Powołanju přeco hišće swěrny

štwórtk, 02. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Manfred Laduš Foto: SN/MB Manfred Laduš Foto: SN/MB

Na połstalětne skutkowanje jako žurnalist zhladuje tele dny wjelelětny sobudźěłaćer redakcije Serbskich Nowin Manfred Laduš. Dokładnje 1. apryla 1965 bě z Hermanec pola Rakec pochadźacy Laduš, kiž dźensa we Wětrowje bydli, w redakciji tehdyšeje Noweje doby žurnalistisce dźěłać započał. 1982 sta so z kulturnym wotrjad­nikom. 65lětny poda so wón 1. oktobra 2006 na wuměnk.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND