Kónc meje wubrance předstaja poručenje

srjeda, 16. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/JaW). Serbskej koparskej wubrance žonow a muži změjetej w aprylu a meji dwě zjawnej přećelskej hrě. Na to su so přihotowanski wuběrk za Europeadu 2016 a zamołwići wubrankow w Njebjelčicach dojednali, kaž předsyda wuběrka Marko Kowar zdźěli. „25. meje budźe poslednja testowa hra muži w Kamjencu. Tam kader tež zjawnosći předstajimy“, Kowar připowědźi.

Poskićić chcedźa fanam we Łužicy livestream, znajmjeńša hry serbskeju wubrankow. „Budyske studijo Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala ze swojim nawodu Michałom Cyžom nas při tym podpěruje. Tuchwilu hišće jednamy, kotry rozměr ma projekt měć“, rozłoži předsyda přihotowanskeho wuběrka. „Serbske hry na kóždy pad w interneće poskićimy“, Kowar potwjerdźi.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND