Wuslědki naprašowanja předleža

štwórtk, 10. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto nastorkow z čitarstwa wjedźechu w zašłosći k nowostkam Ludoweho nakładnistwa Domowina, tež na polu nowych medijow . Nawodnica Smolerjec kniharnja Annett Šołćic je kupcam tam rady poskića.  Foto: SN/Maćij Bulank Tójšto nastorkow z čitarstwa wjedźechu w zašłosći k nowostkam Ludoweho nakładnistwa Domowina, tež na polu nowych medijow . Nawodnica Smolerjec kniharnja Annett Šołćic je kupcam tam rady poskića. Foto: SN/Maćij Bulank

Abonenća a dalši zajimcy wo wudźěłkach Ludoweho nakładnistwa Domowina zdźěla kontrowersnje diskutowali

Mjez hornjoserbskimi wobdźělnikami naprašowanja je institut DIMA třoch dobyćerjow tankowanskeho dobropisa w hódnoće 25 eurow wulosował. Su to:

Monika Kralowa, Boranecy

Joachim Nowak, Wojerecy

Wendelin Šram, Drježdźany.

Redakcija gratuluje!


Dobyćerjo wulosowanja

W nadawku Ludoweho nakładnistwa Domowina je Mannheimski institut­ DIMA-wične slědźenje wot septembra do nowembra 2015 naprašowanje­ mjez čitarjemi přewjedł. Mjez druhim chcyše wědźeć, što so jim na hornjo- a delnjoserbskich knihach, nowinach a nowych medijach lubi, z čim njejsu spokojom a što sej za přichod přeja. Wuslědki­ nětko předleža. Chcemy tuž zjawnosć wo nich informować.

wozjewjene w: Medije

Galerija

dalši wobraz (1) Chwalbu za čerstwosć zdoby sej sportowa redakcija SN. SN
dalši wobraz (2) Tež měsačna přiłoha SN MŁODŹINA so čitarjam lubi. Serbske Nowiny
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk