Jedna z najlěpšich hrow

wutora, 15. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Před něšto měsacami staj Bosćij Bejma (nalěwo) z Ralbic a Bjarnat Korch (naprawo) z Koćiny hišće zhromadnje za Rakečanske ST kopańcu hrałoj. Zawčerawšim, njedźelu, nastupištaj nětko přećiwo sebi. Foto: Jörg Stephan Před něšto měsacami staj Bosćij Bejma (nalěwo) z Ralbic a Bjarnat Korch (naprawo) z Koćiny hišće zhromadnje za Rakečanske ST kopańcu hrałoj. Zawčerawšim, njedźelu, nastupištaj nětko přećiwo sebi. Foto: Jörg Stephan

Rakečanske ST

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Gloxyn – Korjeńk, Bjeńš, von Köding, Matka, B. Bejma, Šołta, Wałda, Bejmak (55. T. Bejma) – Kurjat (71. F. Bejma), Domaška

Njedźelu jědźechu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki do Rakec na derby. Najebać njewšědny čas dopołdnja přichwata wjele delanskich přiwisnikow do tamnišeho stadiona a dožiwi jednu z najlěpšich hrow Sokoła prěnjeje połserije. Trenar Thomas Schultz měješe doh­romady 19 hrajerjow k dispoziciji. Za Bejmic­ bratrow běše hra wosebita, wša­ko su loni hišće za Rakečanske ST za bulom honili.

Wot spočatka hač do kónca běchu hosćo­ lěpši a starachu so hižo w prě­nich mjeńšinach wo předrozsud. Prěnjej šansy­ woni hnydom wužichu. Najprje­dy nahra Antonius Wałda Gabriela Kur­jata, kiž wěsće přetwori (7.). W 15. min. docpě flanka Pětra Domaški Wałdu, kiž z hłójčku na 2:0 zwyši. Sokoljo hru dale kon­trolowachu, njewuhrachu pak sej žane­ dalše móžnosće. Domjacy spyta­chu wosebje­ z dalokimi třělwami spěšneho Grassu nahrać. Škit wokoło Bosćija Bjeńša pak steješe wěsće a tak dźěchu Ral­bičenjo z měrnym předskokom do kabiny­.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND