SJ Chrósćicy – Póst Germania Budyšin 0:0

Zasadźeni hrajerjo SJC: Králíček, Škoda – Matješk, Sentiwan, Runt, Zynda, Kreuz, G. Zahrodnik, Hawš, M. Zahrodnik, Matik, Młynk, Krawc

Tydźeń do starta do noweje sezony steješe za hrajerjow SJC dwójny test na planje. Pjatk testowachu přećiwo Póst Germaniji z Budyšina a sobotu přećiwo dalšemu wokrjesnemu wyšemu ligistej ST Hnašecy/Dobruši.

Po dwěmaj lětomaj přestawki koronapandemije dla přewjedu lětsa wot započatka apryla hač do srjedź septembra zaso winowatostne a pokalny hry we wólnočasnej koparskej lize starych knjezow. Tež Sokoljo z Ralbic su so znowa přizjewili. Woni pak maja lětsa chětro ćeže swój rytmus a hrajny niwow lět do nanuzowaneje přestawki docpěć. Cyłkownje hraje wosom mustwow w stafli. Mustwowy nawoda Sokołow Maik ­Brězan poda dźensa zjimanje ­prěnjeje połserije.

Energija Choćebuzz aplawsom won

wutora, 02. awgusta 2022 spisane wot:

FC Energija Choćebuz – SV Werder Bremen 1:2 (0:1)

Zestawa FCE: Sebald – Hasse (76. Heike), Hildebrandt, Slamar (46. Eisenhuth), Borgmann, Kujović (76. Badu), Hofmann, Geisler (46. Juckel) – Milde, Hottmann, Abu-Alfa (46. Oesterhelweg)

Zestawa SV Werder Bremen: Pavlenka – Pieper, Veljković, Friedl, Weiser, Groß, Buchanan, Bittencourt (70. Stage), Schmid (90. Rapp), Füllkrug, Ducksch (90. Burke).

Na kóncu njeje za FC Energiju za dalše wobdźělenje na pokalnym wubědźowanju DFB dosahało. Zastupjer štwórteje ligi pak bu po poražce 1:2 wot fanow frenetisce swjećeny, bě tola regionalny ligist specielnje w druhim połčasu cyłkej z Bremena ze zwjazkoweje ligi zasakły bój skićił, po kotrymž so sewjerni Němcy na kóncu zasłužbnje z dobyćom rozžohnowachu.

W prěnjej połojcy přewostajichu hosćićeljo swojim hosćom přejara hrajnu režiju, jako steješe FCE přehłuboko, zo by tam nadběhi wočakował. Tak bě to hišće dobry wuslědk za nich, kaž hrajerjo FC Energije pozdźišo sprawnje přiznachu.

Posledni test dobyli

wutora, 02. awgusta 2022 spisane wot:

FC Energija Choćebuz – Borussia Hildesheim 2:0 (1:0)

Zestawa FC Energije: Sebald (46. Bethke) – Milde (46. Hasse), Eisenhuth, Slamar (90. Kaizer), Borgmann, Hofmann (46. Böhmert), Kujović (66. Juckel), Geisler, Badu (46. Wähling), Hottmann (66. Heike), Oesterhelweg (46. Abu-Alfa/90. ­Wagner)

Zmužitosć a nadźiju su hrajerjo FC Energije Choćebuz na jich poslednim tesće do zahajenja sezony natankowali. Přećiwo lońšemu dźesatemu regionalneje ligi sewjer, Borussiji Hildesheimej je so jim wuspěch 2:0 poradźił. A tón bě w kóždym nastupanju zasłuženy.

Z Hildesheimskimi mějachu Choćebuženjo chětro česćelakomneho přećiwnika před hrudźu, kotryž runaše so we wašnju hraća mustwu z łužiskeje metropole. Stajnje buchu škitarjo Energije na trawniku hižo při natwarje jara zahe nadběhowani. Tuž trjebachu ći šwarnu kopicu idejow, zo bychu bul při wotewrjenju hrajerjow w swójskich rjadach dźerželi a běžeć dali. Tole poradźi so jědnatce FCE jara šwarnje, wšako buchu tež w lěćnej přestawce znowa zawjazani hrajerjo teama bjezposrědnje porjadnje zasadźeni.

Bičwolejbulisća SGB z bronzu w finalu

póndźela, 01. awgusta 2022 spisane wot:

Bičwolejbulisća 8. a 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wudobychu sej w Drježdźanach w sakskim finalu wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“ mjez pjeć gymnazijemi bronzu. Bě to jubilejne 40. krajne finale šulerskeho mustwa serbskeho kubłanišća.

Tójšto pruwowanjow

póndźela, 01. awgusta 2022 spisane wot:

Konjacy sportowcy mějachu w Bošecach wot pjatka do wčerawšeje njedźele wjac hač 30 pruwowanjow na wuběr. Tu někotre wuslědki.

Skakanje klasy L

1. Andre Schlegel z Kulowa z kobłu Kolett

2. Melanie Weißleder z Njedźichowa

z walachom Chewbacca

3. Jens Junghänel z Bobersena

z walachom Hannesom

Dresura klasy S*

1. Reinmar Tempel

ze žrěbcom Nobel Noir z Moritzburga

2. Sebastian Kriebitzsch

z walachom Dilaver H z Großbucha

3. Linda Casper

ze žrěbcom Fürst Wettin z Moritzburga

Skakanje klasy S*

1. Manuel Prause

z walachom Cadillacom z Löbnitza

2. Laura Schoechert

z walachom Camilom z Hohburga

3. Marvin Jüngel

z kobłu Koradinu z Rózborka

4. Hardy Heckel

z kobłu DSP Lena-Bellini z Lengenfelda

5. Magdalena Šeferec z walachom

Correct S z Kulowa Jörg Stephan

Widźał, słyšał, napisał (01.08.22)

póndźela, 01. awgusta 2022 spisane wot:
Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Rekordy maja w sporće wosebity wuznam, wšojedne hač su to swětowe, europske, němske abo cyle jednorje hobbyjowe. Wone su wusko zwjazane z docpěćom najlěpšeho wukona. Jako 10lětny hólčec widźach w telewiziji, tehdy čorno-běły wobraz, grandiozny nowy swětowy rekord w dalokoskoku. Bob Beamen z USA bě 18. oktobra 1968 w měsće Mexiku na XIX. olympiskich lěćnych hrach hnydom w prěnim pospyće njewšědne 8,90 m skočił. Rozbudźenje nasta mjez funkcionarami blisko jamy za dalokoskok. Měritko za tajku dalokosć njemějachu, a wobstaranje traješe dźesać mjeńšinow. Hakle nětko zhoni swět, zo je Bob Beamen stary swětowy rekord wo 55 centimetrow polěpšił. Dalši wosebity swětowy rekord sćěhowach 20. julija 1984 w telewiziji při lochkoatletiskim wubědźowanju „Olympiski dźeń“ w Berlinje. 22lětny modelowy atlet Uwe Hohn z ASK Do­prědka Podstupim ćisny hlebiju na njezapřijomne 104,80 metrow, skoro přez cyłe koparske polo. Tróšku kuriozne bě při­powědźenje noweho swětoweho rekorda z 04,80 m na pokazowanskej tafli. Tale njebě na pjeć ličbow wusměrjena, a tak falowaše jedynka.

Sport (29.07.22)

pjatk, 29. julija 2022 spisane wot:

Kónctydźenska kopańca

Na wyšich koparskich runinach hraja hižo wo dypki abo wo zaćah do přichodneho pokalneho koła, na nišich koparskich runinach su mustwa hišće połnje w přihotach. Tu někotre wupytane testowe koparske partije

29.07.  18:30  SJ Chrósćicy –

  Póst Germania Budyšin

30.07.  15:00  SJ Chrósćicy –

  ST Hnašecy-Dobruša

30.07.  14:00  Módro-běli Kulow –

  Dub Rogeńc

30.07.  15:00  ST 1922 Radwor –

  TSG Lěwałd

31.07.  11:00  SJ Njebjelčicy –

  TSV Wachau

03.08.  19:00  HZ Wóslink/Skaskow –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

05.08.  18:30  SJ Chrósćicy –

  HT Łaz/Běły Chołmc

05.08.  19:00  SJ Njebjelčicy –

  Biskopičanske KT II

07.08.  10:30  LSV Hory –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

Liški startuja přećiwo Sokołam

Lodohokejowa sezona 2022/2023 je nětko kompletnje planowana. Na zazběhowym kóncu tydźenja nastupja Łužiske lodohokejowe liški doma přećiwo Sokołam z Heilbronna (16.09., 19.30 hodź.). Dwaj dnjej pozdźišo pojědu potom do Ravensburga (18.30 hodź.). Derbyje pře­ćiwo Lodowym piratam Crimmitschau a Lodowym lawam Drježdźany steja tež hižo w hrajnych planach (09.10., 17 hodź., 03.01., 19.30 hodź.).

Wolejbulowy turněr na SGB

Z wuspěchom přećiwo Borussiji Hildesheim je FC Energija Choćebuz swój přihotowanski program na nowu sezonu regionalneje ligi zakónčiła. Z wosom testowych hrow je FCE šěsć dobyła, jednu njerozsudnje hrała a jednu přěhrała. „Wosom nowych hrajerjow bu angažowanych. Jich wukony budźa nadźije na wuspěch“, praji tež šeftrenar FCE Claus-Dieter Wollitz. Do pokalneje hry přećiwo Werder Bremenej 1. awgusta w Choćebuzu je sportowy reporter Georg Zielonkowski hišće raz z Claus-Dieterom Wollitzom ­porěčał.

Kak wupada Waš facit, nastupajo nowopřichady?

Energija Choćebuz dobyła

srjeda, 27. julija 2022 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin – FC Energija Choćebuz 1:6 (1:1)

Budissa Budyšin: Ondřej Cap, Mikolaj Gorzelanski – Lukas Lehmann, Steve Schröder, Janko Hnetsch, Tom Hagemann, Florian Baudisch, Tom Nathe, Moritz Noack, Julien Hentsch, Tom Hentschel, Jannik Käppler, Kay Weska, Lukas Hanisch, Paul Jokušch, Christian Noack, Julian Gerhardi, Max Rülicke

Energija Choćebuz: Bethke – Milde, Kaizer (46. Eisenhuth), Slamar (60. Böhmert), Borgmann (46. Wagner) – Geisler (46. Hofmann), Juckel, Kujović – Wähling, Hottmann, Abu-Alfa (60. Oesterhelweg).

Při temperaturach jasnje nad 30 stopnjemi je FC Energija Choćebuz minjenu srjedu testowu hru pola Budissy Budyšin před něhdźe 500 přihladowarjemi ze 6:1 dobyła. K přestawce steješe hišće 1:1, při čimž bě Budissa při wuspěchu Toma Hagemanna (36.) z toho profitowała, zo bě so wrotar Energije Elias Bethke wobsunył a wurunanju přihladować dyrbjał. Do toho bě Abu Alfa w 22. mjeńšinje wrota k nawjedowanju za hosći třělił.

nawěšk

nowostki LND