Na sezonu přihotowani

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Bělk (z hłójčku při bulu) je přećiwo Sokołej II swoje mustwo jako kapitan stajnje doprědka ćěrił. ST Marijina hwězda je po wysokimaj dobyćomaj w testowymaj hromaj na  nowu sezonu derje přihotowana.  Foto: Jan Hrjehor Křesćan Bělk (z hłójčku při bulu) je přećiwo Sokołej II swoje mustwo jako kapitan stajnje doprědka ćěrił. ST Marijina hwězda je po wysokimaj dobyćomaj w testowymaj hromaj na nowu sezonu derje přihotowana. Foto: Jan Hrjehor

ST Marijina hwězda

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 6:1 (1:1)

Za domjacych zasadźeni: Vacek/O. Schmidt – Róbl, Škoda, Łušćanski, Hawš, T. Jurš, Bělk, Langer, Rab, Winkler, D. Jurš, P. Schmidt, Pakoßnik, Peschmann.

Za hosći zasadźeni: Měškank – M. Matka, Zynda, Bogusz, Šnajder, Mět, Čórlich, Kobalc, Serbin, J. Matka, Materne, Cyž.

Při tropiskich temperaturach minjeny pjatk wječor witachu koparjo ST Marijineje hwězdy rezerwu Sokoła. Wot spočatka domjacy pokazachu, zo chcedźa testowu­ hru dobyć. Po sydom mjeńšinach měješe Rab stoprocentnu šansu, jeho­ třělwa pak dźěše pódla klětki. Lěpje sčini to w 19. min. Winkler, kiž zhłójčkowa kulowatu kožu do hornjeho třiróžka. Dalši hłójčkowany bul zamó Měškank parěrować. Jenička naspomnjenja hódna akcija Sokołow wjedźeše hnydom k wrotam. Jara spěšny Čórlich přesadźi so na prawym boku, posłuži bywšeho wrotarja Pančičanow Jurja Matku, kiž wěsće přetwori a wuruna.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND