Dźěła měli so derje přihotować

štwórtk, 29. septembera 2016 spisane wot:

Pokiwy za nazymske rjedźenje na ležownosći a zahrodźe

Kóžde lěto zas! Krasny, ćopły počas so nachila. Dołhož słónco z nami hišće derje měni je načasu so na nazymske dźěła nastajić. Hač na ležownosći abo zahrodźe, wšitko měło na zymu přihotowane być, zo by so njeluboznym škodam zadźěwało.

Hnězdźenske kašćiki rjedźić

Po tym zo je w septembrje tež posledni dorost ptačkow hnězda wopušćił, dźe nětko wo to, w nich žiwe parazity, kaž su tu ptače pchi, roztoče a klěšće, wotstronić, zo njebychu młodźata klětu nadměru wohrožene byli. Za rjedźenje pak njeměli sylne chemiske čisćenske abo samo desinfekciske srědki wužiwać. Wone bychu ptačemu dorostej zadźěwali. Dosaha, hnězdźenski kašćik dokładnje wumjesć. Je-li přewjele parazitow, móžeš jón tež z čistej wodu abo ze sodowej lawgu wurjedźić. Na to ma so kašćik wotnutřka derje­ wusušić, najlěpje na čerstwym powětře.

Kopšin (SN). Ze sceniskim čitanjom předstaja zajutřišim, pjatk, na Kopšinjanskim hrodźišću Jurja Wjelowu „Paliwaku“, kotruž běchu tam před 80 lětami na poslednjej­ wulkej schadźowance serbskeho studentstwa 16. awgusta 1936 pokazali. Hra bě „manifestacija žiwjenskeje wole serbskeho ludu a aligorisce zdrasćeny protest přećiwo fašistiskemu postupowanju“, pisa Jurij Młynk w Stawiznach serbskeho dźiwadła. Nětko je so horstka angažowanych zmužiła „Paliwa­ku“ wozrodźić. W sceniskim čitanju powjedu lajscy hrajerjo dźiwadłoweju skupin Chrósćicy a Šunow-Konjecy pjatk wot 20 hodź. po hrodźišću. Wječor za­rjaduja zhromadnje župa „Michał Hórnik“ a gmejna Chrósćicy z pomocu Nukničanskeho­ wjesneho kluba, literarneho konopeja, NSLDź a SAEK Budyšin. Wopytowarjo njech sej kapsnu lampu a dobru naladu sobu přinjesu.

Ze superkokotom jutře, sobotu, w 14 hodź w Běłej Górje (Byhleguhre) zakónča w Delnjej Łužicy lětuše łapanje kokota. Po tym zo su jednotliwe wsy woblubowany ludowy nałožk pěstowali, wubědźuja so jich kralojo hišće wo najlěpšeho. W Popojcach, naše foto­, łapachu kokota w awgusće, prěni kral bu 34lětny wozydłowy mechanikar Michael Gergs. Foto: Michael Helbig

Za wulět do Frýdlanta hišće městna

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:
Stróža. Za wulět towarstwa Radiška sobotu, 1. oktobra, do Čěskeje su hišće městna swobodne. Wuprawa powjedźe mjez druhim na hród Frýdlant, na horu Ještěd a do Jabloneca. Jězba płaći na wosobu 45 eurow. Bus wotjědźe w 7 hodź. ze Stróže pola Hućiny přez Budyšin. Přizjewjenja pod tel. čo. 035932/ 31 161

Na koncerće k hudźbje šokolodu jěsć

wutora, 13. septembera 2016 spisane wot:

Budyšin. Popcorn w kinje, piwo ke kopańcy, worješki a podobne při telewizoru hrymzać słuša pječa hromadźe. Nětko wšak rěka sobotu, 17. septembra, we 18 hodź. w Serbskim ludowym ansamblu: hudźba a šokoloda abo šokoloda k hudźbje. Sakski hudźbny zwjazk je komponistow namołwjał, komponenty słoda jako inspiraciju k nowej twórbje wobhladować, někak tak, kaž rozmysluje komponist normalnje při spěwach wo „poćahach słowo-zwuk“. Kóždy komponist poćahuje so při tym na wěsty směr słodu: wot šokolody dobreho mloka přez cunjohórku hač k amarettini a chili su móžnosće wulke. Ke kóždemu hudźbnemu kruchej poskića publikumej na koncerće stajnje wotpowědny kusk šokolody.

Hraje ART Ensemble z Düsseldorfa. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy w SLA.

Wot 10 do 17 hodź. wotměja so jutře na ležownosći biosferoweho zarjadnistwa w Stróži pola Hućiny 19. nazymske wiki. Wjace hač 70 wikowarjow poskića tam swoje regionalne wudźěłki. Wopytowarjo móža rjemjeslnikam přihladować, kak hornčerja, koše pletu abo truža. Prěni króć budźe tež restawrator meblow pódla. Na jewišću w swjedźenskim stanje hudźitej popołdnju dujerska kapała Horjany kaž tež rejwanska a instrumentalna skupina Budyskeho Serbskeho gymnazija. Foto: Bodo Hering

Po dwěmaj tydźenjomaj zakónči so zajutřišim, njedźelu, w Miłočanskej skale 10. mjezynarodna wuměłska dźěłarnička. Přez cyły­ dźeń móža sej tam zajimcy tež z wodźenjom přewšo kreatiwne wudźěłki, mjez druhim wot Alojsa Šołty, wobhladać. Přihotowali su organizatorojo wotměnjawy program. Hižo w 11 hodź. zahraje čěska dujerska kapała. Wot 15 hodź. předstaja so młodźi artisća z Budyšina, spěwarjej Mónika Klesec a Měrćin Weclich kaž tež jewišćowy lud „šula z klawnami“. Foto: SN/Maćij Bulank

Sudoku (02.09.16)

pjatk, 02. septembera 2016 spisane wot:
Wudospołńće pobrachowace ličby slěda 1–9. Ličby smědźa so w kóždej wodorunej kaž tež padorunej špalće jenož jónu jewić. Wuhódanje z minjeneho tydźenja:

Jutře na wulět

pjatk, 02. septembera 2016 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swój skupinski wulět jutře, sobotu, do Rogeńskeho parka. Bus wotjědźe w 7.45 hodź. wot busoweho zastanišća w Pančicach. Po puću pozastanu při Choćebuskim Serbskim domje. Po Rogeńskim parku wopytaja hišće šokolodowu fabriku w Lěšćach (Hornow). Bus so něhdźe w 19.30 hodź. nawróći.

Poskića meditaciju

štwórtk, 01. septembera 2016 spisane wot:
Kamjenc. Zo by pacientow, sobudźěłaćerjow a dalšich zajimcow posylnjał, poskića dušepastyr Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana Vincenc Böhmer wot tohole měsaca meditacije. „Dźe wo to, přirodne žórło mocy žiwjenja znowa wotkryć a wolóženje za ćěło, duch a dušu nazhonić“, wón praji. Skupinska meditacija wotměje so prěnje tři póndźele měsaca stajnje we 18.30 hodź. w kapałce chorownje. Poskitk je darmotny, dary pak su witane. Wuměnjenje je, zo móžeš hodźinu sedźeć.

nawěšk

nowostki LND