Triatlon KnappenMan

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:
Łaz (jh/SN). Do startowych lisćin 30. triatlona KnappenMan, kotryž budźe so­bo­tu a njedźelu w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu, su tež zaso někotři serbscy wutrajnostni sportowcy zapisani. Marian Žur z Lejna startuje sobotu w 11 hodź. na połdistancy (1,9 km płuwanje – 90 km kolesowanje – 21,1 km běh), Michał Šrajer z Chrósćic njedźelu na olympiskej distancy (1,5 km płuwanje – 40 km kolesowanje – 10 km běh) a tohorunja njedźelu Beno Šołta z Miłoćic w stafli z Henryjom Gelardijom (300 m płuwanje) a Jonasom Čornakom (20 km kolesowanje). Šołta poda so jako třeći na puć (3 km běh).

Wuslědki (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga žonow

Aue – Hohen Neuendorf 0:3 (0:1)

Biskopicy – Jena II1:0 (0:0)

Viktoria Berlin – Drježdźany7:0 (1:0)

Marzahn – Magdeburg  0:2 (0:0)

Union Berlin – Lipsk2:1 (1:0)

Přezjednota Lipsk-juh – Steglitz  2:3 (2:2)

1. FC Viktoria Berlin 1 7 :0  3

2. MB Hohen Neuendorf 1 3 :0  3

3. Magdeburgski FFC 1 2 :0  3

4. Steglitzski FC Stern 1 3 :2  3

5. Union Berlin 1 2 :1  3

6. Biskopičanske KT 1 1 :0  3

7. Přezjednota Lipsk-juh 1 2 :3  0

8. RB Lipsk 1 1 :2  0

9. USV Jena II 1 0 :1  0

10. BSC Marzahn 1 0 :2  0

11. FC Rudne horiny Aue 1 0 :3  0

12. Fortuna Drježdźany 1 0 :7  0

wokrjesna liga, stafla 1

Wachau – Wjelećin 5:2 (0:2)

Großröhrsdorf II – Arnsdorf1:2 (0:1)

Budyšin II – Bretnig-Hauswalde 3:1 (1:1)

ST Budyšin – Wjernarjecy 3:4 (0:4)

Bart – Huska/Hodźij0:2 (0:0)

Kubšicy – Frankenthal 6:2 (4:1)

Großnaundorf II – Horni kraj II 0:7 (0:2)

Ottendorf-Okrilla – Biskopicy II 5:3 (2:3)

čoło tabulki

1. TSV Wachau 2 8 :3  6

2. TSV Wjernarjecy 2 8 :6  6

3. ST Horni kraj-Sprjewja II 1 7 :0  3

4. Biskopičanske KT II 2 10 :6  3

5. FV Ottendorf-Okrilla 1 5 :3  3

6. HZ Huska/Hodźij 1 2 :0  3

7. ST Kubšicy 2 7 :6  3

8. Bretnig-Hauswalde 2 5 :4  3

wokrjesna liga, stafla 2

Wojerecy II – Rakecy II/Šćeńca 2:0 (1:0)

Łaz/Běły Chołmc – Wulka Dubr. 2:2 (1:1)

Malešecy – Ćisk II1:0 (1:0)

Lubuš – Mały Wosyk5:0 (1:0)

Chrósćicy II – Nadr. Hrabowka 3:0 (1:0)

Haselbachtal – Wulke Ždźary 0:2 (0:1)

Njebjelčicy – Łuty2:0 (2:0)

1. Wojerowski FC II 2 5 :1  6

2. Traktor Malešecy 2 4 :0  6

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 2 5 :2  4

4. SJ Njebjelčicy 2 2 :0  4

Dypk sej zasłužili

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Módro-běli Kulow – ST Radwor 1:1 (1:0)

Zestawa hosći: Ch. Šěrak – Bauer, Henke (C), F. Šěrak, Zähr, Pěčak (73. Hosaini), Nuk, Kral, Wjeńka, Rachela (36. Jendrewski), Amar (69. Glücklich)

Po domjacej poražce přećiwo Rakečanam chcychu Radworscy koparjo sobotu w Kulowje wo dypki sobu hrać. Wonkowne wuměnjenja z 32 stopnjemi w chłódku běchu za přihladowarjow optimalne, za hrajerjow bě to ćežki dźěłowy dźeń.

Kulowčenjo jako faworit spytachu hru kontrolować a přećiwnika k zmylkam nuzować. Wosebje dołhe třělwy na agilneho Franka Popjelu běchu dobry recept, z kotrymž móžachu zadnje mustwo hosć­i znjeměrnić. Runje to wjedźeše w 13. min. tež k wuspěchej. Popjela přesadźi so na lěwym boku a zběhny bul přez Chrystofa Šěraka do wrotow. Tući hač do toho hrajny wotběh docyła njewobwliwowachu, dwuboje přěhrawachu a tež w ofensiwje žadyn strach njewu­budźichu. Wonkowna prezenca a mentalita dospołnje pobrachowaštej. Tak woni hižo w prěnim połčasu taktiku pře­sta­jichu, zo njeby partija hižo do połčasa rozsudźena była, a zwosta při 1:0.

TSV Połčnica

– Sokoł Ralbicy/Hórki 3:1 (1:1)

Zestawa hosći: Schöne – K. Matka, Korjeńk, Šewc, Buder, M. Matka, Šołta, Rawš, Bejma, M. Kurjat (56. Bejmak), G. Kurjat (79. Wowčerk)

Cyle wěsće so koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki mjerzaja, zo su hru w Połčnicy cyle njetrjebawši přěhrali. Na próstwu Sokołow běchu partiju wot soboty na pjatk přestorčili, wšako swjećeše Pětr Domaška dźeń po tym zeleny kwas. Wón pak Sokołam tež pjatk pobrachowaše runje tak kaž Andy Schultz a Stefan Bjeńš, kotřiž­ hrajachu wšitcy třo w prěnjej dyp­ko­wej hrě dobru hru. Trenar Chrystof Gloxyn dyrbješe tuž přestajić a da Fabiana Korjeńka, Bosćija Bejmu a Měrćina Kurjata wot spočatka na kopanišćo.

Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Sportowe wulkopodawki kaž swětowe mišterstwa w kopańcy, Tour de France abo europske mišterstwa w lochkoatletice w Berlinje a w šěsć dalšich sportowych družinach w Glasgowje su nimo. Medije – předewšěm telewizija – su nas wobšěrnje a nadrobnje wo wšěm informowali. Chcu na podawk spominać, kotryž sta so před połsta lětami a zbudźi tehdy kedźbnosć po wšěm swěće.

Wuslědki (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Połčnica – Ralbicy/Hórki 3:1 (1:1)

Póst Germ. Budyšin – Kumwałd 4:1 (3:1)

Kulow – Radwor1:1 (1:0)

Rakecy – Kinspork/Łužnica 3:1 (2:0)

Hory – Ramnow4:0 (3:0)

Großnaundorf – Bukecy 5:1 (4;1)

Porchow – Hnašecy-Dobruša 0:3 (0:1)

1. LSV Hory 2 7 : 1 6

2. Póst Germania Budyšin 2 9 : 4 6

3. Rakečanske ST 2 5 : 1 6

4. Módro-běli Kulow 2 5 : 2 4

5. Natwar Němske Pazlicy 1 2 : 0 3

6. ST Hnašecy-Dobruša 2 6 : 5 3

7. SG Großnaundorf 2 5 : 4 3

7. ST Kinspork/Łužnica 2 5 : 4 3

9. Sokoł Ralbicy/Hórki 2 4 : 3 3

10. TSV Połčnica 2 3 : 3 3

11. Wojerowski FC 1 0 : 0 1

12. ST Radwor 2 1 : 3 1

13. Drohotka Ramnow 2 0 : 4 1

14. Motor Kumwałd 2 2 : 7 0

15. ST Porchow 2 1 : 7 0

16. Zeleno-běli Bukecy 2 2 : 9 0

Sport (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Dypkowe koparske hry

17.08. 18:30 TSV Połčnica –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

17.08. 19:00 Wojerowski FC/Wětnica

  – Sokoł Ralbicy/Hórki

  (stari knježa)

18.08. 15:00  Módro-běli Kulow –

  ST Radwor

18.08. 15:00  Rakečanske ST –

  ST Kinspork/Łužnica

19.08. 12:30  SJ Chrósćicy II –

  ST Nadrózna Hrabowka

19.08. 15:00  SJ Njebjelčicy –

  FSV Łuty

18.08. 13:00  Módro-běli Kulow II –

  LSV Hory II

19.08. 13:00  SJ Njebjelčicy II –

  HZ Bretnig-Hausw. II/

  Ramnow II

Pokalne koparske hry

18.08. 15:00  VfB Žitawa –

  Jednota Kamjenc

18.08. 15:00  FSV Oderwitz 02 –

  SJ Chrósćicy

19.08. 13:00  Natw. Němske Pazlicy –

  Fortuna Trjebin 1996

Triatlon Knappenman

Do startowych lisćinow 30. triatlona KnappenMan, kotryž budźe 25. a 26. awgusta w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu, su tež zaso někotři serbscy wu­trajnostni sportowcy zapisani. Tak star­tuje Marian Žur z Lejna na połdistancy (1,9 km płuwanje – 90 km kolesowanje – 21 km běh), Michał Šrajer z Chrósćic na olympiskej distancy (1,5 km płuwanje – 40 km kolesowanje – 10 km běh) a Beno Šołta z Miłoćic w stafli z Henryjom Gelardijom (300 m płuwanje) a Jonasom Čornakom (20 km kolesowanje). Šołta poda so jako třeći na puć a poběži tři kilometry.

Běhi na Běłobóh

Budyšin (CS/SN). Po tym zo běchu wot lěta 1988 hač do 1993 běhanske zarjadowanja jako předchadnik Budyskeho měšćanskeho běha při spjatym jězoru přewjedli, přepołožichu sportowe zarjadowanje 1994 do nutřkowneho města. Sobotu, 8. septembra, wotměje so nětko jubilejny 25. běh. Sportowej towarstwje BLV Čerwjeno-běli 90 a MSV 04 wubědźowanje wuhotujetej. Při tym njesteja spěšne časy w srjedźišću, ale prěnjorjadnje wjeselo na pohibowanju.

Satkula-bičwolejbul so z turněrom zakónči

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Zamołwići Radija Satkula za finale bičwolejbuloweje tury 2018 su zdźělili, zo je přizjewjenska lisćina za kónčny turněr w Miłoćicach dospołna. Dalše zajimo­wane cyłki pak smědźa so přiwšěm přizjewić a so na wupad přizjewjeneho mustwa­ nadźijeć.

Zašłu póndźelu su bičturu Satkule w Budyšinje skónčili. Poslednja stacija bě zdobom premjera: Prěni króć wu­­bě­dźo­wachu so w Sprjewinej kupjeli. Ra­dijo Satkula a młodźinske kluby běchu turu 25. junija w Radworju zahajili. Na dalšich stacijach běchu Satkularjo w Hórkach, Jaseń­cy, Konjecach, Njebjel­čicach, Pančicach a Nuknicy. W Miło­ćicach zetkaja so cyłki póndźelu, 27. awgusta, w 17 hodź. při Bobkec jěchanskej hali.

Tole su přizjewjene mustwa: 1. CTP – Crew, 2. Sorabija Lipsk, 3. Ječmjeń Jaseńca, 4. Bozanki, 5. Nuknica, 6. Bjarnat Krawc Drježdźany, 7. Mixery, 8. Róžant, 9. Handicap, 10. Black Birds, 11. Škit Budy­šin, 12. Mišmaš, 13. Dwójna nula, 14. Safran, 15. Wučerjo, 16. Zornowc Hórki, 17. FC Pumpel, 18. Satkula, 19. Dwójna nula II, 20. Volker Racho Jurij Bjeńš

Prěnju poražku poćerpjeła

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Kapitan FCE Marc Stein

Foto:

Georg Zielonkowski

Würzburger Kickers

– FC Energija Choćebuz 3:1 (2:0)


FC Energija Choćebuz

– Unterhaching 2:2 (0:1)

Zestawa hosći: Spahić – Starcew (87. Geisler), Stein, Matuwila, Schlüter, Stanese, Weidlich, de Freitas (46. Mamba), Vite­ritti, Geisler (66. Graudenz), Scheidhauer (79. Gehrmann)

Po prěnjej poražce su so koparjo FC Energije Choćebuz w tabulce 3. ligi wot prěnjeho na 5. městno sunyli. Přičina toho­ wšak bě jich dezolatny wukon. Trenar Claus-Dieter Wollitz bě formaciju trochu změnił. Za Tima Kruse, kiž po­brachowaše amploweje karty dla, hraješe Daniel Stanese, a Streli Mamba sedźeše najprjedy raz na ławce. Sčasom bě jasne, zo dóstanje dotal posledni tabulki, kiž bě hišće bjez dypka, wulku šansu na tři ličaki. Hižo do połčasa Würzburgscy kicke­rojo 2:0 (28., 44.) nawjedowachu.

Jako so jim w 65. min. samo 3:0 po­ra­dźi, bě partija tak derje kaž rozsudźena. Mambje poradźichu so jenož hišće čestne wrota w 89. min. Wjac pak za FCE w Flyeralarm-arenje před 5 089 přihla­do­warjemi móžno njebě.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND