Znowa kurs čěšćiny

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Budyšin. Wot 10. do 15. awgusta 2015 zarja­duje Rěčny centrum WITAJ znowa intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta tam wšědnje šěsć hodźin wuwučuje. Popoł­dnju budu referenća w swojej maćer­šćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Ústíja nad Labem su zabawne wječorki planowane. Přizjewjenja přijimuje RCW telefonisce pod čisłom 0 35 91 / 55 04 00 abo e-mailnje pod .

Nowu CD Matthiasa Reima dobyć

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Budyšin (SN). Spěwar Matthias Reim koncertuje 25. julija na Kamjenskej Past­winej horje. Po lětušimaj poslednimaj wustupomaj skupiny Puhdys budźe to zawěsće dalši wjeršk na woblubowanym koncertnišću. Za njón je Maria Lawowa z Pozdec w našej jutrownej křižowce zastup­nej lisćikaj dobyła. We wšitkich znatych předpředawanišćach a pod telefonowym hotline-čisłom 01806 / 57 00 99 zastupne lisćiki poskićeja. Štóž tak dołho čakać nochce a chce hižo nětko raz najnowšu CD Matthiasa Reima słuchać, móže­ ju we wulosowanju Serbskich Nowin­ dobyć. Zarjadowar Kamjenskeho koncerta je nam tři CDje přewostajił. Štóž chcył jednu z nich měć, njech zazwoni jutře, 3. julija, wot 9.30 do 10 hodź. w redakciji SN pod telefonowym čisłom 03591/ 577 232.

Swjeća při towarstwowym domje

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Konjecy-Šunow (SN/MWj). Wobydlerjo Konjec a Šunowa njech sej za přichodny kónc tydźenja radšo žane terminy njezaplanuja. Wšako njeměli sobotu a njedźelu, 27. a 28. junija, swój wjesny swjedźeń na dworje Konječanskeho towarstwo­weho domu „Delany“ skomdźić. Blidotenisowe towarstwo a wohnjowa wobora na njón přeprošatej.

Sobotu po natočenju piwa přewjedu wot 17 hodź. volleyballowy turněr wjesnych mustwow. Hodźinu pozdźišo móžeš sej pražene dźiwje swinjo słodźeć dać, a w 19 hodź. přizamknje so film za dźěći­ ze stawiznu wo zajacu a wjelku. Tomu přizamknje so hrajny wječor, kaž z plakata wuchadźa. Po lěhwowym wohenju budźe w 21 hodź. kino za dorosćenych. Njedźelu k tradicionalnemu rańšemu piwku započnje so w 10.30 hodź. wubědźowanje­ wohnjowych woborow wokolnych wsow. Po zhromadnym wobjedźe pokročuja z volleyballowym turněrom. Popołdnju poskića dźědam a wowkam, ale wězo tež wšitkim dalšim wopytowarjam kofej a tykanc. W samsnym času su dźěći na swój swjedźeń přeprošene. Dale chcedźa so w blidowej kopańcy wubědźować. Wo ćělne derjeměće budźe na woběmaj dnjomaj postarane.

Hdyž Serbja w Choćebuzu swjeća, njesmě Hanamarina polka pobrachować. Jutře, 20. junija, wotměja we wobłuku 25. mě­šćanskeho swjedźenja delnjoserbskeje metropole znowa Serbski swjedźeń w Puškinowym parku. Hosćo móža so mjez druhim wjeselić na skupinje NaUnd a Die Folksamen, na zjednoćene delnjoserbske chóry pod nawodom Geralda Schöna, na rejwansku skupinu „Stara lubosć“ a na Grodkowskich holanskich hercow. Naše foto je na lońšim swjedźenju nastało. Foto: Michael Helbig

Zahrodowa nóc na awgust přesunjena

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:
Pančicy-Kukow (SN). Wočakowaneho hubjeneho­ wjedra dla su organizatorojo zahrodowu nóc „ W swětle 1000 swěcow“, kotraž měješe so jutře wječor w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe wotměć, na 15. awgust, dźeń do zeloweje njedźele, přesunyli. Wudawane dobro­pisy wostanu wězo płaćiwe. Klóšterski a swój­bny swjedźeń Budyskeho wokrjesa pak so kaž předwidźane zajutřišim, 21. junija, wot 9.30 hodź. w Pančicach wotměje.

Dołhož atleća hišće na konjach trenuja (w pozadku), přihotuja dalši čłonojo Njeswačanskeho towarstwa hižo wšitko za jě­chanski a skakanski turněr w Holešowskej Dubrawce. Wot dźensnišeho hač do njedźele wubědźuja so tam w najwšelakorišich disciplinach tež wjaco­ri łužiscy konjacy sportowcy. Přichodny tydźeń wot 19. do 21. junija su konjacy sportowcy do Jěžowa pola Kamjenca přepro­šeni. Na tere­nje Grafec jěchanskeho a jězdneho zawoda wotměja so 7. Kamjenske EWAG-mišterstwa. Wot 17. do 19. julija pak budźe mjezynarodny jěchanski a skakanski turněr w Hórkach. Foto: SN/M. Bulank

W galeriji Budissin na Hrodowej 19 wotewru dźensa w 19 hodź. wustajeńcu grafikarja Uwe Häntscha „Knižne wobrazy“. Poslednje přihoty za to je wuměłc dźensa zakónčił. Składnostnje prezentacije jeho dźěłow chce jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa Uwe Häntschej přepodać wčera wušłu knihu z pjera Křesćana Krawca „Hdźe je kóčka wostała?“, kotruž­ je ilustrował. Zajimcy móža sej wustajeńcu, kotraž budźe hač do 4. julija přistupna, stajnje wot wutory hač do soboty wot 14 do 18 hodź. wobhladać. Foto: SN/Maćij Bulank

Předawaja lisćiki za festiwal

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Za XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“ započnje so póndźelu, 1. junija, předpředań zastupnych lisćikow. Kartki poskićataj Budyska Serbska kulturna informacija a Chróšćanski časnikar Jürgen Njek. Kombinowany tiket za sobotu, 11., a njedźelu, 12. julija, w Chrósćicach płaći za dorosćeneho w předpředani 13, při wječornej kasy 18 eurow. Potuńšene lisćiki za šulerjow, studentow a zbrašenych płaća w předpředani pjeć, při wječornej kasy šěsć eurow. Swójbnu kartku dóstanjeće, hdyž předpołožiće swójbny pas. W tym padźe płaćitaj staršej połnu płaćiznu, dźěći maja darmotny zastup.

Za swjedźenske zahajenje z galaprogramom štwórtk, 9. julija, w 19.30 hodź. na Budyskim hrodźe Němsko-Serbske ludowe­ dźiwadło zastupne lisćiki pře­dawa. Za dorosćeneho płaći tajki w předpředani wosom, při wječornej kasy dwanaće­, potuńšene w předpředani pjeć a při wječornej kasy dźewjeć eurow.

Sprjewine město zaso wulce swjeći

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwa so zaso Budyske na­lěćo. Na wopytowarjow čaka hudźba na mnohich jewišćach, słódne jazyki móža so na kulinariske wosebitosće wjeselić. Serbska piwowa zahroda je zaso pod Bohatej wěžu. Mjez hudźbnymi a dalšimi skupinami su wjacore, kotrež hišće w Budyšinje byli njejsu. Derje znata je porno tomu Smjerdźečanska rejwanska skupina, kotraž ze skupinu Sprjewjan sobotu w 14.30 hodź. na jewišću na Žitnych wikach­ swój nowy program z wěncom serbskich ludowych rejow předstaji.

K njedźelnemu rańšemu piwku hraje wot 11 hodź. na Hłownym torhošću dixielandowa kapała Leipziger Allstars, zestajana z jazzowych hudźbnikow z časa NDR. W samsnym času móžeš sej rańše piwko tež na Žitnych wikach popřeć a při tym na zynki Chróšćanskich muzikantow z Achimom Dučmanom słuchać.

W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji je wot wčerawšeho nowa wustajeńca z rysowankami dźěći wo lětušim dźěćacym ptačokwasnym programje SLA widźeć. 20 pěstowarnjow a šulow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na wubědźowanju wobdźěliło. Katerina Winkler z SLA je wustajeńcu organizowała a powita mjez prěnimi hosćimi Sandru Stirner a jeje dźowku Jarne. Na wotewrjenju běše tohorunja Stefan Čuška, referent za nowinarstwo a zjawnostne dźěło SLA (wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

nawěšk

nowostki LND