Delanscy koparjo maja dale čerwjenu latarnju

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

HZ Łaz/Běły Chołmc

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 3:0 (2:0)

Zestawa hosći: Měškank – M. Matka, Zynda, Bogusz, Materna, Bernard (86. Šěn), Schultz (44. Šnajder), Róbl, M. Kurjat, G. Kurjat. Šmit (66. J. Matka)

Po nawjedowanju hišće přěhrali

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– SK Hlinowc 3:5 (2:3)

Zestawa domjacych: Vacek – Wróbl, Sbjeznie, Łušćanski, Lipič, Schmidt, Bělk (71. Langer), D. Jurš, T. Jurš, Pakoßnick, Peschmann (63. Winkler)

Prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy je sej za duel susodow tójšto předewza­ło. Tak widźeše 95 přihlado­warjow hnydom wot započatka sylnych domjacych. Hižo zahe měješe Křesćan Bělk po flance Paula Schmidta prěnju móžnosć (6.). Na tamnym boku wot­wobara Oliver Vacek třělwu hosći k róžkej (8.). 1:0 nasta wo rjanej akciji přez prawu­ stronu. Jakob Pakoßnick bě Schmidta posłužił, kiž běžeše hač k zakładnej­ liniji. Pas dozady suny Falko Pesch­mann k 1:0 (10.) do wrotow. Dwě mjeńšinje pozdźišo přesadźi so Bělk po sp­ěšnym zamjeće Tomaša Jurša pře­ćiwo dwěmaj škitarjomaj přećiwnika a třěli 2:0 (10.). Štož pak so potym sta, běchu­ eklatantne zmylki w rjadach hosćićela­. W běhu 13 mjeńšin nawjedowaše Hlinowc 3:2. Krótko do połčasa by Dawid­ Jurš sam před wro­tarjom přećiwnika 3:3 trjechić dyrbjał. Narěč trenarja Tobiasa Škody na to w kabinje bě chětro wótra, a klóšterscy koparjo poka­z­a­chu spočatk druheho połčasa hnydom wjace elana.

W nowej klasy prezentuja so zdobom w nowej drasće

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Po prěnim dypku, postupje do wobwodneje volleyballoweje ligi, spjel­nichu Marijine hwězdźički tež druhi dypk.

Z ćopłej ruku podpěrachu Pančičanske volleyballistki při nowym woblečenju lětanski center Milan z Kamjenca­, twarska tzwr Sorabija z Róžanta, Janek Wowčer z Kulowa a swójske towarstwo­. Nowu drastu je Morczinekec wabjenska agentura z Čelchowa darmotnje poćišćała. Předkoło wobwodneho pokala­ skićeše hrajerkam móžnosć, so prěni raz w nowym outfiće prezentować.

– Ochranowske volleyfantki 0:2

W prěnjej sadźbje zasadźi trenar Ralf Wachsmann nowu šestku. To hišće tak prawje njefungowaše. Spěšny zastatk njemóžachu stopnjowace so Marijine hwězdźički wurunać. W přichodnej sadźbje­ steješe zaso najsylniša wubranka na parkeće. Z nowym nadawkom agě­rowaše Halena Jancyna jako li­bera. Wona­ kaž tež cyłe mustwo poka­zaštej wuběrny wukon. Po dramatiskej kónčnej fazy pak běchu znowa Ochranowčanski wuspěšne a dobychu hru z 2:0.

– VV Žitawa 09 II 2:0

Prěni raz na Młynkec łuce

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Budissa Budyšin – FC Schönberg 95 1:1 (0:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Klippel, Pfanne, Kral, Rosendo (67. Walther), Hoßmang, Čermák, Reher (79. Heppner), A. Jakubov, Salewski (59. Hansch)

FC Schönberg 95, postupnik do regionalneje koparskeje ligi, bě njedźelu prěni raz na Budyskej Młynkec łuce. Hrajersce sylne mustwo trenarja Axela Rietentieta bě do hry w sprjewinym měsće z kóždeje wonkowneje partije z dypkom domoj přijěło. Tež tónraz to wězo chcyše. 550 přiwisnikow Budissy Budyšin pak chcyše dobyće domjaceho cyłka widźeć. Zo budźe to ćežki nadawk, wědźeše pak trenar Tomaš Henčl hižo do hry. Hižo w 13.min. pokaza sudnik na dypk w šěsnatce domjacych. Jědnatka bě woprawnjena a Schönbergski kopar ju wěsće přetwori. Hosćićeljo prócowachu so wotnětka wo wurunanje. Salewski bě prěnju šansu derje spřihotował, Alexander Jakubov pak na wrotarju zwrěšći. Tež Rosendo namaka we wrotarju přećiwnika Hahnelu swojeho mištra. Hišće do přestawki měještaj Hoßmang a Klippel dobrej móžnosći. Žana­ pak k wrotam njewjedźeše.

Wjele mjenje sportowcow startowało

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

22. Budyski měšćanski běh z tójšto serbskimi wobdźělnikami

Lětuši Budyski­ měšćanski běh bě z 1 333 wobdźělnikami jasnje pod rekordnymaj ličbomaj­ 1 507 w lěće 2013 a 1 491 loni. Najwjace bě jich tónkróć šulerjow do 19 lět, kotřiž so sobotu na wjacore čary podachu. Hłowna přičina mjenje bě­harjow móhł startowy pjenjez być, kotryž­ wučinja za šulerjow dale tři eura. Wobdźělnicy ze Serbskeje zakładneje šule­ Budyšin­ na přikład njejsu na 22. Budyskim­ měšćanskim běhu zhromadnje za swoje kubłanišćo startowali, ale jako jednotliwcy. Sportowi wučerjo běchu hižo loni startowy pjenjez třoch eurow jako njewoprawnjeny kritizowali a sej nišu płaćiznu žadali. Dotal bě mjenujcy­ spěchowanske towarstwo serbskeje zakładneje šule kompletnu sumu zapłaćiło, lětsa pak dyrbjachu šulerjo swój podźěl sami płaćić.

Nimo běha za cyle małe dźěći po­skićichu zarjadowarjo šulerske běhi, prěni­ raz swójbny běh a k tomu hišće hłownej na dist­ancy 5,6 a 9,3 kilometrow. Zamo­łwići běchu čaru w měšćanskich zelenišćach při dźiwadle wo ně­kotre metry skrótšili, zo njeby tam k njezbožam dóšło.

Raz, dwaj, tři – dobyli!

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy – ST Ćisk 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Šafář, Dórnik, Šmit (60. Dehn), Runt, F. Zahrodnik, Młynk (83. Budar), Žur, Věchet

Načolnik, načolnik, hej, hej, hej!!! Tele a hišće dalše pěsnje dobyća su po wčerawšej hrě z Chróšćanskeje koparskeje kabiny słyšeć byli. Wšako mějachu tež wšu přičinu. Po napjatej a přez cyły čas wurunanej partiji wopušćichu domjacy hrajnišćo jako dobyćer. Nimo toho su načolnika tabulki, přećiwnika ST Ćisk, přesćahnyli a steja nětko na prěnim městnje.

Wjele wjace šansow měli

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

FSV Łuty – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Gloxyn – Kř. Matka, B. Bjeńš, von Köding, Lulak, St. Bjeńš, Korjeńk­ (80. Wałda), T. Bejma (65. M. Matka), Nuk, Domaška, B. Bejma

Wjesele, ale tež z hłowu wijo su so koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wčera we Łutach­ z horstku delanskich fanow rozžohnowali. Su drje ze 4:0 jasnje dobyli, njewužiwanych šansow dla so pak njesměrnje mjerzachu.

Widźał, słyšał, napisał (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Ha widźu-li ptačata ćahnyć, hdyž“ je swjedźeń Marije naroda a nazyma so bliži. Mnozy znaja tónle spěw jako zahajenski nazymskich koncertow. Wšako nam je na plakatach nětko hižo připowědźeja. Tola nochcu so tule dźensa wěnować horliwym spěwarjam-sportowcam, hačrunjež bychu sej to cyle wěsće tež zasłužili.

Wuslědki (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Wokrjesna wyša koparska liga

Bukecy – Kulow2:5 (0:2)

Großröhrsdorf – Hory 0:6 (0:3)

Póst Budyšin – Wachau 7:0 (5:0)

Kumwałd – Hnašecy1:1 (0:0)

Rakecy – Wjelećin2:2 (1:2)

Chrósćicy – ST Ćisk2:0 (1:0)

Kinspork – Ramnow2:4 (1:2)

Łuty – Ralbicy/Hórki0:4 (0:2)

1. Chrósćicy 6 12  :  2 16

2. Kumwałd 5 14  :  2 13

3. ST Ćisk 6 13  :  7 13

4. Hory 6 19  :  6 11

5. Ralbicy/Hórki 6 16  :  5 10

6. Połčnica 5 13  :  6 9

7. Póst Budyšin 6 12  :  13 9

8. Kulow 6 9  :  7 8

9. Hnašecy 5 8  :  6 7

10. Ramnow 6 11  :  14 7

11. Großröhrsdorf 6 6  :  16 7

12. Rakecy 6 9  :  12 6

13. Kinspork 6 8  :  13 5

14. Bukecy 5 6  :  12 4

15. Łuty 5 5  :  15 4

16. Wjelećin 5 7  :  13 3

17. Wachau 6 7  :  26 1

Sport (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Měšćanski běh

22. Budyski měšćanski běh – lěpje ma rěkać běhi – započnje so jutře, sobotu, w 10 hodź. Start a cil budźetej zaso na Póst­owym naměsće. Slědowace běhi budu:

10 hodź. 400 m bambinije

10.15 do 12.45 hodź. šulerjo

13.30 hodź. 1,2 km swójby

14 hodź. 5,6 a 9,3 km hłownej běhaj

Sezona blidotenisa so zahaji

Blidotenisća Viktorije Worklecy zahaja jutře, 12. septembra, z domjacej hru sezonu 2015/2016. Wot 18 hodź. wočakuja woni sportowcow z Wětnicy-Hole. Z nowym­ mustwom­ chcedźa Worklečenjo rady dobyć­. Za nich nastupja Manuel Šołta, Roman Straube, Marcel Linka, Michał a Křesćan Mikławšk a Stephan Mět. Tež tombolu tam zaso změja. Přihladowarjo móža tortu kaž tež dobropis za masažu dobyć.

Zaso volleyball w hali

Skónčnje zaso bule lětaja! Z tutej wuwołacej­ sadu wabja volleyballistki ST Marijineje hwězdy za start do hrajneje doby 2015/2016. Jutře ju wone w domjacej spor­towej hali w Pančicach-Kukowje zahaja. Hrać budu tam wot 14 hodź. tři žónske cyłki: Marijina hwězda, Ochranowske volleyfantki a Žitawa 09 II. Dobyćer małeho­ turněra po modusu kóždy pře­ćiwo kóždemu kwalifikuje so za dalše koło­. Marijine hwězdźički so na podpěru fanow jara wjesela.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND