Blidotenisowa sezonazahajena

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Prěnje blidotenisowe mustwo DJK Konjecy je do hrajneje doby 2018/2019 w prěnjej wokrjesnej lize z poražku startowało. Pola TTC Wojerec II su sportowcy z Delan ze 4:11 podleželi. Pola dwójkow móžeštaj jeničce Maćij Kokla/Alojs Čóška dypkować, tak zo domjacy po prěnim kole z 2:1 nawjedowachu. W hrach jednotliwcow so ličba dypkow na stronje hosći wulce njepolěpši. Pětr Bejma zapisa sej dwaj ličakaj, André Čórlich jedyn. Maćij Kokla, Alojs Čóška, Michał Elstner a Frank Šołta mějachu swoju lubu nuzu ze swojim přećiwnikom, tak zo wostachu wšitcy bjez dypka.

W druhej wokrjesnej lize dyrbješe nowačk ST 1922 Radwor pola sylneho mustwa ST Hornja Hórka nastupić a přěhra tam 5:10. Z optimalnymi 2,5 dypkami bě Matijas Žur najlěpši Radworčan. Tež Gerat Kral z połdra a Markus Jurk z jednym dypkom běštaj ze sobu spokojom.

Młodźi dźiwi k zazběhej dobyli

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:
Prěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy je we wuchodosakskej wobwodnej lize z dobyćom 3:0 do hrajneje doby 2018/2019 startowało. We Wulkej Dubrawje móžachu młodźi dźiwi najebać wotchadaj wšitke tři sadźby (25:17, 25:16 a 25:23) za sebje­ rozsudźić. Do sezony běštaj Worklečanow stajnaj hrajerjej Stephan Wjeńka (do Budyšina) a Jurij Lipič (do Drježdźan) wopušćiłoj. Wjace k prěnjej partiji sezony zhoniće w jutřišim wudaću. Swój prěni domjacy hrajny dźeń změje serbska šestka 29. septembra wot 14 hodź. we Worklečanskej hali. Foto: Jörg Stephan

25. jubilejny měšćanski běh – wuslědki dorosta

Na 25. jubilejnym měšćanskim běhu w Budyšinje je so 8. septembra na distancomaj 1,2 km a 1,8 km we wotpowědnych starobnych skupinach wospjet tójšto sportowcow Serbskeje zakładneje šule Budyšin (SZŠB) a Serbskeje wyšeje šule Budyšin (SWŠB) wubědźowało.

Najwuspěšniši běchu w swojej wotpowědnej starobnej skupinje:

1,2 km U8 – 4. městno Klemens Glöß (SZŠB) – 5:35 min a 9. městno Ella Düringec (SZŠB) – 6:17 min

1,2 km U10 – 1. městno Jarek Schade (SZŠB) – 4:38 min a 3. městno Jitka Schadec (SZŠB) – 5:16 min

1,2 km U12 – 10. městno Tjark Schulze (SWŠB) a 5:06 min – 31. městno Luna Buhrdel (SWŠB) – 5:52 min

1,8 km U14-U20 – 55. městno Collin Bork (SWŠB) – 8:29 min a 20. městno Hanna Neterec (SWŠB) – 9:10 min

Někotři atleća Budyskeje Serbskeje šule startowachu za swoje sportowe zjednoćenstwo, w kotrymž we wotpowědnej sportowej disciplinje trenuja a so tež wubědźuja.

Sokoł Ralbicy/Hórki – Drohotka Ramnow 3:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Šewc, Schultz, Budar (60. Bjeńš), Šołta, Korjeńk, Wowčerk (72. M. Matka), Rawš, Domaška (75. M. Kurjat), G. Kurjat

Sokoł Ralbicy/Hórki wočakowaše na słónčnej njedźeli robustnych koparjow z Ramnowa. Wobě mustwje startowaštej poměrnje derje do sezony a měštej wobě do hry hižo sydom dypkow na konće. Po 90 mjeńšinach pak Sokoljo Drohotku w tabulce přesćahnychu, sunywši so z 10 dypkami na druhe městno.

Prěni połčas bě kaž wočakowane bojowniski. Wot spočatka wjedźechu hrajerjo twjerde dwuboje, a sudnik měješe stajnje wjele dźěła. Wón pak je na woběmaj bokomaj přewjele zmylkow worał, tak zo bu hra dale a bóle hektiska. Wulke šansy so hrajerjam Sokoła kaž tež Ramnowa njeskićachu, a tak dźěše tež bjez wrotow do połčasa.

Jednotliwcy, mustwaa zapřahi so wubědźowali

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Jubilejny 25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

Konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow je minjenej sobotu a njedźelu w Hórkach swój jubilejny 25. jěchanski a skakanski turněr přewje­dło. Mjez wobdźělnikami bě tež něhdyši olympiski dobyćer a swětowy mišter Frank Ostholt ze sewjerorynsko-westfalskeho Warendorfa. Na woběmaj dnjomaj widźachu wjacore sta ludźi cyłkownje 18 pruwowanjow z něhdźe dwěsćě sportowymi konjemi, ze 120 jěcharkami a jěcharjemi. Mjez sportowcami běchu z dwójnikomaj Francisku a Felicitas Bobkec z Miłoćic, Jakubom Bobku z Worklec, Pětrom a Clemensom Bobku z Miłoćic, Katju ­Žurec z Pančic-Kukowa, Hanu Brězanec z Prawoćic, Stefanie Žurowej z Worklec a Křesćanom Zahrodnikom z Chrósćic tež wjacori serbscy starterojo, kotřiž wojowachu ze swojimi konjemi we wšelakorych kategorijach wo dypki. Franciska Bobkec z Miłoćic na přikład docpě z konjom Sweetyjom w kombinowanym pruwowanju druhe a sotra Felicitas z Diddlom 5. městno.

Wuslědki (18.09.18)

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kumwałd – Němske Pazlicy 2:1 (2:0)

Zeleno-běli Bukecy – Hory 2:2 (0:1)

Germania Budyšin – Kulow 1:1 (0:1)

Hnašecy – Großnaundorf 3:2 (1:0)

Ralbicy/Hórki – Ramnow 3:1 (0:0)

Kinspork/Łužnica – Połčnica 4:1 (2:0)

Radwor – Wojerecy1:3 (0:1)

Porchow – Rakecy 0:2 (0:0)

1. Rakečanske ST 5 11 : 2 15

2. Sokoł Ralbicy/Hórki 5 11 : 7 10

3. Wojerowski FC 5 15 : 6 9

4. ST Kinspork/Łužnica 5 11 : 7 9

5. Módro-běli Kulow 5 9 : 5 9

6. TSV Połčnica 5 11 : 8 9

7. LSV Hory 5 10 : 5 8

8. Póst Germania Budyšin 4 10 : 7 7

9. ST Hnašecy-Dobruša 5 12 : 11 7

10. Drohotka Ramnow 5 5 : 7 7

11. SG Großnaundorf 5 12 : 10 6

12. Motor Kumwałd 5 7 : 13 6

13. Natwar Němske Pazlicy 5 5 : 5 5

14. ST Radwor 5 4 : 14 1

15. Zeleno-běli Bukecy 5 5 : 22 1

16. ST Porchow 4 3 : 12 0

wokrjesna liga, stafla I

Huska/Hodźij – ST Budyšin 0:2 (0:1)

Arnsdorf – Wachau2:2 (0:1)

Horni kraj-Sprjewja II – Kubšicy 6:2 (3:0)

Wjernarjecy – Frankenthal 6:1 (3:1)

Biskopicy II – Großnaundorf II3:1 (2:1)

Bretnig-Hauswalde – Wjelećin 3:2 (0:0)

Ottendorf-Okrilla – Bart 1:0 (1:0)

1. ST Horni kraj-Sprjewja II 4 17 : 5 10

2. TSV Wachau 5 21 : 11 10

3. Arnsdorfske KT 5 12 : 7 10

4. Biskopičanske KT II 5 18 : 12 9

5. FV Ottendorf-Okrilla 4 10 : 8 9

6. Bretnig-Hauswalde 5 11 : 10 9

7. TSV Wjernarjecy 5 17 : 18 9

8. Germania Budyšin II 3 9 : 10 6

9. ST Kubšicy 5 13 : 16 6

10. ST Wjelećin 5 10 : 13 6

11. SC Großröhrsdorf II 3 8 : 7 4

12. HZ Huska/Hodźij 4 6 : 8 4

Bjez wulkich ćežow koło dale

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

SV Liegau-Augustusbad – ST Marijina hwězda 1:6 (1:5)

Zestawa hosći: Matik – R. Cyž, K. Pakoßnick (41. Eldor), Jurš, Lipič, Ch. Cyž, Kuring, O. Hawš, R. Hawš, J. Pakoßnick, Schmidt

Čakaja dale na prěnje dobyće

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

SJ Chrósćicy – KT Drježdźany 06-Laubegast 1:5 (0:1)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel (80. Lešawa), Sentivan, Püschel, Henzl, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčl, Runt, Młynk (L. Zahrodnik), Beneš

Njedźelu popołdnju nastupichu hrajerjo prěnjeho koparskeho mustwa SJ Chrósćicy doma přećiwo cyłkej z Drježdźan-Laubegasta. Hosćo běchu z dwěmaj poražkomaj do sezony startowali. Při­wšěm su woni dale mjez faworitami na postup. Wot započatka běchu woni dominantne mustwo na hrajnišću. Chróšćanscy koparjo stejachu w defensiwje njekompaktnje, štož přećiwnik wuži. W 15. min. docpě po njekoncentrowanosći Maksimiliana Zahrodnika 0:1. Dalše wulke móžnosće móžeše wrotar Petr Králíček w prěnim połčasu hišće wotwobarać.

Jasny wuspěch w derbyju žnjeli

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

ST Porchow II – HZ Mały Wosyk II/ ST Marijina hwězda II 2:6 (2:2)

Zestawa hosći: Matik – Lipič, Pakoßnick (46. Hübner), Cyž, Łušćanski, Do. Šołta- Jehnichen, Schmidt, Čornak, Sćapan, El Moussa (28. Hejduška)

Na 4. hrajnym dnju je so koparjam Hrajneho zjednoćenstwa Mały Wosyk II/ST Marijina hwězda II 6:2 dobyće w derbyju w Porchowje poradźiło. Wot wšeho spočatka woni partiju dominowachu. Prěnja naspomnjenjahódna móžnosć pak nasta hakle w 15. min., jako Ronald Cyž perfektnje startowaceho Matthiasa Łušćanskeho do běha posłuži. Tón pak bul nimo klětki suny. We 18. min. třěli Paul Schmidt nawjedowanje. We 28. min. domjacy přez Dominica Bieliga wurunachu. Jeno tři mjeńšiny pozdźišo woni wuslědk samo na 2:1 (31.) zwjertnychu. Na zbožo pak po tym zaso hosćo iniciatiwu přewzachu. Třělwu Tomaša Čornaka z róžka podlěši Schmidt, a Paul Jehnichen zhłójčkowa hrajny nastroj ze zdalenosće pjeć metrow k 2:2 (38.) do syće.

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Lěćo so poněčim rozžohnuje, a prěnje wolejbulowe dypkowe hry běchu hižo w halach. Kaž sće z SN zhonili, je we Łužicy na polu sporta při wysokim saku nowe zjednoćenstwo nastało. W sezonje 2018/2019 hraja wolejbulistki ST Marijineje hwězdy a Viktorije Worklecy hromadźe we wobwodnej lize. Přičina je jednora: mało hrajerkow na woběmaj stronomaj. Marijine hwězdźički su hižo dlěje wo tym rozmyslowali, so z druhim cyłkom zjednoćić. Wšako njeje tučasnje tak lochko dorost namakać. Swójski je so na přikład studija a wukubłanja dla rozpušćił, někotre hrajerki su w maćernym dowolu, ale tež zranjenja dyrbju tu jako přičinu mjenować.

Mustwo muži-wolejbulistow Sportoweho towarstwa Marijina hwězda je na zbožo hižo dlěši čas stabilne. Tež w nowej sezonje budźe wone we wokrjesnej klasy stafla-wuchod zaso wo dobre městno w tabulce sobu hrać. Škoda, zo nimamy hižo žónske mustwo we wokrjesnej klasy. Te je so na dobro prěnjeho mustwa žonow rozpušćić dyrbjało.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND