Z wudaća: póndźela, 22 nowembera 2021

póndźela, 22 nowembera 2021 13:00

Policija (22.11.21)

Pokradnjeny moped zaso namakali

Wojerecy. Socialne medije su předwčerawšim pomhali, zo móžachu we Wojerecach pokradnjeny moped zaso namakać. Kaž policija rozprawja, bu dopołdnja na Łužiskim naměsće čerwjena Łastojčka w hódnoće 1 500 eurow pokradnjena. Mjeztym zo policija za jězdźidłom slědźeše, je wobsedźer paralelnje na Facebooku wo pomoc prosył. Hižo po krótkim času přizjewi so prěni swědk, kiž bě Łastojčku w měsće wuhladał. Zastojnicy móžachu moped zawěsćichu a jón zbožownemu wobsedźerjej wróćichu. Informacije wo skućićelu žane njepředleža.

wozjewjene w: Policija
póndźela, 22 nowembera 2021 13:00

Wuslědki (22.11.21)

Na krajnej runinje su někotre wolej­bulowe mustwa kónc tydźenja płaćiwe prawidła wokoło pandemije dodźer­želi a tak swoje dypkowe hry přewjesć ­směli.

Sakska liga žony, stafla B

Drježdź. SSV II – USV TU Drježdźany 3:1

1. SV 04 Plauen-Oberlosa 6 17 : 3 16

2. L.E. Volleys II 5 12 : 3 12

3. Drježdźanski SSV II 5 11 : 9 9

4. SV Motor Mickten 4 5 : 11 3

5. Shatterhands Radebeul 4 3 : 10 3

6. USV TU Dresden I  6 5 : 17 2

Sakska klasa žony, stafla wuchod

Drježdź.-Coschütz – Drježdź. SC III 0:3

1. Drježdźanski SC II 4 12 : 1 12

2. CVJM Zhorjelc 5 12 : 6 11

3. MSV Budyšin 04 5 11 : 10 8

4. SV Motor Mickten 3 6 : 5 6

5. Zeleno-běli Coschütz 5 9 : 12 6

6. Póst Drježdźany II 3 7 : 5 5

7. ST Chróstawa 4 8 : 8 5

8. JTVG Koblicy 5 7 : 11 5

9. VV Žitawa 09 3 7 : 6 5

10. Doprědka Rózbork 5 0 : 15 0

Sakska klasa žony, stafla zapad

L.E. Volleys III – TSV Lipsk II 3:0

L.E. Volleys III – ATV Volksmarsdorf 2:3

TSV Lipsk II – ATV Volksmarsdorf 0:3

1. Volleys Markleeberg II 5 15 : 1 15

2. TSV Lipsk 76 II 8 15 : 13 14

3. ATV Volksmarsdorf 90 6 15 : 8 13

4. GLVC 2014 6 14 : 10 13

5. TSV 1862 Schildau 4 10 : 5 9

6. L.O. Volleys 6 12 : 12 8

7. L.E. Volleys III 4 9 : 9 6 

8. Germania Hormersdorf 6 7 : 15 5

9. ST Textima Juh  4 3 : 12 1

10. ST 1861 Ortmannsdorf  5 5 : 15 0

11. Kamjeničanski VV III 2 1 : 6 0

Jurij Bjeńš

wozjewjene w: Wuslědki
póndźela, 22 nowembera 2021 13:00

Ze stawom rěče so hłuboko rozestajeli

Znowa w digitalnej formje wotmě so sobotu 147. schadźowanka. Jan Bogusz z Lipska je so wobhonił, kak je so tradicionalne zetkanje serbskich akademikarjow we wirtuelnym formaće ludźom tónraz spodobało.

Maximilian Gruber z Worklec: Po tym zo bě schadźowanka loni kompletnje online, běch wjesoły, zo smědźachmy jako akterojo zaso na jewišću stać. Z tutej symbiozu – online-publikuma a pre­zency sobuskutkowacych – su zamołwići zdobom jara fleksibelnje na tučasne połoženje koronapandemije reagowali.

Bianka Rachelic z Wotrowa: Wězo je škoda, zo njehodźeše so schadźowanka w prezency wotměć, štož pak je tež hladajo na wysoku incidencnu hódnotu zrozumliwe. Wothladajo wot toho je so mi program w cyłku jara spodobał. Tež z techniskeje strony bě so wjele wěcow lěpje radźiło hač loni.

wozjewjene w: Měnjenja
póndźela, 22 nowembera 2021 13:00

ADAC awta přepruwuje

Budyšin. Awto wobstajnje přepruwować dać je za wěstu jězbu trěbne. Za to pak njetrjeba mějićel z nim stajnje do zamkarnje. Mobilna techniska słužba sakskeho ADAC tuchwilu darmotne přepruwowanja wosobowych awtow poskića. Fachowcy wobhladaja sej bateriju, chłódźenski srědk a trějaki. Je-li wšitko w porjadku, dóstanje jězdźidło pruwowansku plaketu „Zymski ček 2021“. W Budyšinje poskića tajke přepruwowanja jutře a srjedu wot 10 hodź. při tankowni Agip na Lubijskej dróze.

wozjewjene w: Z městow a wsow
póndźela, 22 nowembera 2021 13:00

Přewšo problematiska situacija

Serbske projekty we wobłuku strukturneje změny po kóncu zmilinjenja brunicy běchu ćežišćo hybridneho wuradźowanja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje a z online wobdźělenymi čłonami. Jewjachu so prěnje ćeže.

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk