Złoto a slěbro za volleyballistow SGB

wutora, 12. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wuspěšni volleyballisća SGB: Stejo wotlěwa Anni Leidig, Clara Heller, Toni Rudolph, Nina Grums, Tadej Handrik, Jessica Hetschick, Janek Süß, Rejzka Rawšec, Matej Cyž, Kira Hrjehorjec, Gabriel Zahrodnik, Sophie Hejduškec, Maximilian Jurack, Swenja Wowčerjec a Józef Hantuš; nalěwo sportowy wučer  Foto: M. Korjeńk Wuspěšni volleyballisća SGB: Stejo wotlěwa Anni Leidig, Clara Heller, Toni Rudolph, Nina Grums, Tadej Handrik, Jessica Hetschick, Janek Süß, Rejzka Rawšec, Matej Cyž, Kira Hrjehorjec, Gabriel Zahrodnik, Sophie Hejduškec, Maximilian Jurack, Swenja Wowčerjec a Józef Hantuš; nalěwo sportowy wučer Foto: M. Korjeńk

W Rychbachu pola Lubija wotmě so volleyballowe regionalne finale pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“. Mjez wobdźělnikami štyrjoch najlěpšich šulow wuchodneje Sakskeje dobychu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wšitke partije z 2:0 a pojědu na krajne finale do Dippoldiswaldy. Holcy w finalu bohužel podležachu a zakónčichu turněr ze slěbrom.

Serbski gymnazij Budyšin – Humboldtowy gymnazij Radeberg 2:0

Hnydom w prěnjej sadźbje čakaše na hólcow wokoło kapitana Mateja Cyža najsylniši kontrahent turněra. Technisce jara dobri, ale ćělnje mjeńši hrajerjo z Radeberga dypkowachu wosebje přez swojeho hłowneho nadběhowarja. Homogeny cyłk SGB pak zmištrowa zazběhowu sadźbu z 25:20. Taktiske změny w blokowanju a serije sylnych nadaćow dopomhachu w druhim přechodźe k jasnemu 25:12.

Serbski gymnazij Budyšin – Friedricha Schleiermacherowy gymnazij Niska 2:0

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND