Moderny image Serbow

štwórtk, 01. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wurězk plakata „Serbske stawizny w 160 wobrazach“. Wosebitostka je ilustracija z łaćonskeje chroniki lěta 630. Nimo pomje nowanja Serbow jako WINIDI bě chronikar Fredegar w njej prěni raz wuraz SURBI wužiwał. Wurězkaj srjedźowěkowskeho ručneho  wotpisa chroniki staj awtoraj plakata w francoskej narodnej bibliotece w Parisu namakałoj. Foto: SN/Maćij Bulank Wurězk plakata „Serbske stawizny w 160 wobrazach“. Wosebitostka je ilustracija z łaćonskeje chroniki lěta 630. Nimo pomje nowanja Serbow jako WINIDI bě chronikar Fredegar w njej prěni raz wuraz SURBI wužiwał. Wurězkaj srjedźowěkowskeho ručneho wotpisa chroniki staj awtoraj plakata w francoskej narodnej bibliotece w Parisu namakałoj. Foto: SN/Maćij Bulank

Plakat „Serbske stawizny w 160 wobrazach“ nětko předleži

Hnydom pjeć eksemplarow nablaku je sej přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber po předstajenju noweho plakata „Serbske stawizny w 160 wobrazach“ minjeny tydźeń w Budyskim Serbskim muzeju kupiła a wot awtorow Ralfa Reimanna a dr. Hansa Mirtschina signować dała. „To je tola wulkotny darik“, wona měni. Tež Budyski nowy wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) bě na prezentaciji. „1 000 lět Budyšin w 180 wobrazach“ rěkaše 2012 předchadnik serbskeho plakata – a tak knježi nětko, kaž prof. dr. Dietrich Šołta w swojim hódnoćenju zwurazni, tež na plakatowej runinje zaso runostajenje mjez Serbami a Němcami. „By rjenje było, by-li plakat po cyłym měsće­ a kraju wupójsnjeny był“, přeje sej Dietrich Šołta. Šansu za to skići nakład 1 000 němsko- a 500 serbskorěčnych eksemplarow­.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND