Maš prawe čuće za putacy wabjenski tekst?

Horiš so za zwoprawdźenje kreatiwnych wabjenskich idejow?

Da sy pola nas na prawym městnje.

 

Pytamy ručež móžno 

 

marketingoweho managera (m/ž/d)

 

za Ludowe nakładnistwo Domowina.

 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • planowanje a přewjedźenje marketingowych naprawow za knižne wudaća a dalšich poskitkow nakładnistwa
 • pisanje wabjenskich tekstow
 • redakcionelne hladanje a dalewuwiće webstrony a poskitkow w socialnych syćach
 • sobudźěło při koncepciji a zeskutkownjenju kreatiwnych wabjenskich kampanjow
 • wuběr a wuwiće na rozdźělne zaměrowe skupiny wusměrjenych wabjenskich srědkow (online, offline, zarjadowanja)
 • sobudźěło při onlinowych projektach nakładnistwa

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • wobknježiš hornjoserbšćinu a němčinu ertnje kaž tež pisomnje
 • powołanske wukubłanje na polu nakładnistwoweho překupstwa, medijow abo přirunajomne wotzamknjenje z nazhonjenjemi na polu medijow abo marketinga
 • znajmjeńša tři lět praktiskich nazhonjenjow na polu operatiwneho marketinga, idealnje na polu social media/online
 • wobknježiš programy Office pakćika
 • dźěłaš rady samostatnje a maš wjeselo na wobchadźe a komunikaciju z ludźimi
 • wobsedźiš jězbnu dowolnosć klasy B

 

Što ći skićimy?

 • wotměnjawe dźěłowe městno w přećelnym a nazhonitym teamje
 • atraktiwnu mzdu a 30 dnjow dowola wob lěto
 • fleksibelny dźěłowy čas, dźiwajo na potrjeby swójbow kaž tež móžnosć mobilneho dźěła
 • dołhodobnu perspektiwu a prawidłowne poskitki dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

 

Dźěłowy wobjim wučinja 39 hodźin wob tydźeń. 

 

Maš-li zajim, požadaj so z digitalnymi podłožkami pola nas!

 

Maš-li prašenja, zazwoń na nas abo napisaj nam mejlku.

 

Ludowe nakładnistwo Domowina | jednaćel Syman Pětr Cyž |

Sukelnska 27 | 02625 Budyšin | tel. 03591/577-241

 

 

 

nowostki LND