Volleyballisća SGB we wokrjesu Budyšin dominuja

póndźela, 04. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerske volleyballowe wurisanja we wokrjesu pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ su zakónčene. W Budyšinje wobsadźichu šulerki 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin druhe a hólcy samsneje starobneje klasy 3. městno.  Foto: Měrko Korjeńk Šulerske volleyballowe wurisanja we wokrjesu pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ su zakónčene. W Budyšinje wobsadźichu šulerki 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin druhe a hólcy samsneje starobneje klasy 3. městno. Foto: Měrko Korjeńk

Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin steja w cyłkownym wokrjesnym hódnoćenju šulow před Goethowym gymnazijom Biskopicy­ na čole.

Hižo mnohe lěta wotměwaja so pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ tež w sportowej hali na Budyskim Třělnišću šulerske wokrjesne wurisanja we volleyballu z najstaršej starobnej klasu I (11. do 13. lětnik). Wukónc tychle wubědźowanjow, kotrež zakónčichu před dwěmaj tydźenjomaj, bě z wida Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) tróšku njezbožowny, dokelž běchu holcy finalnu partiju přećiwo Goethowemu gymnazijej Biskopicy w rozsudnym přechodźe snadnje z 13:15 přěhrali. Někotre mjeńšiny pozdźišo njekiwaše tež hólcam SGB trěbne zbožo, jako w hrě wo městno tři Powołanskej šuli za techniku a hospodarstwo Budyšin tež w třećej sadźbje ze 14:16 podležachu. Holcam kaž hólcam SGB pak słuša wulki kompliment za jich angažement při wysokim saku.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND