Widźał,słyšał, napisał (23.01.23)

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Halena Jancyna

Wuslědki (23.01.23)

póndźela, 23. januara 2023 spisane wot:

sakska klasa wuchod, muži

1. ST Łužnica  10 29 : 9 26

2. VfL Pirna-Copitz 10 26 : 11 23

3. Módro-běi Wojerecy 9 22 : 16 18

4. ST Motor Mickten II 9 18 : 18 15

5. Póst ST Drježdźany II 9 19 : 16 14

6. ST Coswig-Mišno  9 18 : 16 14

7. ST Viktorija Worklecy  9 10 : 22 7

8. Volleys Koblicy  9 11 : 24 6

9. MSV Budyšin  10 8 : 29 3

sakska klasa zapad, muži

1. VfL Wildenfels 9 25 : 8 23

2. SSV St. Egidien 9 24 : 10 23

3. ST Reudnitz II 9 23 : 12 20

4. Kamjenica-Harthau II 10 24 : 16 19

5. TSV Lipsk  10 19 : 19 15

6. 1. VV Freiberg 10 17 : 24 11

7. Módro-běli Freital 9 11 : 23 7

8. Drježdźanski SSV II 9 9 : 23 5

9. Volleys Markkleeberg II 9 9 : 26 3

sakska klasa wuchod, stafla A, žony

1. USV TU Drježdźany  9 26 : 12 22

2. MSV Budyšin  9 20 : 18 15

3. JTVG Koblicy  9 20 : 19 14

4. ST Chróstawa 8 15 : 16 11

5. TSG Hamor-Běła Woda 8 12 : 19 9

6. Póst Drježdźany II 9 14 : 23 7

sakska klasa wuchod, stafla B, žony

1. ST Motor Mickten II 9 24 : 10 21

2. Königsteiner VG 8 22 : 10 19

3. Drježdźany-Coschütz I 8 18 : 13 15

4. VV Žitawa  9 17 : 14 14

5. Doprědka Rózbork 8 6 : 22 3

6. Olympia Drježdźany III  8 4 : 22 3

Sport (20.01.23)

pjatk, 20. januara 2023 spisane wot:

Bulowa nóc při lětanišću

Mustwo Natwara Němske Pazlicy nastupi dźensa při 20. nakładźe Buloweje nocy jako zakitowar titula. Wot 18.30 hodź. hraje na halowym koparskim turněrje Natwara Němske Pazlicy 12 cyłkow starobneje klasy Ü 35 w sportowej hali při lětanišću w Kamjencu. Sćěhowace zastupnistwa tam nastupja: ST Natwar Němske Pazlicy I, Přećelski kruh DB, ST Zeleno-běli Hórki, ST Marijina hwězda, SJ Njebjelčicy, TSV Połčnica (nowačk), Jednota Kamjenc, HZ Halštrow/Hlinowc, Sportowi přećeljo Accumotive, FC Kónckarjery (Němske Pazlicy), ST Bischheim-Häslich (nowačk) a ST Hirschstein.

Třeći hrajny dźeń we Wojerecach

Swój třeći hrajny dźeń we wokrjesnej klasy stafla sewjer změja jutře wolejbulisća druheho mustwa Viktorije Worklecy. Posledni tabulki hraje dwójce, a to přećiwo štwórtej a pjatej garniturje Módro-běłych Wojerecy.

21.01.  10:00  Worklecy II (m.)

  – MB Wojerecy IV

  – MB Wojerecy V

28.01.  14:00  ST Kupoj-Nowa Łuka –

  Viktoria Worklecy I (ž.)

28.01.  14:00  MB Wojerecy –

  Viktoria Worklecy (m.)

Přihotowanske koparske hry

21.01. 14:00  Bartske ST –

  ST Radwor

22.01.  14:00  Nat. Němske Pazlicy II –

  Drježdźany Laubegast II

28.01.  13:30  ST Radwor –

  SC Swóńca/Lubij

Jasna poražka pola načolnika

štwórtk, 19. januara 2023 spisane wot:

EC Kassel Huskies –

Łužiske lodohokejowe liški 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Liški njemóžachu ze sewjerneje Hessenskeje tón raz ničo sobu domoj wzać. Z tym móžachu Huskije dalšu hóčku na swojej rekordnej hońtwje sčinić. 13 dobyćow zasobu, a nětko tež přećiwo Liškam triumf. A najebać znowa dobry defensiwny wukon Liškow běchu to Huskije, kiž hru wot spočatka sem přewzachu. Drje přińdźe Běła Woda w druhim wotrězku lěpje do hry a dźěše tež překwapjace přez Huntera Garlenta do nawjedowanja. Ale 18 swójskich třělwow na wrota je potom pola načolnika tabulki tola přemało, zo by so něšto ličomneho sobu wzało. Na kóncu směš Liškam za porjadnu wonkownu hru pola načolnika gratulować, ale za to žane dypki. Pobrachuje přeco hišće na přesadźenju před wrotami. EC Kassel pokaza, čehodla wone z 20 dypkami předskoka na čole tabulki steja.

Liški so

njemytowachu

ESV Kaufbeuren –

Łužiske lodohokejowe liški 2:1

(1:0, 1:1, 0:0)

Zaměr je jasny: Postup

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:

Před dwěmaj tydźenjomaj witachu mustwo FC Energije Choćebuza po přestawce zaso na trening w stadionje Přećelstwa. Aktuality wozjewi šeftrenar Claus Dieter Wollitz w ekskluziwnym interviewje za Serbske Nowiny. Z nim rozmołwjał je so Georg Zielonkowski.

Běchu pola mustwa wupady, snano tež alternatiwneho zymskeho sporta dla?

Claus-Dieter Wollitz: Ně, sněhakowarjow nimamy, ale bohužel mamy dwaj wupadaj chorosće dla. Axel Borgmann pobrachuje dźensa runje tak kaž Jonas Hofmann. Tim Heike je w natwarjacym treningu, ale Joshua Putze je po swojim torhnjenju křižneho paska zaso połnje poćežomny a so nětko sukcesiwnje na niwow druhich přibliži. Ale naš kader je přeco hišće jara mały, z 13 hrajerjemi a třomi wrotarjemi, trjebamy zesylnjenja.

Wy sće w zakónčacej rozmołwje do swjatych dnjow zdźělili, zo je FCE z nowym hrajerjom w rozmołwje?

Načolnu poziciju dale skrućili

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:
Zašłu sobotu bě sej prěnje wolejbulowe zastupnistwo Viktorije Worklecy do Wojerec na dalšu dypkowu hru sezony dojěło. W sportowni L.-Foucaultoweho gymnazija nastupi wone přećiwo cyłkej Módro-běłych Wojerecy. Z 25:23, 25:21 a 26:24 dobychu hosćo wšitke tři sadźby a zawěsćichu sej z tym tři dalše wulke ličaki w tabulce wobwodneje ligi. Tučasnje steja Worklečanki njeporaženi z 12 dypkami na prěnim městnje. Na foće su widźeć stejo wotlěwa Marina Köhlerowa, trenar Stephan Mühl, Anita Salowskec, Anja Biehlowa, Stefanie Köhlerowa a sedźo wotlěwa Kathrin Spiesec, Constance Pěčcyna, kapitanka Jenny Otto a Rejzka Rawšec. Foto: Tereza Wićazowa

Zazběh do noweho lěta wuspěšny

srjeda, 18. januara 2023 spisane wot:

SZ Přezjednota Picnjo –

FC Energija Choćebuz 0:15 (0:7)

Zestawa Energije Choćebuz: Sebald (46. Bethke) – Hasse (46. Kaizer), Hildebrandt, Böhmert, Wagner – Eisenhuth, Kujović (46. Juckel), Geisler – Badu (46. Oesterhelweg), Wähling (46. Slamar), Abu Alfa

Prěnju přihotowansku hru w nowym lěće je FC Energija pola zastupjerja krajneje klasy jasnje dobyła. Po prěnich třoch treningowych dnjach přeswědči faworit ze swojim běhanskim wjeselom runje tak, kaž z mnohimi kombinacijemi a wulkotnje wuhratymi wrotami.

W druhim wotrězku bě Ali Abu Alfa na lěwej wonkownej čarje dospołnje swobodnje a docpě po wulkotnym přidźěle Jonasa Hildebrandta, w běhu jenož dwanaće mjeńšinow, čisty hatrik. „Hilde“, nominalnje poprawom nutřkowny škitar, čuješe so w nadběhu, hdźež zastupowaše schorjeneho Erica Hottmanna, widźomnje derje a awansěrowaše so ze swojimi pjeć wrotarjemi k nadběhowarjej w rybarskim měsće. Tohorunja schorjełoj staj tuchwilu tež Axel Borgmann a Jonas Hofmann. Georg Zielonkowski

Poradźene sněhakowarske lěhwo

wutora, 17. januara 2023 spisane wot:

Sněhakowarske lěhwo Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB) bě so w zašłymaj zymomaj koronoweje pandemije dla dwójce wusadźiło. Tuž nachwata so tute w aktualnym šulskim lěće 2022/23 hnydom dwójce, a to prěni raz w Božim Darje. Dohromady 160 šulerkow a šulerjow je sněhakowarske wukubłanje absolwowało. Prěni přechod běchu hižo w decembrje přewjedli. Tam wobdźěli so pjeć wučerjow a 85 šulerjow jedneje rjadownje dźewjateho kaž tež wšitke tři rjadownje dźesateho lětnika. Hižo njedźelu popołdnju startowachu z busomaj do Božeho Dara. Póndźelu rano sej sněhaki wupožčichu, tak zo so po wobjedźe prěnja sněhakowarska hodźina započa. Wuknjacy rozdźělichu so do pjeć započatkarskich, dweju srjedźneju a jedneje profijoweje skupiny. Wučerjo a šulerjo mějachu wulke zbožo, zo móžachu přiwšěm na arealu Novako sněhakowarske wukubłanje přewjesć. A dokelž njedowoli miła zyma kompletne zasněžene pisty, postarachu so mějićeljo areala Novako wo kumštny sněh. Po stajnje pjećhodźinskim wukubłanju z přestawku přizamkny so wječor teorija a wuhódnoćenje.

Zasłuženy domjacy triumf „liškow“

wutora, 17. januara 2023 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Lodowe mjedwjedźe Regensburg 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Cyłodnjowski poskitk woblubowany

wutora, 17. januara 2023 spisane wot:
Hižo wjace hač 10 lět přewjedźe so na Serbskimaj wyšimaj šulomaj w Ralbicach a Worklecach cyłodnjowski poskitk motocross. Projekt, kotryž přewjedźe a přewodźa hłownje serbski osteopath Měrćin Špitank, spěchuje so mjez druhim přez ADAC Saksku, MC Jawory a dalšich swěrnych spěchowarjow. Nimo treninga z motorskimi na čarje w Jaworje je tež reparowanje a hladanje motorskich wažny wobstatk projekta. Dalši wobłuk je trening atletiki a koordinacije. Tute hodźiny wotměja so hłownje we Worklečanskej sportowni. K małej tradiciji je so mjeztym kóždolětna adwentnička wuwiła. Za tutón podawk přihotuja młodźi sportowcy jědź sami. Strowe zežiwjenje słuša mjenujcy runje tak k sportej kaž prawidłowny trening. Tak dóstachu młodźi Serbja z rukow Měrćina Špitanka (nalěwo) a Stefana Wornarja (naprawo) tež mały darik a zakónčichu w lóštnym kole minjene lěto. Foto: Tadej Cyž

nawěšk

nowostki LND