Basketballisća Serbskeho gymnazija w sakskim krajnym finalu tójšto ...

póndźela, 14. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W sakskim basketballowym finalu wobsadźichu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin  w starobnej skupinje  II (8. do 11. lětnik) we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 6. městno. Wotlěwa Paul-Georg Gallwas, Jurij Hantuš, Matej Cyž, Jan Šołta, Pětr Dźisławk, Egon Hübner a Antonius Zamora-Gonzales ze sportowym  wučerjom Měrkom Korjeńkom Foto: Měrko Korjeńk W sakskim basketballowym finalu wobsadźichu hólcy Serbskeho gymnazija Budyšin w starobnej skupinje II (8. do 11. lětnik) we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kamjenicy 6. městno. Wotlěwa Paul-Georg Gallwas, Jurij Hantuš, Matej Cyž, Jan Šołta, Pětr Dźisławk, Egon Hübner a Antonius Zamora-Gonzales ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom Foto: Měrko Korjeńk

Basketballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) docpěchu na sakskim finalu­ starobneje klasy II – 8. do 11. lětnik – wurisanja „Młodźina trenuje za olym­piju“ minjeny štwórtk w Ka­mje­nicy­ 6. městno. Tak postarachu so woni w sportowych stawiznach serbskeho­ kubłanišća wo wosebity wjeršk.

Optimistiscy běchu sej basketballisća SGB do Kamjenicy dojěli. Před tydźenjomaj dobychu hrajerjo wokoło kapitana Pětra Dźisławka w Lauchhammeru předkoło šulskeho Vattenfalloweho cupa a kwalifikowachu so tak za finale najlěpšich štyrjoch mustwow we Łužicy.

W Kamjenicy wšak hwizdaše nětko cyle hinaši wětřik, wšako bě hrajny niwow wo wjele wyši. Mjez prěnimi štyrjomi zaměstnjenymi­ šulemi běchu hólcy zasadźeni, kotřiž hewak w swojich zjedno­ćenstwach za němsku zwjaz­kowu ligu w swojej starobnej klasy wo dypki wojuja. Tak hrajachu pola pozdźi­šeho dobyćerja, Sportoweho gymnazija Kamjenica aktiwni basketballisća mustwa Niners Academy, aktualneho dru­heho zwjazkoweje ligi­-wuchod.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND