Dr. habil Frido Mětšk

wutora, 09. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wuspěšny wědomostnik, spisowaćel, basnik, lawreat Myta Ćišinskeho a Zasłužbny wučer ludu, dr. phil. habil. Frido Mětšk, je dźensa před 25 lětami w Budyšinje ze­mrěł. Narodźił bě so 4. oktobra 1916 w Annabergu. Hižo za čas studija wón serbsce basnješe. Nawróćiwši so ze sowjetskeje wójnskeje jatby 1949 bu powołany za direktora Budyskeje Serbskeje wyšeje šule, kotraž sta so pod jeho pjećlětnym­ nawodom z wuznamnym narodnym kubłanišćom.

wozjewjene w: Spomnjeće
wjace z tohole wobłuka: « Bjedrich Awgust Wićaz
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND