Alfonsa Wićaza počesćili

srjeda, 23. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

24. julija je městopředsyda Zwjazka serbskich wuměłcow a bywši zastupjer šefredaktora SN Alfons Wićaz 70. narodniny swjećił. Z čitansko-spěwnohudźbnym zarjadowanjom je jeho wčera nimale 30 čłonow ZSW w Budyskim hosćencu „Senfstube“ počesćiło.

Budyšin (SN/CoR). „Chcemy z Alfonsom Wićazom zhromadnje swjećić“, zahaji předsyda ZSW István Kobjela wčěrawši wječor. A zo bě tón runje tak dostojny kaž zabawny, zaleži tež na wosobje narodninarja, kaž dr. Měrćin Wałda w swojej gratulaciji zwěsći.

K lóštnej naledźe přinošowachu tež spisowaćelej Beno Budar a Křesćan Krawc, prof. dr. Klaws Thielmann, prof. dr. Dietrich Šołta, wjelelětny žurnalist-kolega Manfred Laduš kaž tež mandźelska jubilara Wórša Wićazowa, kotřiž čitachu ze swójskich abo Wićazowych tekstow. Wobraz, kotryž woni wo Alfonsu Wićazu rysowachu, móže so widźeć dać: nowinar z ćěłom a dušu, sensibelny wobkedźbowar, organizator, mostytwarc (nic jenož k słowjanskim susodam), politiski wojowar, energijepołny aktiwist z přeco nowymi idejemi. Wjacori přitomni přejachu sej wčera wječor zběrku Wićazowych tekstow w knižnej formje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND