FC Energija Choćebuz

– 1. FC Magdeburg 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Spahić – Starcew (87. Grundmann), Matuwila, Konrad (46. Raak), Schlüter, Zickert (46. Knechtel), Geisler (72. Graudenz), Schneider, Rangelow (65. Broschinski), Mamba, Scheidhauer (83. Baude)

W žanej fazy přećelskeho duela mjez zastupjerjom z druheje koparskeje ligi Němskeje Magdeburg a klasu niže hra­jacej FC Energiju njebě klasowy rozdźěl spóznajomny. A to zaležeše na tym, zo su aktualnje dźewjeć zranjenych hrajerjow młodźi koparjo FCE jara derje a energisce zastupowali. Přeco zaso woni hosći z Magdeburga nadběhowachu a njedachu jim tak trěbne rumy k rozwiću. Tajku wurunanu partiju zamołwići wočakowali njeběchu. Dźesać mjeńšin do kónca Energija duel potom za sebje rozsudźi. Kevin Scheidhauer bě schowany pas do cen­trale hrał, w kotrejž startowaše 18lětny Moritz Broschinski do směra na wro­ta hosći a muža w klětce Alexandera Brunsta k wjeselu 812 přihladowarjow k 1:0 přewiny.

Do dalšich dypkowych hrow po zymskej přestawce wotmołwi coach FCE Claus-Dieter Wollitz na sćěhowace hesła:

W mjezyfazy do prěnjeho lětušeho starta­ w rjadnymaj lisćinomaj Drježdźanska wobwodna lisćina a Wopačanski cup běharjow 2019 su so mnozy atle­ća hišće na tajkich tradicionalnych wurisanjach wubědźowali, kaž su to kóždolětnej silwesterskej běhaj w Budyšinje a Oberlichtenauwje a nowolětny běh we Wojerecach. Spočatk noweho lěta je cyle wěsće kóždy sportowc wo wukonach na swojim polu přemyslował. Wšako chce wědźeć, hač su so nałožena móc a wudawki zadanili a kak ma so na sezonu hišće lěpje přihotować.

Nětko přihotuja so běharjo na nowu sezonu. Nimo zaso intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje činja woni to po datych móžnosćach a wuměnjenjach wězo tež na sněhakach abo smykačach. Momentanje su dotalne přihoty w našich kónčinach za wurunanje tajkeho treninga wosebje na lodźe date. Štóž pak dyrbi runje w tutej dosć ćežkej fazy za ćěło a duch dźěle ze swojeho intensiwneho treninga šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wubědźowanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić.

Budissa dalšu testowu hru dobyła

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:
Regionalny koparski ligist FSV Budissa Budyšin je dalšu testowu hru dobył, a to na kumštnym trawniku w Humboldtowym haju přećiwo Radebeulskemu BC. Za hosći trjechi Benno Töpel nawjedowanje, Johann Weiß krótko po tym za domjacych wu­runa a Pavel Patka postara so w druhim połčasu wo 2:1. Dalšu přihotowansku hru změje Budissa štwórtk pola VfL Pirny-Copitza. Foto: Torsten Zettl

Stafli za sokołski turněr wulosowanej

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Józef Šwon a Jan Hrjehor, zamołwitaj Serbskeho Sokoła za 37. sokołski wolejbu­lowy turněr wo pokal Domo­winy, staj sobotu we Worklečanskej sportowni zhromadnje z wolejbulistkami Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy stafli za turněr wulosowałoj, kotryž budźe 2. měrca w sportowni na Bu­dyskim Třělnišću.

Dokelž wotmě so wulosowanje do par­tijow Pančičankow a Worklečankow we wob­wodnej lize, móžeše hnydom 14 wolejbulistkow 14 losow z losowanskeje šklě wućahnyć. Hłowje staflow A a B twori­taj finalistaj zašłeho lěta. Na A1 bu cyłk Serbskeho domu Budyšin sadźeny, na B1 zakitowar pokala Bratrowstwo Róžant­. Tak je najprjedy raz zaručene, zo mu­stwje w skupinskej fazy přećiwo sebi njenastupitej.

W staflomaj budźe w předkole kóždy přećiwo kóždemu hrać, potom dobyćer stafle A přećiwo druhemu stafle B w prěnim połfinalu a dobyćer stafle B přećiwo druhemu stafle A w druhim połfinalu. W kónčnym kole wubědźuja so mustwa potom jenož hišće wo městna 1 do 14.

Njebjelčenjo w tesće remis hrali

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:
Tež prěnje koparske mustwo Sportoweje jednotki Njebjelčicy je w Kamjencu na kumštnym trawniku testowało a přećiwo cyłkej SG Großnaundorfej 1:1 hrało. 1:0 za Njebjelčicy třěli Robert Lejnart, Felix Romberg je wurunał. Na wobrazu widźimy­ dwubój mjez přećiwniskim hrajerjom a Janekom Mikławškom (naprawo, Njebjelčicy). Foto: Jörg Stephan

Po tam a sem tola hišće 3. městno

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Tež lětsa zaso je so prěnje koparske mustwo­ muži Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy w Husce na halowym koparskim turněrje wo pokal firmy­ Berry-Metall wobdźěliło.

Pančičanscy koparjo nastupichu bjez wuwučeneho wrotarja. Pólny hrajer Matijas Wróbl, hewak jako škitar zasadźeny, zastupowaše poprawneho wrotarja Olivera Schmidta a pokaza dobre akcije.

Awtor dźensa

Beno Šołta

Budźe formula E naslědnik formule 1? Z tymle prašenjom započa so njedawny interview z Nicom Rosbergom, kiž je něhdyši swětowy mišter formule 1. Poprawom mje woboje wulce njezaběra. Formulu 1 sym jako młodostny rady hladał, mjeztym sym lóšt na njej zhubił, dokelž je mi tróšku přewostudła. Po interviewje z Rosbergom pak pohladach raz do formule E.

Sport (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Kopańca na kumštnym trawniku

Přihotowanske koparske hry budu sobotu a njedźelu nimale wšitke na kumštnym trawniku. Regionalny ligist Budissa Budyšin hraje jutře w 11 hodź. w Humboldtowym haju přećiwo Radebeulskemu BC. Njedźelu potom na kumštnymaj trawnikomaj w Kamjencu a we Wojerecach za bulom honja. W Lessingowym měsće wot 11 hodź. SJ Njebjelčicy – SG Großnaundorf a w 14 hodź. SJ Chrósćicy – ST Porchow. Testowu hru Módro-běli Kulow – ST Ćisk zahwizda sudnik André Wende jutře w 13 hodź. we Wojerecach.

FCE startuje do dypkowych hrow

W třećej koparskej lize Němskeje startuje FC Energija Choćebuz jutře do dypkowych hrow lěta 2019. Wot 14 hodź. rěka­ jeho přećiwnik w Stadionje přećelstwa SV Wehen Wiesbaden.

Wulosuja skupiny za pokal

Za 37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny wulosuje Serbski Sokoł jutře w 12.45 hodź. we Worklečanskej sportowni dwě skupinje. Losowanske soniny budu wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy. Prěnju sobotu w měrcu chce dohromady 14 mustwow wo pućowanski pokal Domowiny při wysokim saku nastupić.

Wolejbul jutře a za tydźeń

Jenož dypk sej sobu přiwjezli

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbul, wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5


TSV Niederoderwitz

– Viktoria Worklecy 3:2

(25:18, 22:25, 25:18, 19:25, 15:11)

Po grandioznym wukonje wolejbulistow Viktorije Worklecy w sakskim krajnym pokalnym kole čakaše na nich we wobwodnej lize minjenu sobotu zaso dyp­kowa hra. K zazběhej druheje połserije wjedźeše jich puć do Žitawskich horin k TSV Niederoderwitzej. Na papjerje běchu hosćo jasny faworit, předznamjenja do hry pak běchu špatne. Z Janom Bět­narjom a kapitanom Ludwigom Eckertom pobrachowaštaj hnydom dwaj sylnaj hraje­rjej, jedyn zranjenja a tamny schorjenja dla. Tak steješe znowa jeno sy­dom­ mjenow Worklečanskich hrajerjow na hrajnym protokolu. Šelma by nětko snano prajił: „Tak njedawa znajmjeńša žane prašenje wokoło zestawy.“

Wuslědki (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wolejbulowej tabulce

wobwodna liga – mužojo

1. Volleys Koblicy  11 33 : 5 33

2. CVJM Zhorjelc 10 27 : 13 25

3. Viktoria Worklecy 9 22 : 13 18

4. ST Wulka Dubrawa 11 17 : 24 13

5. Módro-běli Wojerecy II 9 16 : 15 12

6. TSV Niederoderwitz 10 13 : 24 10

7. TSV Kundraćicy 9 13 : 23 8

8. MSV Bautzen 04 II 10 15 : 25 8

9. OSSV Kamjenc 9 10 : 24 5

wobwodna liga – žony

1. Módro-běłe Wojerecy 10 30 : 13 26

2. CVJM Zhorjelc 9 25 : 10 21

3. TSV Kundraćicy 9 21 : 13 18

4. Ochranowske wolejfantki 9 18 : 17 15

5. JTVG Koblicy 10 18 : 22 14

6. OSC Lubij 10 17 : 19 13

7. ST Kupoj-Nowa Łuka 9 14 : 23 8

8. HZ Pančicy-Worklecy 9 13 : 22 8

9. VV Žitawa 9 9 : 26 3

dypkowej hrě žonow:

26.01. 14:00   HZ Pančicy-Worklecy –

TSV Kundraćicy

(we Worklecach)

26.01. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy –

Módro-běłe Wojerecy

(we Worklecach)

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND