Motocrossowa sezona zakónčena

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:
Nimale 900 přihladowarjow je minjenej dnjej w Jaworje na čarje pod Kaponicu 43. ADAC-motocross dožiwiło. Po dwulětnej přestawce wubědźowaše so tam 170 jězdźerkow a jězdźerjow wo sakske a němske motocrossowe mišterstwa. Wobaj běhaj­ na zwjazkowej runinje we wotewrjenej klasy doby wčera Stefan Ekerold ze sewjerorynsko-westfalskeho Grevenbroicha. Z kónctydźenskimi wubědźowanjemi zakón­či so tež sezona 2021 za MC Jaworu. Foto: Konstantin Hrjehor

Awtor dźensa Měrko Korjeńk

Swój třeći dźěl stawiznow wolejbula na serbskich šulach započinam dźensa z wurězkami přinoškow nowiny Sächsische Zeitung. W decembru 1970 tam pisachu, zo wuhotowa rada wokrjesa Budyšin, wotdźěl ludowe kubłanje, za B-šulerjow (5. a 6. lětnik) wolejbulowy turněr šulow. Dobyła je Serbska PWŠ Budyšin z hrajerjemi M. Kowar, D. Nawka a M. Korjeńk, a to wot wosom startowacych šulow. W januarje 1971 wuhrachu druhi raz pokal Domowiny za samsnu starobnu skupinu w Budyšinje. Bjez poražki přesadźichu so wolejbulisća Dynama Mišno, tehdyšeho mištra NDR. Wurjadne 4. městno mjez wosom cyłkami zawěsćichu sej serbscy hólcy (hlej horjeka), kotřiž trenowachu a hrajachu za SWW Budyšin. A šěsć lět pozdźišo tworjachu woni zhromadnje z Borisom Dobrowolskim a Tomašom Fasku žro mustwa Jednoty Budyšin na NDR-mišterstwach młodźiny A w Ueckermündźe. Mišter sta so znowa Dynamo Mišno, a mjez wosom finalistami docpěchmy my Budyšenjo 7. městno.

Sport (08.10.21)

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Mišterstwa w motocrossu

Jutře a njedźelu motocrossowa čara pod Jaworskej Kaponicu skónčnje zaso wubědźowansku atmosferu dožiwi. Po dołho trajacej ćišinje wubědźuja so pi­lotki a piloća motocrossowych mašinow wo sakske a němske mišterstwa. Sobotu wojuja we wšelakich klasach wo krajne mišterstwa, njedźelu potom wo němske mišterstwa we wotewrjenej klasy hač do 450 cm³. Kontrole, štož šćěpjenje nastupa, žane njebudu. Negatiwne testy so tež předpołožić njetrjebaja.

Jenož pokalne hry

Sakski koparski zwjazk kaž tež Zapa­do­łužiski koparski zwjazk přewjedźetej sobo­tu a njedźelu dalšej pokalnej kole. Na woběmaj runinomaj bu šlagrowa hra wulosowana: na krajnej Budissa Budyšin – Lok Lipsk, na wokrjesnej Traktor Malešecy – ST 1922 Radwor.

09.10. 13:00 Budissa Budyšin –

  Lok Lipsk

09.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  VFC Plauen

09.10. 14:00 ST Wulka Dubrawa –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

09.10. 14:00 Traktor Malešecy –

  ST Radwor

10.10. 14:00 SJ Chrósćicy II –

  TSV Wachau

Zazběh we wolejbulu

Jedyn dobry połčas njedosaha

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

ST Marijina hwězda –

Póst Germania Budyšin 0:3 (0:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Rab, Lipič, R. Cyž, Lugge, Ch. Cyž, Bělk (72. Fa. Langer), Fe. Langer (18. T. Jurš), Eldor­, Peschmann (72. Czapik)

Na Dnju němskeje jednoty witachu koparjo ST Marijineje hwězdy mustwo Póst Germania z Budyšina. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje chcychu woni skónčnje raz dypkować, čemuž po dobrym prěnim połčasu tež tak wupadaše. W druhim wotrězku pak worachu přewjele zmylkow a zmóžnichu tak hosćom lochke dobyće. Tež tónkróć pobrachowachu wjacori hrajerjo zranjenja dla, a tak dyrbješe trenar Bodo Pjetaš samo třoch „starych knjezow“ (Křesćan Bělk, Jeffrey Rab a Beno Czapik) zasadźić.

Wuslědki (07.10.21)

štwórtk, 07. oktobera 2021 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga stafla 2

Hórnikečanski jězor – Njebjelčicy 4:2 (2:1)

Wósl./Skaskow/Kul. II – Rakecy II 3:0 (0:0)

W. Dubrawa – Wojerowski FC II 2:2 (1:1)

Łuty – Malešecy6:1 (2:1)

Hlinowc – Chrósćicy II 2:1 (1:0)

Nadrózna Hrabowka – Radwor 1:5 (1:3)

Minakał – Lubuš8:2 (5:1)

1. ST Radwor 5 15 : 5 13

2. Módro-běli Minakał 5 24 : 9 10

3. ST 1896 Wulka Dubrawa 5 14 : 7 10

4. Wojerowski FC II 5 15 : 10 10

5. FSV Łuty 5 11 : 5 9

6. Wóslink/Skask./Kulow II 5 13 : 10 9

7. ST Hlinowc 5 11 : 6 8

8. HZ Hórnikečanski jězor 5 14 : 11 7

9. SJ Chrósćicy II 5 7 : 5 7

10. Traktor Malešecy 5 8 : 11 7

11. SJ Njebjelčicy 5 7 : 15 4

12. ST Lubuš 5 8 : 19 4

13. ST Nadrózna Hrabowka 5 6 : 20 1

14. Rakečanske ST II 5 2 : 22 0

Stawizny kopańcy w Pančicach-Kukowje

srjeda, 06. oktobera 2021 spisane wot:

Dopomnjenki na spočatki honjeńcy za bulom hač do towaršnostneho přewróta (1. dźěl)

1. mustwo muži 1931/1932: stejo wotl. Herbert Hempel, Jan Kubaš, Pawoł Mittag, Erich Hempel, Richard Kurenz; klečo wotl. Kurt Sperling, njeznaty, Jakub Šołta; sedźo wotl. Jan Čuška, Bjarnat Robel, Albert Mittag

1. dźěl: 1921 do 1935

Zajimawe podawki ze stawiznow olympiskich hrow

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

Poprawom wšak mějachu so olympiske hry kaž tež paralympiske hry w japanskim ­Tokiju hižo loni wotměć. To pak koronapandemije dla móžno njebě. Lětsa je so to poradźiło, tež hdyž bjez přihladowarjow. Jurij Nuk z Budyšina je někotre zajimawe sportowe podawki w stawiznach olympiskich hrow zestajał.­ (2. dźěl)

1936 Berlin: Prěni króć je 3 331 běharjow wot 20. julija do 1. awgusta olym­pi­ski woheń w smólnicowym běhu z Grjek­skeje přez sydom krajow do Ber­lina njesło. Na olympiski běh z Čěskeje do Němskeje pokazuje dźensa hišće pomnik w Hellendorfje pola Bad Gottleuby. Afroameričan Jesse Owens z Alabamy wubědźi sej štyri złote medalje w lochkoatle­­tice. Adolfej Hitlerej je tak před cyłym swětom pokazał, što je ra­sowa błudnosć hód­na. Owens doby ­złoto na 100 m, 200 m, w dalokoskoku a w stafli 4×100 m.

1948 London: Atleća z 59 narodow bě­chu rekordna ličba. Hižo 30lětna hospoza a mać Fanny Blankers-Koen mjenowaše so bórze w Londonje kralowna běžnje a „lětaca Hollandźanka“. Wona wubědźi sej w sprinće a přez płótki štyri króć złoto­.

Rekordne dobyće přećiwo nowačkej

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

FC Eilenburg 9:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Stahl – Hasse (46. Proničew), Kauter, Koch (46. Erlbeck), Borgmann, Hildebrandt, Putze (63. Eisenhuth), Schulz, Geisler (46. Badu), Zografakis, Mäder (46. Engelhardt)

slěd wrotow: 1:0 Borgmann (13.), 2:0 Hildebrandt (19.), 3:0 Zografakis (23.), 4:0 Proničew (58.), 5:0 Eisenhuth (67.), 6:0 Proničew (69.), 7:0 Zografakis (76.); 8:0 Zografakis (80.), 9:0 Borgmann (85.)

Tajke dobyće we winowatostnej dypkowej hrě w swojich 55lětnych stawi­znach FC Energija dotal hišće dožiwiła njebě. Přećiwo přežadanym koparjam z Eilenburga njemějachu hosćićeljo docyła ža­ne ćeže­. Jenož dwójce dyrbješe wrotar Toni Stahl zapřimnyć, hewak su Cho­ćebuženjo nowačka ligi dominowali. Wobhladanjahódne kombinacije a ně­kotre krasne wrota, kaž na přikład 1:0 přez Axela Borgmanna (13.) a třělwa z distancy Tobiasa Eisenhutha w 67. min., su jednostronsku partiju wobohaćili. Hrajer dnja bě Nikos Zografakis, kiž je trójce trjechił.

Mějićel molerskeje firmy Chrystof Šejda (2. wotprawa) z Njebjelčic je starym knjezam Sportoweje jednotki Njebjelčicy nje­dawno nowu drastu darił. Za to su jemu sportowcy wulce dźakowni. Cyłk zetkawa so prawidłownje k přećelskim hram na małym polu. W zymskim času pak trenuja koparjo w hali a wobdźěleja so tež na wjacorych halowych turněrach, tak na přikład w Ralbicach, we Worklecach a w Kamjencu. W septembrje hrajachu Njebjelčenjo w Hlinowcu pod hołym njebjom na małym polu a wudo­bychu sej druhe městno, podležawši w kónčnej hrě Jednoće Kamjenc 0:1. Foto: Bjarnat Deleńk

Přesłapjacy njerozsudny wuslědk

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

VFB Germania Halberstadt –

FC Energija Choćebuz 0:0

Zestawa hosći: Stahl – Schulz (75. Hasse), Kauter, Hildebrandt, Borgmann, Putze (46. Engelhardt), Erlbeck, Eisenhuth (63. Koch), Badu (75. Hofmann), Proničew, Zografakis

Z wulkim optimizmom su so koparjo FC Energije Choćebuz po kanterowym dobyću 9:0 přećiwo FC Eilenburgej, štož bě zdobom najwyše dobyće w stawi­znach sportoweho towarstwa, do Saksko-Anhaltskeje podali. Ćim wjetše pak bě přesłapjenje, jako docpěchu pola tabulkoweho susoda jenož bjezwrotowy remis. Ničo njeje hižo na čerstwy a kon­centrowany wukon tydźeń do toho dopo­minało. Hosćo agěrowachu w Halberstadće přenjelepje, a to wosebje před wrotami přećiwnika. Germania měješe stajnje dosć chwile so přećiwo jich nadběham wobarać. Partija, kotraž bu pjatk w njewšědnym času 17 hodź. zahwizdana, pak prezentowaše tež zbožo a nje­zbožo. Nje­zbožo mějachu hosćo, dokelž dźěštej hnydom dwě třělwje do łaty. A zbo­žo a wosebje wušiknosć wrotarja nastaštej w kónčnej fazy hry. Wrotar ­Toni Stahl bě hnydom trójce wulkotnje na městnje, jako wón kopy Germanije wot­wobara. Georg Zielonkowski

nawěšk