Awtor dźensa Toni RyćerKóžde lěto znowa, ale lětsa zaso trochu hinak. W času delanskeje kermuše hižo někotre lěta pak doma njejsym abo čas za kofej a tykanc nimam. W tutych dnjach je kóždolětnje grandprix we wuchodoaziskim Macauwje, něhdyšej portugalskej koloniji a wot lěta 1999 Chinje přirjadowanej enklawje. Són kóždeho jězdźerja je, so jónu na wubědźowanju we wuskich hasach tutoho eksotiskeho města wobdźělić, pak w awće abo na motorskim. Wosebitosć tutoho wulkeho myta je, zo wubědźuje so we woběmaj kategorijomaj, štož je jónkrótne na swěće. Dožiwich tam wulke wuspěchi, ale tež njesměrne tragedije. Při spektakularnym njezbožu němskeje jězdźerki Sophije Flörsch w kategoriji formula 3 w lěće 2018 mějachu tež němscy stražnicy, kiž běchu runje na městnje njezboža zasadźeni, wulke zbožo. Wěcywustojnje zastarachu młodu jězdźerku njeposrědnje po njezbožu, tak zo wona žane wulke strowotne sćěhi nima a so nětko zaso we wšelakich serijach wubědźuje. Zetkach tam tež jara młodeho Mika, syna motorsportoweje hwězdy Michaela Schumachera.

Faworit Brazilska rólu spjelniła

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

,,Znajmjeńša połfinale“ wuwoła narodny trenar Kameruna Rigoberto Song, jako cil za swětowe mišterstwa. Zwažliwe předewzaće něhdyšeho zakitowarja zwjazkoweje ligi, kotryž swoje mustwo najprjedy defensiwnje nastaji a so na kontery nadźiješe. Breel Embolo je Šwicarsku w duelu ze swojim ródnym krajom Kamerunom k zazběhowemu dobyću třělił. Kamerun steji z tym w ćežkej skupinje G hižo nimale před kóncom WM. Zo so cil trenarja Songa tola hišće spjelni, dyrbja woni mjenujcy Brazilsku a Serbisku porazyć.

Sport (25.11.22)

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

Sokoljo w pokalnym kole

Jako jenički serbski koparski cyłk nastupi mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki hišće w pokalnym kole Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV). W druhim hłownym kole změja Ralbičenjo njedźelu w 13 hodź. domjacu lěpšinu přećiwo ligowemu konkurentej z Hnašec-Dobruše.

26.11.  13:30  FC Grimma –

  Budissa Budyšin

26.11.  13:30  FC An der Fahner Höhe     – Biskopičanske KT 08

26.11.  14:00  Jednota Kamjenc –

  VfB Empor Glauchau

26.11.  14:00  Rakečanske ST –

  TSV Rotacija Drježdźany

27.11.  13:00  FC Energija Choćebuz –

  Germania Halberstadt

27.11.  14:00  SJ Chrósćicy –

  SC Borea Drježdźany

Swobodne skakanje w Jěžowje

Konjaca sportowča Antje Römer-Graf přeprošuje wšitkich zajimcow, kiž chcedźa swoje sportowe konje raz swobodnje bjez sedła a jěcharja skakać dać, do jěchanskeje hale do Jěžowa, a to 27. nowembra, 4. decembra a 11. decembra. Wobdźělić smědźa so wulke a małe konje we wšěch starobnych klasach a wukubłanskich stawach. Přizjewjenja su móžne pod 01723506258.

Wolejbulowe dypkowe hry

Bolostna pokažka k zazběhej

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:

Němska – Japanska 1:2 (1:0)

Nětko su so swětowe koparske mišterstwa tež za němske narodne mustwo zahajili. Bohužel pak podobnje kaž 2018 w Ruskej. Po Argentinskej su tež Němcy z bolostnej poražku do turněra startowali. Rozsudne při tym běchu hłownje indiwiduelne zmylki w defensiwnym pasmje, wuwostajenje dobrych šansow, ale wosebje tež zmužiće hrajacy Japanjenjo.

Jasna gesta kritiki němskeho teama

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:
Z jasnej gestu kritizuje němske narodne koparske mustwo na teamowym foće wčera při swětowych mišterstwach w Katarje tamniše diskriminowace wobstejnosće splažnu wšelakorosć nastupajo. Seklu „One Love“ w hrach nosyć bě FIFA kapitanam europskich wubrankow zakazał. Tuž je němske mustwo swój protest na tele wašnje na trawniku w Al-Rajjanje zwurazniło. Bohužel njeje sportowy wukon w skupinskej zazběhowej partiji přećiwo Japanskej za team narodneho trenarja Hansija Flicka zwjeselacy był. Po nawjedowanju 1:0 su Japančenjo hru w druhej połojcy zwjertnyli a Němsku z 2:1 porazyli (Hlej tež strona 3). Foto: pa/Robert Michael

Amtěrowacy swětowy wicemišter Chorwatska je z remisom do koparskeje WM w Katarje startował. Přećiwo wubrance Marokka njedocpě team wokoło Luki Modrića wjac hač 0:0. W partiji bjez wjele wrotowych scenow zrani so z Noussairom Mazraouijom dalši hrajer FC Bayern Mnichowa. Hižo wutoru wječor bě sej Francoza Lucas Hernández křižny pask w kolenu torhnył. Chorwatam falowaše po cyłej hrě móc k přesadźenju. Sewjeroafričenjo husto k šansam njepřińdźechu. Najlěpši pospyt běše, jako Hakimi chorwatskeho wrotarja přez wólny kop pruwowaše.

Po nawjedowanju wysoko podležeć

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:

Hlinowski SC – SJ Njebjelčicy 7:1 (2:1)

Zestawa SJ Njebjelčicy: Nico Hahn - Daniel Kral, Jakub Šołta, Nico Šuster (60. Anton Malaškin), Florian Domš, Paul Hrjehor (78. Andre Reineke), Christof Paulik, Handrij Korjeńk, Luca Šmit, Ronny Hanuza, Oliver Domš

Snadna domjaca poražka

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – ST Lubuš 1:2 (0:2)

Zestawa SJ Njebjelčicy: Nico Hahn – Daniel Kral, Jakub Šołta, Clemens Reinelt (77. Anton Malaškin), Leopold Hoelzel, Nico Schuster (58. Florian Domš), Paul Hrjehor, Christof Pawlik, Luca Šmit, Ronny Hanuza, Oliver Domš

Tydźenja bě prěnje koparske mustwo SJN hosći z Lubuša na domjacym trawniku witało. Hosćićeljo běchu sej předewzali skónčnje prěnje domjace dobyće domchować, zo njebychu kontakt k srjedźnemu polu tabulki zhubili. Trenarski team wokoło Daniela Ričela měješe na tutym dnju wulki kader k dispoziciji. Nico Schuster swjećeše swój debit w startowanskej formaciji.

Wuslědk a tři dypki přez čas wuchowali

štwórtk, 24. nowembera 2022 spisane wot:

KT Ottendorf-Okrilla 05 – ST 1922 Radwor 0:1 (0:1)

Za Radworske mustwo zasadźeni: Grenzemann – Paška, Grubert, Jendrewski, Wjeńka, Krječmar (88. Glücklich), Pěčak, Měrćink, Johannes Wjacławk (34. Hančik), Hetaš, Šnajder

Wjele koparskich fanow dźiwaše so na prěnimaj hrajnymaj dnjomaj swětowych mišterstwow w Kataru přez njewšědnje dołhe přidatne hrajne časy, a to w dotal nimale wšěch partijach. Hra mjez Jendźelskej a Iranom je samo nowy rekord při WM nastajiła. Wona traješe cyłkownje 27 mjeńšin dlěje hač obligatoriske 90. Na to dyrbja so přiwisnicy při tutym ­turněrje zasadnje nastajić, tak nawoda sudnikow Pierluigi Collina. Kaž bě FIFA hižo do wulkoewenta zdźěliła, dyrbja při WM w Katarje přidatny hrajny čas ­hišće dokładnišo kalkulować, zo by so woprawdźity hrajny čas poprawnych 90 mjeńšin docpěł.

nawěšk

nowostki LND