn, zwjazkowy społnomócnjeny za podłožki stasi, dr. Anna Kaminsky, jednaćelka Załožby k předźěłanju diktatury SED, Thomas Krüger, prezident Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje a dr. Jürgen Reiche, direktor Lipšćanskeho foruma za časowe stawizny. Moderaciju měješe Robert Burdy, žurnalist wusyłanja MDR-aktualne.

wozjewjene w: Politika
Praske knižne wiki „Svět knihy“ přiwabjeja kóžde lěto tysacy wopytowarjow a sta wustajerjow, mjez kotrymiž je tež lětsa zaso Ludowe nakładnistwo Domowina. Jutře čita we wobłuku literarneho festiwala na wustajenišću w Přemysłowym palasće w Holešovicach Křesćan Krawc ze swojeje knihi „Sej statok stajili“. Foto: Marian Žur

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Sport (10.05.19)

Pytaja hrajerjow

Sportowe towarstwo FSV Budissa Budyšin pyta za nowu hrajnu dobu koparjow lětnikow 2001/2002/2003 a 2004, a to za młodźinu A a młodźinu B. Młodźina A trenuje wutoru, štwórtk a pjatk wot 17.30 do 19 hodź. w Humboldtowym haju, młodźina B póndźelu, wutoru a štwórtk wot 17.30 do 19 hodź. Štóž ma zajim, njech so pola Martina Kolana pod abo pod tel. čo. 03591/27228811 přizjewi.

Kónctydźenska kopańca

11.05. 13:30  FC Energija Choćebuz

  – VfR Aalen

11.05.  14:00  Jednota Kamjenc

  – FC 1910 Lößnitz

11.05.  15:00  Rakečanske ST

  – Wojerowski FC

11.05.  15:00  Módro-běli Kulow

  – TSV Połčnica

12.05.  15:00  ST Radwor

  – Zeleno-běli Bukecy

12.05.  15:00  ST Kinspork/Łužnica

  – Sokoł Ralbicy/Hórki

12.05.  13:00  SJ Njebjelčicy II

  – SV Liegau-Augustusbad

12.05.  15:00  SJ Njebjelčicy

  – HZ Łaz/Běły Chołmc

12.05.  14:00  ST Marijina hwězda

  – Wulka Dubrawa

12.05.  12:30  SJ Chrósćicy II

  – ST Lubuš

12.05.  15:00  SJ Chrósćicy

  – ST Trjebin

Sport na wjesnym swjedźenju

Na wjesnym swjedźenju w Konjecach-Šunowje 18. a 19. meje chcedźa tež sportować. Sobotu steja zabawne hry a sport na programje, njedźelu dopołdnja wubědźuja so wohnjowi wobornicy.

Nalětni wolejbulowy turněr

wozjewjene w: Sport
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Na wuwiće cyłeje gmejny dźiwać

Na lisćinje Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa Radwor k wólbam tamnišeje noweje gmejnskeje rady steji mjeno, kotrež tam dotal hišće stało njeje – Cyril Hančik z Radworja. 41lětny rodźeny Měrkowčan je w Choćebuzu wotrostł, hdźež je tež do šule chodźił. 1995 so wón ze staršimaj do Měrkowa nawróći. Po maturje studowaše w Lipsku medicinu, štož lěta 2003 zakónči. Powołanske žiwjenje jako lěkar wjedźeše jeho do Lipska, Drježdźan, Budyšina, Niskeje a Běłeje Wody, hdźež nawjedowaše wot lěta 2014 anesteziju a intensiwnu staciju. Wot lońšeho nawjeduje młody Serb tamnišu paliatiwnu staciju. Před sydom lětami móžeše młoda Hančikec swójba w Radworju do noweho domu zaćahnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Hišće hač do kónca tohole lěta maja twarske dźěła wokoło Klóšterskeje wody mjez Nowej Wjesku a Hrańcu trać. Tamniši wot­rězk rěki je wulke twarnišćo, hdźež hoberske mnóstwa twaršćiznow nałožuja, kaž tule w Nowej Wjesce. Krajny zarjad rěčnych zawěrow inwestuje tam něhdźe 1,7 milionow eurow, zo by rěku rewitalizował. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Akcija na mnohe wašnje pozbudźa

Dwaj měsacaj po zahajenju wuměłskeho projekta „Swětło pozbudźa“ z Reck-linghausenskim wuměłcom Ludgerom Hinsu móža organizatorojo prěnju pozitiwnu mjezybilancu sćahnyć.

Budyšin (SN). „Naš ekumeniski projekt je derje přiwzaty. Na mnohich zarjado­wanjach so wobstajnje 30 do wjacore sta wopytowarjow wobdźěleja“, praji tachantski farar Wito Sćapan jako sobuiniciator. Na 13 wažnych městnach w Budyšinje a blišej wokolinje su swětłowe křiže a dalše dźěła wuměłca Ludgera Hinsy widźeć,­ mjez druhim w Muzeju Budyšin, w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, w Budyskim wopomnišću, w Smochčanskim Domje biskopa Bena kaž tež w cyr­kwjach města. W tachantskej cyrkwi su wjacore twórby wuměłca widźeć. Hač do swjatkow steji hišće dobry dźesatk zarjadowanjow na programje. Samo na jednym z měšćanskich busow je wabjenje za projekt naćišćane.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 10 meje 2019 14:00

Dalše nadawki přepodali

Přichodnu srjedu połoža zakładny kamjeń za nowy hort

Worklecy (SN/MWj). Nowy hort při Worklečanskej šuli je bjezdwěla tuchwilny najwjetši projekt w gmejnje. Tam su mjeztym z dźěłami tak derje pokročowali, zo maja porno planowanemu časowemu wotběhej dwaj tydźenjej předskoka. Zo móhli dale tak derje dźěłać, wotměchu wčera samo přidatne posedźenje gmejnskeje rady. Nimo někotrych dalšich dypkow, kotrež su w tym zwisku takrjec sobu wotdźěłachu, stejachu přichodne nadawki za nowy hort w srjedźišću.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND