Kónc za SJC hižo po prěnim kole

srjeda, 28. septembera 2022 spisane wot:

Arnsdorfske KT II – SJ Chrósćicy II 3:1 (1:1)

Zestawa hosći: Ki. Mark – Šołta, Kola, Kl. Mark, Čornak (Klimant) – Donat, Kreuz, C. Handrik, Wencel, S. Handrik – Liznar

Wuslědki (28.09.22)

srjeda, 28. septembera 2022 spisane wot:

Kopańca,

wokrjesny pokal muži

HZ Wulka Dubrawa II/Radwor II –

Bretnig-Hauswalde0:8 (0:3)

SV Liegau-Augustusbad –

ST Wjelećin6:5 (0:0 ) nE

TSV Wachau II – ST Drjewnica 6:0 (3:0)

Arnsdorfske KT II –

SJ Chrósćicy II3:1 (1:1)

HZ Bretnig-Hauswalde II –

ST Kubšicywupad

HZ Łaz/Běły Chołmc II –

TSV Połčnica II0:8 (0:7)

HZ Budyšink/Malešecy II –

HZ Frankenthal0:8 (0:5)

ST Lubuš II – Zeleno-běli Sepicy 3:6 (0:3)

HZ ST Horni kraj-Sprjewja II –

Arnsdorfske KT1:2 (0:0)

TSV Połčnica II – HZ Wóslink/

Skaskow/Kulow II 6:5 (3:1) nV

HZ Wóspork/Bart II –

TSV Wjazońca1:5 (0:4)

ST 1896 Wulka Dubrawa –

ST Porchow2:0 (1:0)

HZ Kumwałd/Schönbach –

HZ Łaz/Běły Chołmc1:2 (0:0)

ST Bart – ST Kinspork/

Łužnicawupad

Traktor Malešecy –

ST Hnašecy-Dobruša1:4 (1:2)

Wobě žónskej zastupnistwje Viktorije Worklecy měještej kónc tydźenja swoju pokalnu hru w nowej wolejbulowej sezonje 2022/23. Tydźeń do toho su so wolejbulistki w treningowym lěhwje na aktualnu sezonu přihotowali. Při tym wuspytachu wšelakore hrajne modusy a přewjedźechu zwučowanja k skrućenju přiwzaća, přistajenja a nadběhowanja. Wobě mustwje hrajetej we wobwodnej lize wuchodna Sakska. Za tučasnu hrajnu dobu stej zaso dwě stafli zarjadowanej. W prěnjej stafli hraje druhe žónske zastupnistwo a w druhej stafli prěnje mustwo žonow Viktorije Worklecy.

Za prěnje mustwo Viktorije Worklecy běchu w pokalnymaj hromaj zasadźene: Marina Köhlerowa, Jennifer Otto, Constance Pěčcyna, Rejzka Rawšec, Anita Salowskec, Katrin Spiesec a Jana Žurowa; trenarka: Daniela Kralec

Za druhe mustwo Viktorije Worklecy běchu w pokalnymaj hromaj zasadźene: Emily Budarjec, Luisa Budarjec, Lea Hammerec, Fanny Petzoldec, Wanda Schweitzerec, Mirabell Šimanec, Anna-Lena Šustrec, Hannah Šustrec; trenar: Stephan Mühl

Viktoria Worklecy II – Nysa Wolejs 0:2 (14:25, 10:25)

Domjaca serija dźe dale

wutora, 27. septembera 2022 spisane wot:

SJ Chrósćicy – SZ Weixdorf 3:0 (2:0)

Zestawa: Králíček – Janca (65. Mützner), Runt, M. Zahrodnik, Matješk, L. Zahrodnik, Hawš, G. Zahrodnik (67. Kreuz), Młynk, Krawc (75. Zynda), Bogusz

Poprawom bě so hra přećiwo Weixdorfej hižo kónc awgusta wotměć dyrbjała. Sylny dešć a z tym zwisowacy mokry trawnik pak hru tehdy znjemóžništej. Chróšćenjo móžachu partiju z wulkim sebjewědomjom nastupić, wšako w tutej sezonje hišće poraženi njeběchu. Tutón seriju chcychu na kóždy pad dale wjesć.

Z wupruwowanej taktiku k dobyću

wutora, 27. septembera 2022 spisane wot:

Viktoria Worklecy I – VV Žitawa 09 II 2:1 (24:26, 25:14, 15:13)

W druhej hrě dnja hrajachu Worklečanki bjez libera a mustwo přestajichu. Přestajenje přinjese jich z rytmusa, kaž su jón w prěnjej hrě měli. Domjace mustwo wědźeše so drje sylnym nadběham přećiwnika wobarać, přiwšěm pak skutkowaše wone konfuzne a měješe ćeže, so do hry namakać. Prěnja sadźba bě hač do kónca wurunana. Wobaj cyłkaj měještej sylne akcije, kotrež wjedźechu k wuspěšnym dypkam. Krimi započa so hakle po krótkim přetorhnjenju při dypkowym stawje 21:23 za Žitawčanki. Mocyměrjenje na woběmaj stronomaj wunjese dypki za hosćićelki kaž tež hosći. Naposledk pak mějachu Worklečanki prěnju sadźbu na Žitawu ze 24:26 wotedać. Za druhi přeběh přestaji domjace zastupnistwo znowa mustwo. Z tym běchu lěpšu wariantu namakali a Worklečanki móžachu na sebjewědomje z prěnjeje hry nawjazać. Mustwo bě kaž wuměnjene a nawjedowaše druhu sadźbu hnydom z 5:0. Z wótrymi nadawkami, sylnymi nadběhami, połoženymi bulemi kaž tež nadběhami ze zadnjeho pola zamó wone prawje dypkować. Druhu sadźbu dobychu z 25:14. Tuž měješe so rozsudźaca sadźba wuhrać.

Pokalne finale za Worklečanki

wutora, 27. septembera 2022 spisane wot:

Viktoria Worklecy I – Ochranowske wolejfantki 2:0 (25:14, 25:13)

Prěnje žónske wolejbulowe zastupnistwo Viktorije Worklecy měješe sobotu swoje pokalne finalne koło w domjacej ćěłozwučowarni we Worklecach. Sobotu do toho běchu so mjenujcy w połfinalnymaj hromaj přećiwo mustwomaj ze Zhorjelca kaž tež z Wojerec přesadźili.

W prěnjej hrě dnja běchu přećiwo Ochranowskim wolejfantkam nastupili. Wobsadka domjaceho mustwa bě minimalna. Dowola a chorosće dla pobrachowachu Worklečankam hrajerki. Jenož sydom wolejbulistkow bě so na pokalowym finalu wobdźěliło. Žony Viktorije zasadźichu liberu, z tym běchu wšitke pozicije jenož jónu wobsadźene a wuměna w nuznym padźe kaž na přikład při zranjenju njebě hižo móžna. Potajkim bě riziko wysoke, w najhóršim padźe z jenož pjeć hrajerkami na polu hrać směć.

We wobłuku Budyskeho crossoweho duatlona su serbscy starterojo a tež dalši ze serbskim pozadkom wjacore prěnje městna docpěli. Rodźeny Wutołčan Michał Nuk (na kolesu) doby z partnerom Marcom Friedrichom staflu muži, Sylvio Dreßler (na podesće) mały crossowy duatlon a Lejnjan Marian Žur w starobnej skupinje wulki duatlon. Wobdźěliło bě so wčera w Budyskim sportowym arealu 116 wutrajnosportowčow a sportowcow. Foto: Jörg Stephan

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

Radworčenjo w Kulowje dypki přisadźili

póndźela, 26. septembera 2022 spisane wot:

Módro-běli Kulow – ST 1922 Radwor 4:1 (1:1)

Za domjacych zasadźeni: Čórlich – Žur, Šnajder, Prietzel (77. Zablocki), Lohan, Wehlan (63. Popjela), Thomas (84. B. Korch), Wittek (63. A. Korch), Bergmann, Nicolaides, Šěrak

Za Radworske mustwo zasadźeni: Grenzemann – Wjeńka, F. Šěrak, Jendrewski, Reinecke (65. Šnajder), Glücklich, Krjemar (31. Schulze), Schöne (77. Seiler), Petčak, Wjacławk, Paška

Sport (23.09.22)

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Dypkowej partiji

Do štyri wupytanych pokalnych koparskich hrow we wokrjesnym a pokalnym kole sobotu a njedźelu stej so dwě dypkowej partiji z wokrjesneje wyšeje ligi sunyłoj. Dotal njeporaženi Kulowčenjo wočakuja z pincy tabulki mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor. Radworska koparska rezerwa hraje w předehrě w 1. hłownym pokalnym kole. Tež prěnje mustwo SJ Chrósćicy 1981 ma hišće nachwatansku dypkowu hru. Do Chrósćic přijědźe SG Weixdorf.

24.09. 12:15 HZ Wulka Dubrawa II/

  Radwor II – Bretnig-

  Hauswalde

24.09. 15:00 Módro-běli Kulow –

  ST Radwor

24.09. 15:00 Arnsdorfske KT II –

  SJ Chrósćicy II

24.09. 15:00 TSV Połčnica II –

  HZ Wóslink/Skaskow/

  Kulow II

25.09. 15:00 SJ Chrósćicy –

  SG Weixdorf

25.09. 15:00 HFC Colditz –

  Budissa Budyšin

Serbski wolejbulowy derby

W Budyšinje přewjedźe so póndźelu serbski wolejbulowy derby we wokrjesnej klasy Budyšin stafla wuchod. Nimo toho změja w sportowej hali 3. Srjedźneje šule na dr.-S.-Allendowej měšćanski derby.

26.09. 19:30 Sokoł Budyšin –

  ST Marijina hwězda

26.09. 20:30 Sokoł Budyšin –

  MSV Budyšin IV

26.09. 21:30 ST Marijina hwězda –

  MSV Budyšin IV

Wubědźowanje w Slepom

nawěšk

nowostki LND