Z wudaća: štwórtk, 25 junija 2020

štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Komisija pakćikej přihłosowała

Brüssel (dpa/SN). Komisija Europskeje unije je dźensa wuchowanskemu pakćikej zwjazkoweho knježerstwa za přede­wzaće Lufthansa we wobjimje šěsć miliardow eurow přihłosowała. Wuměnjenje pak je, zo najwjetša lětanska towaršnosć Němskeje zaruči, zo njedóńdźe k skřiwjenju wubědźowanja. Tak budźe Lufthansa prawa na start a přizemjenje na hłownych stejnišćach we Frankfurće nad Mohanom a Mnichowje wotedać dyrbjeć, štož ma konkurencu zmóžnić.

Zaso jasnje wjac padow w USA

Washington (dpa/SN). W USA wozjewichu wčera wulku ličbu nowych korona-infekcijow. Tajke běchu dotal jenož z měsaca apryla znate. Něhdźe 34 700 wosobow su wčera pozitiwnje testowali. Hišće 1. junija wozjewi Johns-Hopkins-uniwersita 17 400 nowych infekcijow. Wosebje w Kaliforniskej je dźeń a wjac padow. Jeničce tam, zwěsćichu 7 149 nowych inficěrowanych. Tuž namołwjeja politikarjo tam ke kedźbnosći. Něhdźe 40 milionow wobydlerjow zwjazkoweho kraja měli po móžnosći doma wostać.

Google chce wobsahi kupić

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Koparske wuslědki

1. Eintracht Alt Ruppin 15 41 : 14 40

2. Zeleno-běli Golm 15 48 : 19 33

3. SG Michendorf 17 50 : 27 32

4. SG Bornim 17 34 : 21 29

5. Potsdamscy kickerojo  17 30 : 27 28

6. VfL Nauen 14 38 : 24 27

7. Teltower FV 1913 16 33 : 31 24

8. EST Lok. Podstupim 17 27 : 33 23

9. Wittenberge/Breese 17 38 : 42 20

10. KT Eintracht Glindow 17 27 : 45 16

11. SV Union Neuruppin 15 22 : 31 14

12. ESV Lok Seddin 14 17 : 26 14

13. Langener SV 02 16 20 : 53 14

14. Eintracht Falkensee 16 23 : 34 13

15. Pritzwalker FHV 03 17 29 : 50 12

wokrjesna wyša liga Delnja Łužica

1. VfB Krieschow U 23 18 69 : 25 47

2. SG Groß Gaglow 17 47 : 8 44

3. ST Łužica Forst 18 48 : 22 42

4. FSV Viktoria Choćebuz 16 59 : 28 39

5. Motor Saspow 16 41 : 22 27

6. SG Burg Spreewald z.t. 16 31 : 21 24

7. SG Kausche 18 27 : 31 24

8. Módro-běli Schorbus 18 41 : 38 23

9. Jednota Drebkau 18 27 : 38 22

10. SG Sielow 17 25 : 37 21

11. HZ Brjazyna/Dešnjo 15 38 : 35 18

12. Dissenchen/Haasow 18 32 : 50 18

13. MB Klein Gaglow 17 30 : 48 16

14. Choćebuz/Kiekebusch 17 28 : 60 13

15. Kolkwitzer SV 1896 II 18 24 : 63 9

16. SV 1912 Guhrow 17 23 : 64 7

wokrjesna wyša liga Južna Braniborska

1. ESV Lok Falkenberg 17 51 : 17 42

2. SV 1885 Golßen 16 57 : 20 37

3. SV Germania Peickwitz 16 45 : 22 36

4. TSG Lubnjow 18 64 : 31 35

5. SV Askania Schipkau 16 46 : 20 33

6. HZ Finsterwalde 17 45 : 29 28

7. 1. ST Lok Kalawa 16 42 : 33 27

8. Chemie Schwarzheide 16 31 : 19 26

9. Groß-Leuth./Gröditsch 17 30 : 30 24

10. SV Linde Schönewalde 17 28 : 47 19

11. Módro-běli Lindenau 17 39 : 56 18

12. Natwar Oppelhain 17 32 : 58 16

13. ST Rań 17 21 : 54 14

14. Módro-ž. Sonnewalde 17 20 : 61 11

15. Germania Ruhland 18 23 : 47 10

16. FC Sängerstadt 16 11 : 41 4

wokrjesna liga Delna Łužica

1. Eiche Branitz 18 45 : 21 36

2. Kahrener SV 03 17 45 : 23 36

3. ST Worjoł Klinge 17 40 : 26 36

4. TSV Hertha Hornow 17 38 : 24 32

5. RW Merzdorf 17 37 : 26 32

6. Traktor Laubsdorf 17 36 : 19 30

7. 1. FC Gubin II 18 40 : 24 30

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Wróćo k „nowej“ normaliće

Tukrajneho pućowanskeho rozmacha nadźijeja so tež w Hornjej Łužicy

Budyšin (SN/at). Turistiska branša bě prěnja, wona je wot naprawow koronapandemije dla sobu najbóle potrjechjena. W Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu rěči Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) wo nimale poł miliona přenocowanjach, kotrež su hospodarjam wot měrca hač do meje wupadnyli. Tele tři měsacy zaručeja poprawom štwórćinu lětnich přenocowanjow, wšako su jutry w Hornjej Łužicy wosebje přićahliwe, podšmórny předsyda dohladowanskeje rady MGO, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU), wčera na nowinarskej rozmołwje w Budyšinje. Tam je MGO wo aktualnym połoženju turistikarjow informowała, kaž tež wo tym, kak chcedźa so do „noweje“ normality po zběhnjenju krutych wobmjezowanjow korony dla wróćić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Zažniši kónc wudobywanja brunicy móžny

Berlin/Choćebuz (dpa/SN). Přihoty za to, wudobywanje brunicy nanajpozdźišo hač do lěta 2038 zakónčić, derje postupuja. Zwjazkowy kabinet je wčera zrěčenju mjez Zwjazkom a brunicowymi přede­wzaćemi přihłosowało. Tak dóstanu koncerny wotpowědne wotškódnjenje, jeli milinarnje wotpinaja. Podpisane zrěčenje hišće njeje. Wone pak wobsahuje pasus, zo móhli termin wotšaltowanja jednotliwych milinarnjow bjez přidatneho wotškódnjenja wo tři lěta doprědka sćahnyć. To dyrbjał Zwjazk pjeć lět do zažneho termina wobzamknyć. Nimo toho je w zrěčenju zapisane, zo z politiskich rozsudow, kotrež móhli njerentabelnosć wuhlowych milinarnjow zawinić, žadyn narok na přidatne wotškódnjenje njewurosće. Podpisaja-li předewzaća, wuzamkuja wone zdobom přećiwo kóncej wudobywanja wuhla skoržić.

Jednanja ze zwjazkowym knježerstwom su hižo wotzamknjene, zdźěli nowinska rěčnica Choćebuskeho koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG). Detaile žane znate njejsu, ale kaž ze zrěčenja wuchadźa, dóstanje LEAG wotškódnjenje něhdźe 1,75 miliardow eurow.

wozjewjene w: Politika

Naprašowanje za zaměstnjenjom w serbskorěčnymaj skupinomaj přiběra

Hižo wot lěta 1896 starachu so rjadniske sotry wo Kulowske dźěći. Boromejki w pódlanskim domje Adalbertoweho wustawa, dźensnišeje starownje, wjedźechu pěstowarnju jako hrajkansku šulu. Za čas Druheje swětoweje wójny přepołožichu ju do 1780 natwarjeneje chorownje za chudych, mjenowaneje po jeje załožićelu Jakubecec wustaw, na Budyskej hasy. Pod tymle mjenom bě tam hač do lětušeho 1. měrca pěstowarnja ze 140 městnami. Pod dosć špatnymi wuměnjenjemi so kubłarki tam naposledk wo dźěći starachu. A dokelž bě kapacita dospołnje wučerpana, dyrbjachu so starši wo pěstowarske městno za swoje dźěćo samo tež zwonka Kulowa starać.

Přetwar abo nowotwar

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Wojacy z Němskeje do Pólskeje

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump chce wojerske jednotki z Němskeje do Pólskeje přepołožić. Cyłkownje potrjechi to něhdźe 25 000 wojakow. Trump wopodstatni postupowanje z tym, zo Němska jenož mało pjenjez ­za zakitowanje wudawa. W Zwjazku je tuchwilu 34 500 wojakow z USA zaměstnjenych. Někotři z nich maja so samo do USA nawróćić. Tamni budu po cyłej ­Europje zasadźeni, mjez druhim budźe Pólska jedne ze stejnišćow. Prezident ­susodneho kraja Andrzej Duda, kiž je Trumpa wčera we Wasingtonje zetkał, ­samo připowědźi, zo chcedźa wojerske jednotki USA zapłaćić. Pólska prócuje so hižo dlěje wo wjace wojakow we kraju, zo móhli napřećo Ruskej móc demonstrować. Tak móhli sej samo US-bazu w kraju předstajić.

Tež na zakitowanskim zrěčenju z USA je Pólska zajimowana. Duda pak dyrbješe wčera bjez konkretnych wuprajenjow domoj jěć. Mjeztym pak Trump zwurazni, zo su USA a europski kraj tak wusko zwjazani kaž nihdy do toho.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Žně hromaka zakónčene

Ratarske předewzaća zhladuja na spodźiwnu sezonu z wjele šmjatkami

Drježdźany (dpa/SN). Plahowarjo hromaka zhladuja lětsa na jara spodźiwnu sezonu. Tradicionelnje wšak tule woblubowanu zeleninu wot 24. junija wjace nježněja. Dokelž běchu na spočatku sezony hosćency zawrjene, su so někotři ratarjo rozsudźili, jenož na něhdźe połojcy planowaneje přestrjenje hromak plahować. Přiwšěm bě naprašowanje kupcow z blakami chětro wulke. „Mnozy běchu doma a mějachu chwile sej něšto warić“, praji René Heidig z agrarneho předewzaća Naundörfel. Na kóncu sezony mějachu tam telko skazankow, zo zelenina lědma dosahaše. Wšako bě tež sakske knježerstwo dowoliło, hosćency zaso wotewrěć. Domanic ratarski zawod w Hózku bě ze žnjemi spokojom. Přiwšěm njemóžeše zeleninu dospołnje wotbyć, wšako běchu hosćency dołho zawrjene.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Wulki zawjazk

Wupada tak, jako móhli w Berlinje hišće do lětnjeje přestawki to docpěć, na čož tež łužiscy akterojo njesćerpnje čakaja. Zakonjej wo kóncu wudobywanja brunicy a wo změnje strukturje trjebatej na nowy tydźeń jenož hišće wotum parlamenta a krajneje komory. Wězo, Sakska a Braniborska na tym wobstawatej, zo zakonjej płaćiwosće nabudźetej. 3. julij, kotryž je tež sakski hospodarski minister Martin Dulig před dwěmaj tydźenjomaj dźěłarnikam IG metal wuchodneje Sakskeje jako finalny termin mjenował, hodźi so potajkim dodźeržeć. Duligowa strona SPD pak njeje hišće přezjedna, žada sej wosebje nastupajo kónc kamjentneho wuhla dalše jednanja. Nadźijomnje wone termin njewohroža. Pozitiwnje je powěsć nastupajo zrěčenje Zwjazka z wuhlowymi předewzaćemi, zo móhli jednotliwe milinarnje tři lěta do předwidźaneho termina wot syće wotpinyć. Zo dyrbi to knježerstwo pjeć lět do toho wobzamknyć, je wulki zawjazk přichodnym knježerstwam. Axel Arlt

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Wótry wołojnik (25.06.20)

Přeco to samsneŠNAK

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 25 junija 2020 14:00

Njewšědne zynki w konkatedrali

Njewšědnu kombinaciju instrumentow dožiwichu zajimcy we wobłuku 4. koncerta Budyskeho pišćeloweho lěća wčera w tachantskej cyrkwi. Drježdźanjanaj Andreas Scotty Böttcher na Eule-pišćelach a Friedbert Wissmann na synthesizeru wobkuzła­štaj něhdźe 50 připosłucharjow ze sferiskimi improwizacijemi, chabłacymi mjez mini­malizmom, cyrkwinskej hudźbu a jazzom. Pišćelowe lěćo, zarjadowane wot Budyskeho towarstwa cyrkwinskohudźbny skutk, pokročuje přichodnu srjedu z koncertom Praskeje organistki Ireny Chríbkoveje. Hač do kónca awgusta wustupuja mjez druhim tež Berlinjan Tomaš Žur a Izumi Ikeda z Fukuoki. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND