Jasne dobyće Sokołow

srjeda, 25. meje 2022 spisane wot:

ST Kinspork/Łužnica – DJK Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:2)

Zestawa Sokoła: Schöna – Šiman, Wałda, Domaška (72. Nuk), Šołta (66. Kocor), Kř. Matka, M. Matka, D. Gloxyn, B. Bejma, T. Bejma, Hrjehor

Marathon běžał

srjeda, 25. meje 2022 spisane wot:

Serbski běhar so na 36. nalětnim Haspa marathonowym wubědźowanju w Hamburgu sobu wubě­dźował

Swój prěni oficialny marathonowy běh je serbski běhar Jakub Čórlich z Němcow njedawno w Hamburgu we wobłuku mjeztym hižo 36. mjezynarodneho swětosławneho nalětnjeho wurisanja z brawuru zmištrował. Tele w Němskej najwjetše a kóždolětnje najzaše wubědźowanje w Hamburgu přiwabi stajnje tysacy lubowarjow tutych 42,192 kilometrow z tu- a wukraja.

Lětsa je 5096 běharjow a běharkow tutu distancu z brawuru zmištrowało. Cyłkownje je so na 25 000 starterow wuspěšnje w Hamburgu wubědźowało, mnozy w połmarathonje abo dalšich krótšich distancach. Aktiwni běchu z tójšto cuzych krajow, wosebje profijojo a wulka wjetšina pak lubowarjo běhanja z cyłeje Němskeje. Přewšo wjele zahoritych přihladowarjow při čarje marathona je běharjow a běharkow mócnje kleskajo, wołajo, trubjo, piskajo atd. pohonjało.

Wurunanje z poslednjej akciju

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:

Wojerowski FC II – SJ Chrósćicy II 1:1 (0:0)

Zestawa hosći: Cyž – Sćapan, Kola, Kl. Mark, F. Mark, Dehn, Handrik, M. Donat, Kliman (46. Ki. Mark), J. Donat, Dridiger-Šołta (90. Dórnik)

Wjacore tydźenje su na sportowych stronach jenož wuslědki FC Energije Choćebuz stali, nětko wozjewja so tež krótke rozprawy k jednotliwym hram na kóncu sezony 2021/2022. W kónčnym spurće poradźi so chowancam trenarja Claus-Dietera ­Wollitza w regionalnej lize sewjerowuchod hišće skok na třeće městno.

Jenož wrota pobrachowachu

Energija Choćebuz – Lok Lipsk 1:1 (1:1)

Zestawa Choćebuz: Bethke – Hasse, Eisenhuth, Hildebrandt, Borgmann, Hofmann, Putze (72. Kujović), Mäder (72. Badu), Proničew (89.), Zografakis, Engelhardt

Jasne dobyće po zastatku

wutora, 24. meje 2022 spisane wot:

SJ Njebjelčicy II – Sokoł Ralbicy/Hórki II 1:6 (1:2)

Zestawa Njebjelčic: Wićaz – Łušćanski, Reinelt, Šram, M. Kral (37. A. Kral), Čornak, Rösiger (18. Reinecke), R. Cyž (75. Wagner), Schaaf, D. Cyž, Bergmann

Zestawa Ralbicy: T. Cyž – Statnik, Wałda, F. Bejmak, Šewc, E. Šołta (35. Wowčerk), Kobalc, Janca, Zimmermann (35. F. Bejma), Kurjat, Buder

Přihoty na mały serbski derby w Njebjelčicach spjelnichu tójšto klišejow najnišeje ligi. Tute znaješ mjenujcy hewak jenož z interneta. Prěni klišej: Sudnik njenastupi respektiwnje njebě docyła postajeny. Što nětko? Krótkodobnje na Jana Hrjehorja zwonichu. Róžeńčan, kotryž słuša jako sudnik stareje koparskeje gardy Sokoła do rjadow Ralbičanow, so zwólniwy wupraji hru nawjedować.

Wuslědki (23.05.22)

póndźela, 23. meje 2022 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Drježdźany – Rakecy1:5 (1:1)

Sebnica – Wódrjeńca  1:5 (1:3)

Běła Woda – Drježdźany 1898 6:0 (3:0)

Rotacija Drježdźany – Ćisk 12:2 (6:1)

SJ Chrósćicy – VfB Žitawa 2:0 (1:0)

Ramnow – Weixdorf 0:5 (0:2)

1. FSV Wódrjeńca 02 16 74 : 16 43

2. SC Borea Drježdźany 14 50 : 10 35

3. SV Wesenitzal 15 35 : 19 34

4. BSV 68 Sebnitz 16 31 : 31 26

5. VfB Běła Woda 1909 16 32 : 15 25

6. TSV Rotacija Drježdźany 16 40 : 32 24

7. Rakečanske ST 15 30 : 24 23

8. SG Weixdorf 16 28 : 32 21

9. Drježdźanski SC 1898 15 30 : 29 19

10. SJ Chrósćicy 16 26 : 29 18

11. VfB Žitawa 16 20 : 36 17

12. Sachsenw. Drježdźany 16 13 : 51 12

13. Drohotka Ramnow 15 19 : 43 11

14. ST Ćisk 16 14 : 75 4

15. FC Wocl Rěčicy-jězor zg. 0 0 : 0 0

15. ST Trjebin zg. 0 0 : 0 0

wokrjesna liga, stafla 1

Frankenthal – HZ Huska/Hodźij 3:1 (0:0)

Ottendorf-Okrilla – ST Kubšicy 6:2 (2:2)

Wjazońca – Zeleno-běli Sepicy 5:1 (4:1)

SV Haselbachtal – ST Wjelećin wupad

Bretnig-Hauswalde – Kumwałd 5:3 (1:1)

1. FV Ottendorf-Okrilla 05 14 66 : 15 37

2. Arnsdorfske KT 13 27 : 11 31

3. TSV Wjernarjecy 12 26 : 16 23

4. SV Haselbachtal 12 29 : 24 19

5. Bretnig-Hauswalde 14 25 : 24 19

6. ST Kubšicy 12 25 : 24 18

7. Zeleno-běli Bukecy 13 26 : 27 16

8. HZ Huska/Hodźij 14 19 : 24 16

9. TSV Wjazońca 14 28 : 43 16

10. Kumwałd/Schönbach 14 21 : 36 15

11. ST Wjelećin 13 25 : 36 14

12. SV Frankenthal 13 16 : 38 11

13. Zeleno-běli Sepicy 14 32 : 47 10

wokrjesna liga, stafla 2

Wojerowski FC II – SJ Chrósćicy II 1:1 (0:0)

FSV Łuty – ST Lubuš1:3 (0:0)

Hórnikečanski jězor – Rakecy II 4:3 (2:3)

Traktor Malešecy – SJ Njebjelčicy 7:2 (3:1)

ST Hlinowc – ST Radwor 3:0 (1:0)

Minakał – Nadrózna Hrabowka 3:1 (1:0)

1. ST Radwor 15 44 : 10 38

2. Traktor Malešecy 15 39 : 27 29

Serbska koparska wubranka młodźiny D přihotuje so hižo dlěši čas na koparski turněr třoch serbskich wubrankow srjedu, 25. meje, w Slepom. Wot 18 hodź. hraja zajutřišim na sportnišću Němsko-serbskeho šulskeho kompleksa Serbske balokoparjo z Delnjeje Łužicy, Slepjanska wubranka ze srjedźneje Łužicy a Serbska wubranka z Hornjeje Łužicy. Zarjadowar a wuhotowar turněra stej Serbski Sokoł zhromadnje ze sportowym towarstwom Lok Slepo. Wuhrać chcedźa stajnje dwě hrě w modusu kóždy přećiwo kóždemu a 15 mjeńšin. Foto: Konstantin Hrjehor

Efektiwne wužiwanje šansow

póndźela, 23. meje 2022 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – Módro-běli Njeswačidło 6:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Bjeńš – Kobalc, Schultz, Kocor, Bejmak (85. Brězan), Budar (30. C. Gloxyn), Materna, Hrjehor, Šołta, M. Kurjat, Zimmermann

Druhe zastupnistwo koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki wočakowaše njedźelu dopołdnja sylne mustwo z Njeswačidła. Hosćo běchu zašłe hry mjenujcy wšitke dobyli. Z wuspěchom w Ralbicach bychu Sokołow w tabulce samo přesćahnyć móhli. W rjadach delanskich bulkoparjow tójšto ludźi falowaše, tak zo sedźe­štaj na ławce jenož trenarjej Krystof Gloxyn a Maik Brězan. A dokelž so Pascal Budar wosrjedź prěnjeho połčasa zrani, dyrbješe Gloxyn tež zaskočić. Swoju wěcku w nutřkownym škiće wón jara derje zmištrowa.

Awtor dźensa

Beno Šołta

Sport (20.05.22)

pjatk, 20. meje 2022 spisane wot:

Pokalna a dypkowe koparske hry

Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki hraje njedźelu w Kulowje w štwórćfinalu wo wokrjesny pokal přećiwo rezerwje hrajneho zjednoćenstwa Wóslink/Skaskow/Kulow. Sudnik hry budźe Maik Ruprecht. Wšitke dalše koparske duele su dypkowe hry.

21.05.  13:00  Wojerowski FC II –

  SJ Chrósćicy II

21.05.  13:00  Budissa Budyšin –

  Biskopičanske KT 08

21.05.  13:00  HZ Wulka Dubrawa II /     Radwor II – ST Wjelećin II

21.05.  15:00  SG Motor Wilsdruff –

  Jednota Kamjenc

21.05.  15:00  ST Sachsenwerk Drjež-

  dźany – Rakečanske ST

21.05.  15:00  Traktor Malešecy –

  SJ Njebjelčicy

22.05.  10:30  HZ Hory II/Bluń –

  SJ Njebjelčicy II

22.05.  11:30  Sokoł Ralbicy/Hórki II –

  ST Módro-běli Njeswačidło

22.05.  15:00  ST Hlinowc – ST Radwor

22.05.  15:00  HZ Wóslink/Skaskow/    Kulow II – Sokoł Ralbicy/   Hórki (pokal)

22.05.  15:00  SJ Chrósćicy – VfB Žitawa

Běh po Krakečanskich hórkach

Stajnje srjedu nawječor do Božeho spěća wotměwa so po tradiciji wurisanje po Krakečanskich hórkach. A tak budźe tomu nadźijomnje tež srjedu, 25. meje, mjeztym hižo 34. króć. Wubědźowanje organizuje zaso sportowe zjednoćenstwo Módro-běli Krakecy. Přizjewjenja su pod móžne.

Finale lětsa w Drjowku

nawěšk

nowostki LND