Z wudaća: wutora, 20 septembera 2022

We Wojerowskim wjesnym dźělu Brětnja/Michałki pěstujetej dobrowólnej wohnjowej woborje wobstajnje a konsekwentnje dorostowe dźěło. ­Wonej dźěłatej při tym stajnje hromadźe.

Brětnja/Michałki (AK/SN). Stefan Kock­rick, kiž je wot lěta 2019 nawoda wohnjoweje wobory w Brětni, potwjerdźi zašły štwórtk, zhladujo na 25lětny jubilej wobstaća tamnišeje młodźinskeje wohnjoweje wobory jeje wuspěšny angažement. „Wona je wažna kowarnja za dorost we wohnjowej woborje“, wón rjekny. Tuchwilu Brětnjanskej wohnjowej woborje 31 dźěći a młodostnych w starobje wosom do 15 lět přisłuša. Někotři přichadźeja tež z Michałkow. Runje tak wob­steji dźěćaca wohnjowa wobora Michałki z aktualnje dźewjeć holcami a hólcami w starobje pjeć do sydom lět. Někotři z nich pochadźeja z Brětnje. Tak so wobě wsy stajnje we wohnjowobornym dźěle mjez sobu wožiwjatej a wudospołnjatej.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 20 septembera 2022 13:00

Třeća poražka za sobu

Sokoł Ralbicy/Hórki – Póst Budyšin 0:4 (0:1)

Zestawa domjacych: K. Gloxyn – Matka (81. Ričl), Schultz, Wałda (46. Materna), T. Bejma – Rawš, D. Gloxyn, Nuk, Hrjehor, Rachel (40. B. Bejma) – M. Kurjat

Jako njedźelu popołdnju Denny Gloxyn tři mjeńšiny do kónca ze šěsnaće metrow na wrota třěli a hóstny wrotar wulkotnje pjasćowaše, notěrowaše 89 přihladowarjow w Stadionje přećelstwa prěnju prawu šansu domjacych. W tutym wokomiku Budyšenjo w Delanach hižo ze 4:0 nawjedowachu, štož běchu sej zasłužili.

Kaž hižo w minjenymaj hromaj doma přećiwo Biskopicam II (1:2) a w Kulowje (0:3) bě w rjadach Sokoła znowa ofensiwa najsłabši dźěl mustwa. Zranjenaj Dawid Šołta a Pětr Domaška Ralbičanam wokomiknje chětro falujetaj. Tuž přińdźe dwutydźenska přestawka za hosćićelow runje prawje, wšako hłowy wčera po hrě pola wšěch akterow chětro wisachu.

wozjewjene w: Sport
wutora, 20 septembera 2022 13:00

Derby za Sokoł,kiž měł so spěšnje zabyć

Módro-běli Kulow – Sokoł Ralbicy/Hórki 3:0 (3:0)

Zestawa Ralbic: Chr. Gloxyn – Matka (70. Jakubaš), Rachel, Schultz, Wałda, Hrjehor (57. Materna), Wowčerk, D. Gloxyn, Nuk (76. Kunze), Kurjat (76. Kocor), T. Bejma

Zestawa Kulowa: Čórlich – Žur, Krawc, B. Korch, Wehlan (73. Lohan), Bulang (78. Woko), Brückner, Bergmann, Prietzel (73. Koplanski), Thomas (60. Wittek)

wozjewjene w: Sport
wutora, 20 septembera 2022 13:00

Dalše tři dypki wuwojowali

SJ Chrósćicy– ST Drohotka Ramnow 2:1 (0:0)

Zestawa: Králíček – L. Zahrodnik, Sentiwan, M. Zahrodnik, Matješk, Mützner (75. Zynda), Hawš (60. Kreuz), Młynk, Krawc, Bogusz

Na pjatym hrajnym dnju přichwatachu hrajerjo z njedalokeho Ramnowa do Chrósćic. Hladajo na situaciju w tabulce bě jasne, zo chcedźa Chróšćenjo dalše dypki hromadźić a swoju dobru poziciju w prědnim dźělu tabulki skrućić.

Wobě mustwje namakaštej so ćežko do hry, štož so wosebje na mnohich zmylkach při přihrawkach pokaza. Tuž wotmě so hra mjez šěsnatkomaj a přihladowarjo mnohe dobre šansy njewidźachu. Po něčim domjacy hru na so wzachu a sej prěnje šansy wuhrachu. Tola distancowe třělwy Oskara Hawša a Pawla Krawca wrota misnychu. Tohorunja njeběchu flanki precizne dosć, zo bychu hóstnych zakitowarjow pod wulke ćeže stajeli. Tola tež Ramnow prawu ideju njewuwi. Tak njeměješe domjacy škit přewjele dźěła w prěnim połčasu. Tuž sudnik słaby prěni połčas bjez wrotow wothwizda.

wozjewjene w: Sport
wutora, 20 septembera 2022 13:00

Wuslědki (20.09.22)

Kopańca, wokrjesna wyša liga

ST Hnašecy-Dobruša –

FV Ottendorf-Okrilla 053:2 (0:2)

HZ Łaz/Běły Chołmc –

SC 1911 Großröhrsdorf 1:0 (0:0)

ST Ćisk –

Natwar Němske Pazlicy 0:3 (0:1)

ST Horni kraj-Sprjewja –

TSV Wachauwupad

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Póst Germania Budyšin 0:4 (0:1)

ST Kinspork/Łužnica –

ST Porchow3:2 (1:1)

ST Radwor – Biskopičanske KT II 0:5 (0:2)

SG Großnaundorf –

Módro-běli Kulow1:1 (1:1)

1. Biskopičanske KT II 5 17 : 3 15

2. Módro-běli Kulow 5 11 : 1 13

3. Natwar Němske Pazlicy 5 15 : 4 12

4. ST Hnašecy-Dobruša 5 13 : 9 12

5. ST Horni kraj-Sprjewja 4 17 : 10 9

6. FV Ottendorf-Okrilla 05 5 15 : 11 9

7. Póst Germania Budyšin 4 11 : 7 9

8. SG Großnaundorf 5 8 : 8 7

9. SC 1911 Großröhrsdorf 5 11 : 8 6

10. Sokoł Ralbicy/Hórki 5 6 : 9 6

11. HZ Łaz/Běły Chołmc 4 1 : 3 3

12. TSV Wachau 4 6 : 11 3

13. ST Kinspork/Łužnica 5 5 : 13 3

14. ST Porchow 5 9 : 20 3

15. ST Radwor 5 2 : 13 3

16. ST Ćisk 5 2 : 19 0

wozjewjene w: Wuslědki
wutora, 20 septembera 2022 13:00

Předskok dweju wrotow wotedali

SJ Njebjelčicy – Rakečanske KT II 3:4 (3:1)

Zestawa SJ Njebjelčicy: Friedrich Tietze – Daniel Kral, Clemens Reinelt, Paul Hrjehor, Ronny Hanuza, Marvin Reinecke, Handrij Korjeńk, Józef Matješk (60. Robert Lejnart), Gabriel Čornak, Anton Malaškin, Oliver Domš

Sylnje motiwowani, skónčnje raz dobyć chcyć, nastupichu Njebjelčenjo na domjacym trawniku přećiwo tabulkowemu susodej z Rakec. Čerwjene košle započachu sylnje a dominowachu hru. W prěnim połčasu wotměwaše so hra wosebje w hrajnej połojcy hosći. Po mnohich nadźěłanych šansach poradźi so potom skónčnje nawjedowanje přez Olivera Domša k 1:0 (15.). Hnydom na to pak hosćo k 1:1 (16.) wurunachu. Mustwo SJN wukonješe dale ćišć a wutwora sej dalše šansy. Tak poradźi so w 20. mjeńšinje 2:1 přez centralny wólny kop. Ronny Hanuza suny bul nisko nimo hišće njesortěrowaneje murje do praweho delnjeho róžka. Hosćićel dale hru dominowaše a móžeše sej přeco wjace jasnych šansow wuhrać. Krótko do přestawki zwyšichu Njebjelčenjo na 3:1 (43.). Oliver Domš trjechi wot dypka z pomocu pokutneho kopa. Hač do toho wokomika móžachu fanojo jara solidnu a taktisce dobru hru widźeć.

wozjewjene w: Sport

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND