Widźał,słyšał, napisał (24.10.22)

póndźela, 24. oktobera 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Sport (21.10.22)

pjatk, 21. oktobera 2022 spisane wot:

Serbski derby na kermuši

Runje na Chróšćanskej kermuši dyrbja Njebjelčanscy koparjo k serbskemu derbyjej w Chrósćicach nastupić. Posledni wokrjesneje ligi njeje mjenujcy hišće žanu wot dotalnych wosom hrow dobyć móhł. To samsne płaći za cyłk Radebergskeho ST w krajnej klasy. Tež wón hraje njedźelu pola prěnjeho mustwa SJC, kotrež je hišće njeporažene. Před ćežkim nadawkom steja tež Radworscy koparjo, do Radworja přijědźe mjenujcy mustwo Natwara Němske Pazlicy, druhi wokrjesneje wyšeje ligi.

22.10. 13:00 FC Energija Choćebuz –

  FC Viktoria 1889 Berlin

22.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  FSV Motor Marienberg

22.10. 15:00 Módro-běli Kulow –

  Póst Germania Budyšin

23.10. 11:30 HZ Ralbicy II/Njebjel-

  čicy II – HZ Mały Wosyk/

  Pančicy II

23.10. 12:30 SJ Chrósćicy II –

  SJ Njebjelčicy

23.10. 14:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  TSV Wachau

23.10. 14:00 ST Marijina hwězda –

  Zeleno-běli Sepicy

23.10. 15:00 ST Radwor –

  Natwar Němske Pazlicy

23.10. 15:00 SJ Chrósćicy –

  Radebergske ST

Pinčnej duelej za Liški

Słaby prěni połčas přičina za poražku

štwórtk, 20. oktobera 2022 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – Módro-běli Minakał 2:3 (1:3)

Zestawa domjacych: Nico Hahn – Daniel Kral, Jakub Šołta, Clemens Reinelt, Paul Hrjehor, Józef Matješk (66. Dennis Wagner), Handrij Korjeńk, Gabriel Čornak, Florian Domš, Tobias Deleńk (46. Andre Reinecke), Luca Šmit

ST Marijina hwězda – LSV Hory 1990 5:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, K. Pakoßnick, T. Jurš, Hoge, Lugge (69. Čornak), Cyž, Zelnak, Schmidt (83. Weclich), Langer (46. Clausen), J. Pakoßnick (18. Wünsche)

Koparjo Marijineje hwězdy powitachu na kermušnej njedźeli prěnje mustwo z Horow. Wobaj cyłkaj stej minjenu sezonu z wo­krjesneje wyšeje ligi zestupiłoj a z rozdźělnymi rezultatami we wokrjesnej lize startowałoj. Mjeztym zo Hory do tuteje partije z 15 dypkami na třećim ­městnje stejachu, wobsadźichu Panči­čenjo z dźesać dypkami šeste městno.

Bronza při WM za SZŠ Worklecy

wutora, 18. oktobera 2022 spisane wot:

Cyłkownje 20 zakładnych šulow z Budyskeho wokrjesa je so minjeny štwórtk na koparskim turněrje w Budyšinje wobdźě­liło. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje wojowachu šulske cyłki wo swětowe mišterstwo zakładnych šulow. Zhromadnje z wokrjesnym sportowym zwjazkom a Zapadołužiskim koparskim zwjazkom (WFV) běše tydźenik Wochenkurier hłowny wuhotowar a iniciator tutoho koparskeho wubědźowanja. Mustwa přijědźechu mjez druhim z Wojerec, Wóslinka, Rakec, Radeberga a Kamjenca. Tež šulske mustwa z Radworja, Kulowa a Worklec na Młynkec łuce za bulom honjachu. W předpolu turněra bě so kóždej šuli jedyn kraj přilosował. Tak nastupi Serbska zakładna šula „dr. Marja Grólmusec“ Radwor za Japansku, Krabatowa zakładna šula Kulow wojowaše za Portugalsku a Serbska zakładna šula „Michał Hórnik“ Worklecy nastupi w skupinje A za Uruguay. W štyrjoch staflach so dypkownje w 9.30 hodź. předkoło zahwizda. Po modusu „kóždy přećiwo kóždemu“ wojowachu šulerjo w zestawje pjeć hrajerjow a jedyn wrotar na štyrjoch hrajnišćach wo dypki.

SC 1911 Großröhrsdorf – ST 1922 Radwor 3:0 (2:0)

Zestawa Radworčanow: Grenzemann – Reineke, Bauer (75. Krječmar), F. Šěrak, Schöne (65. Mička), Hančik (85. Henka), Jatzwauk, Kral, Wjeńka, Šnajder (75. Hettasch), Pěčak

Za Chróšćanow je dypk kaž dobyće

wutora, 18. oktobera 2022 spisane wot:

Drježdźanski SC – SJ Chrósćicy 0:0

Zestawa hosći: Králíček – Janca, Sentiwan, Runt, Matješk, L. Zahrodnik, Hawš (89. Kreuz), G. Zahrodnik, Młynk, Krawc (85. Mützner), Bogusz (95. Mark)

Chróšćanscy koparjo běchu sej sobotu do sakskeje stolicy dojěli. Tamniši Drježdźanski SC (DSC) steji jedne městno za SJC w tabulce. Chróšćenjo chcychu znowa ze stabilnej defensiwu hrać a sej ­šansy přez spěšnych nadběhowarjow wutworić.

Hra so bjez wulkeje wottasanskeje ­fazy započa. DSC ju wot spočatka kontrolowaše a bul w swójskich rjadach přez mnohe stacije dźeržeše. Prěnju šansu w partiji měješe Pawl Krawc, sadźi pak bul pódla wrotow (4.). Jenož pjeć mjeńšin ­po tym bu Jan Bogusz swobodny hraty a spyta bul lesćiwje wyše wrotarja zbě­hnyć. Tola hrajny nastroj padny nimo wrotow. Tež hosćićeljo sej prěnje šansy wuhrachu. Tola třělwy nje­běchu strašne za Petra Králíčeka.

Wuslědki (18.10.22)

wutora, 18. oktobera 2022 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Drježdźany 1898 – SJ Chrósćicy 0:0 (0:0)

1. SC Borea Drježdźany 8 30 : 12 20

2. Rotacija Drježdźany 8 18 : 7 18

3. SJ Chrósćicy 7 14 : 3 15

4. Drježdźanski SC 1898 7 13 : 7 14

5. FV Přezjednota Niska 7 10 : 4 13

6. SV Wesenitzal 6 20 : 11 12

7. Rakečanske ST 8 18 : 17 10

8. 1990 Nowosolc-Hrodk 7 9 : 9 8

9. SG Weixdorf 7 12 : 17 8

10. Wojerowski FC 7 9 : 14 6

11. TSV Cossebaude 7 10 : 19 5

12. BSV 68 Sebnitz 7 10 : 26 5

13. VfB Běła Woda 1909 6 7 : 13 4

14. Drohotka Ramnow 8 15 : 22 4

15. Radebergerske ST 8 15 : 29 2

16. VfB Žitawa zg. 0 0 : 0 0

wokrjesna wyša liga

Großröhrsdorf – Radwor 3:0 (2:0)

Germ. Budyšin – Biskopicy II 0:2 (0:1)

Kulow – Hnašecy-Dobruša 0:0 (0:0)

Horni kraj-Sprjewja – Łužnica 1:0 (1:0)

Ottendorf-Okrilla – Ćisk 5:3 (3:1)

Wachau – HZ Łaz/Běły Chołmc 1:3 (0:2)

Němske Pazlicy – Großnaundorf 2:1 (1:0)

Porchow – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:3)

1. Biskopičanske KT II 8 25 : 3 24

2. Natwar Němske Pazlicy 8 22 : 7 19

3. FV Ottendorf-Okrilla 05 8 26 : 17 18

4. Módro-běli Kulow 8 15 : 4 17

5. ST Horni kraj-Sprjewja 8 23 : 14 16

6. ST Hnašecy-Dobruša 8 15 : 15 14

7. Póst Germania Budyšin 7 18 : 14 13

8. SC 1911 Großröhrsdorf 8 16 : 11 12

9. SG Großnaundorf 8 12 : 11 11

10. HZ Łaz/Běły Chołmc 7 8 : 5 10

11. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 12 : 15 9

12. TSV Wachau 8 13 : 18 9

13. ST Porchow 8 11 : 28 6

14. ST Kinspork/Łužnica 8 8 : 22 3

15. ST Radwor 8 7 : 26 3

16. ST Ćisk 8 7 : 28 0

wokrjesna klasa, stafla 1

1. SG Steinigtwolmsdorf 7 37 : 9 18

2. ST Budyšin 7 23 : 8 16

3. ST Horni kraj-Sprjewja II 7 26 : 12 13

4. Germania Budyšin II 6 27 : 9 11

5. HZ Wóspork/Bart II 7 6 : 17 8

6. HZ Wjelećin II/

Hnašecy-Dobruša II 6 9 : 20 6

7. Budyšink/Malešecy II 7 14 : 28 6

8. HZ Hodźij II/Huska II 6 11 : 8 5

Znowa zastatk nachwatali

póndźela, 17. oktobera 2022 spisane wot:

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II – SJ Chrósćicy II 2:2 (0:2)

Zestawa hosći: Škoda – Sćapan (75. Dridiger-Šołta), M. Donat, Zynda, K. Mark (36. J. Donat), B. Donat, Wenzel, Wornar, F. Mark, Liznar, Žur

Worklečanscy wolejbulisća prěnjeho mustwa muži su w Sakskej klasy-stafla wuchod sobotu přećiwo načolnikej VfL Pirna ­Copitz z 0:3 přěhrali, za to pak derby přećiwo Módro-běłym z Wojerec z 3:0 dobyli. W tabulce polěpšichu so serbscy hrajerjo ­hnydom wo tři městna. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

nowostki LND