Pytaš nowe a wotměnjawe wužadanje w nawodnej poziciji?  

Da sy pola nas na prawym městnje.  

  

Pytamy wot 01.01.2024 abo ručež móžno  

  

nawodu financow a zarjadnistwa (m/ž/d)  

  

Kotre nadawki na tebje čakaja?  

 • hłowna zamołwitosć za wšitke wobłuki knihiwjednistwa po zakonskich zasadach a přizwolenskich předpismach kaž tež za powšitkowne zarjadnistwo
 • nawod a dalewuwiwanje wotrjada z budgetowej zamołwitosću w swojim wobłuku 
 • nastajenje hospodarskeho plana, měsačne a kónclětne wotličenje
 • zhromadne dźěło z dawkowym poradźowarjom, hospodarskim pruwowarjom a Załožbu za serbski lud   
 • sobuskutkowanje w nakładnistwowym wjednistwje 

Tute kajkosće přinjeseš sobu:  

 • maš wysokošulske wotzamknjenje na zawodnohospodarskim polu abo wotpowědne powołanske wukubłanje z wjelelětnym powołanskim nazhonjenjom w bilancowym knihiwjednistwje a zličbowanju 
 • znajmjeńša pjeć lět powołanskich nazhonjenjow w zličbowanju 
 • znajomosće wikowanskeho a dawkoweho prawa
 • zawodnohospodarske myslenje a jednanje 
 • koncepcionelne myslenje, dokładnosć, nawjedowanske zamóžnosće, wěstota w planowanju a samostatnym dźěle 
 • wobknježiš programy Microsoft Office pakćika kaž tež zličbowansku software
 • wobknježiš hornjoserbšćinu a němčinu ertnje kaž tež pisomnje
 • wobsedźiš jězbnu dowolnosć klasy B   

 

Što ći skićimy?  

 • wotměnjawe dźěłowe městno w přećelnym a nazhonitym teamje 
 • atraktiwnu mzdu a 30 dnjow dowola wob lěto 
 • fleksibelny dźěłowy čas, dźiwajo na potrjeby swójbow kaž tež móžnosć mobilneho dźěła 
 • dołhodobnu perspektiwu a prawidłowne poskitki dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja  

  

Dźěłowy wobjim wučinja 39 hodźin wob tydźeń. Dźěłowy čas skrótšić hodźi so w mjezsobnym dojednanju.

 

Maš-li zajim, požadaj so pola nas ze swojimi digitalnymi podłožkami hač do 30. septembra 2023!  

 

 

Maš-li prašenja, zazwoń na nas abo napisaj nam mejlku.

Ludowe nakładnistwo Domowina | jednaćel Syman Pětr Cyž |

Sukelnska 27 | 02625 Budyšin | tel. 03591/577-241

 

 

 

 

 

nowostki LND