3. běh dumperowych mišterstwow přewjedli

póndźela, 03. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Amtěrowacy mišter Filip Kral z Róžanta ma z wčerawšim dobyćom w Baćonju dobre karty, swój titul tež lětsa zaso zakitować.  Foto: Clemens Šmit Amtěrowacy mišter Filip Kral z Róžanta ma z wčerawšim dobyćom w Baćonju dobre karty, swój titul tež lětsa zaso zakitować. Foto: Clemens Šmit

Kral najspěšniši – Domš a Grutka ze špatnym dnjom

Mjeztym hižo štwórty raz wotmě so w Baćonju dumperowe wubědźowanje wo němske mišterstwa (DDM). Na móhłrjec serbskim grandprixju je wčera a sobotu 33 wodźerjow a wodźerkow z dźewjeć teamow wo najlěpši čas wojowało. Mjez nimi bě tež tójšto Serbow, kotřiž zwjetša za Lejnjanski dumperowy team jězdźa.

W kwalifikaciji za hłowny běh bě Křesćan Grutka z Chrósćic najspěšniši a startowaše na to jako posledni we hłownym wubědźowanju. Prěnje koło je drje hišće suwerenje přejěł, w druhim pak so jeho dumper w křiwicy powróći, z čimž bě dobry čas fuk a zdobom šansa na podestne městno. Dalši serbski wodźer, kiž měješe wčera njezbožo, bě Frank Domš. We hłownym kole zhubi wón po puću nahłownik, na čož jeho wubědźowanski komitej­ zdiskwalifikowa. Lěpje dźěše so znowa amtěrowacemu mištrej a dobyćerjej wčerawšeho wubědźowanja Filipej Kralej. Dwě kole na Baćońskej čarje absolwowaše wón na dumperje pod dwěmaj mjeńšinomaj (1:59 min.). Druzy trjebachu za samsnu čaru nimale tři štwórć mjeńšiny dlěje!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND