Z prominentnym hosćom

póndźela, 04. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Róžant, dobyćerske mustwo jubilejneho koparskeho turněra, je so we Worklečanskej sportowej hali zhromadnje ze zapósłancom krajneho sejma Alojsom Mikławškom (naprawo, CDU), sportowym moderatorom Gertom Zimmermanom (druhi wotprawa) a wjesnjanostu Worklečanskeje gmejny Francom Bruskom (CDU) k dobyćerskemu wobrazej zestupało.  Foto: Clemens Šmit Róžant, dobyćerske mustwo jubilejneho koparskeho turněra, je so we Worklečanskej sportowej hali zhromadnje ze zapósłancom krajneho sejma Alojsom Mikławškom (naprawo, CDU), sportowym moderatorom Gertom Zimmermanom (druhi wotprawa) a wjesnjanostu Worklečanskeje gmejny Francom Bruskom (CDU) k dobyćerskemu wobrazej zestupało. Foto: Clemens Šmit

25. króć halowy koparski turněr CDU we Worklecach přewjedli

Nětko hižo 25. króć zetkachu so koparske cyłki wokolnych wsow dźeń do silwestra we Worklečanskej ćěłozwučowarni, zo bychu tam wo pokal CDU wojowali. Hłowny organizator turněra Alojs Mikławšk je krótko do 13 hodź. zhromadnje z Matejom Dźisławkom, komentatorom turněra, wšitke mustwa powitał. Runočasnje wón naspomni, zo čaka hišće ta abo tamna překwapjenka na jubilejnym turněrje. Kaž přeco wojowaše stajnje pjeć mustwow w dwěmaj staflomaj wo połfinalne městna. Hnydom w prěnich hrach so pokaza, zo bě turněr jara wurunany a po niwowje jedyn z najlěpšich scyła. Nimale­ wšitke mustwa wobstejachu z mnohich nětčišich abo bywšich aktiwnych hrajerjow. W stafli A přesadźichu so Pěskecy a Nowa Wjeska před dwěmaj Worklečanskimaj mustwomaj a starymi knjezami Zeleno-běłych Hórkow.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Scena z połfinala mjez Chróšćanskim cyłkom a Pěskečanskim. Wo hrajny nastroj wojujetaj Tadej Špitank (nalěwo, Chrósćicy) a Fabian Korjeńk (Pěskecy).
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND