Chcedźa rady w načolnej skupinje wostać

póndźela, 18. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc startuje jutře z přihotami na druhu połseriju.

Mustwo z Lessingoweho města chce poziciju w načolnej skupinje krajneje ligi dźeržeć a toho abo tamneho faworita na mišterstwo dale mjerzać. Wosebje škit je so w 1. połseriji we wulkotnej formje prezentował. Koparski cyłk bu w 16 dypkowych hrach jenož jónu poraženy, a to w Riesy, hdźež podleža tamnišemu mustwu z 1:0. Tuchwilu steji Jednota Kamjenc w sakskej krajnej koparskej lize na 3. městnje tabulki. Tež w sakskim pokalu je mustwo trenarja Franka Ričela jara wuspěšne. Tam čaka na njón w połfinalu regionalny ligist FSV Zwickau. Hrać budu po dotalnym stawje sobotu, 26. měrca, w Kamjencu.

Po tym zo bě so mustwo wuspěšne na halowymaj turněromaj w Kamjencu a Budyšinje wobdźěliło, chce wone nětko z połnej koncentraciju trenować započeć a swoje wukony skrućić. Na personalnym polu so ničo wulce nje­změni. Wopušćił je Jednotu čěski kopar Martin Finklar, kiž bě dotal hłownje w druhim mustwje zasadźeny.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND