Protyka (03.11.17)

pjatk, 03. nowembera 2017 spisane wot:

Pjatk 3. do 5.11.  Poprjancowy swjedźeń w Połčnicy

  19:00 1. Njebjelčanska młodźinska kermuša z kemšemi, po tym reje w „Bjesadźe“

Sobotu 4. a 5.11.  Dnjej wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

  9:00 Wodźenje po recyclingowni w Drobach

  10:00 Hubertusowe jěchanje w Koćinje

  16:30 Nazymski koncert z chórom Meja na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  18:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Wobkuzłaca klasika“ w Hodźijskej cyrkwi

  18:00 Premjera komedije „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

  18:00 We wobłuku Budyskeje nakupowanskeje nocy Romantica předstaja w Röhrscheidtowej bašće SLA němy film „Cuzy ptak“

  19:00 Budyska nakupowanska nóc Romantica z modowej přehladku „Són z lódki“ z wuslědkami 1. dźěłarnički šića z módroćišćom w Serbskim domje(tež 20:30 hodź.)

  19:30 Serbski ludowy ansmbl předstaji na žurli domu rejohru „Kupa zabytych“

  19:30 Koncert cyłka „Piano Windtet“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  20:00 Koncert ze skupinu Karussell w Slepjanskim SKC

Njedźelu 5.11. 11:00 17. běrnowy swjedźeń w Droždźiju

Protyka (27.10.17)

pjatk, 27. oktobera 2017 spisane wot:

Pjatk 27. a 28.10.  Gospelowa dźěłarnička na Kulowskim Starym dwórnišću

 27. do 29.10.  Biblijowy kurs w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Spisowaćel Jurij Koch čita w gratowni Hórčanskeje wohnjoweje wobory z dopomnjenkow na swoje dźěćace a młodźinske lěta

  20:00 Reje za nad 30lětnych ze skupinu Jolly Jumper w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 28.10. 9:00 Fachowa konferenca Serbskeho šulskeho towarstwa „To smy přeco tak činili“ w Budyskim Serbskim domje

  17:00 Nazymski program 1. serbskeje kulturneje brigady na žurli Budyskeje piwarnje

  18:00 Gospelowy nyšpor w Kulowskej cyrkwi

  19:00 Koncert musica nova sorabica „KUZŁO WO DEŠĆ“ na žurli Budyskeho Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Swjedźenske zarjadowanje k 20lětnemu wobstaću rejwanskeje skupiny Ćisk w tamnišim hosćencu „K zelenemu wěncej“

  19:30 Koncert k 110lětnemu wobstaću chóra Lipa na Bizoldec žurli w Haslowje – z rejemi

  21:00 Halloween-party w Chróšćanskej „Jednoće“

  21:00 Koncert ze skupinu Keimzeit we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

Njedźelu 29.10. 10:00 Radworske přezpólne wubědźowanje

  15:30 Nazymski koncert ze žónskej skupinu Rowniske glosy w Radworskim hosćencu „Meja“

Protyka (20.10.17)

pjatk, 20. oktobera 2017 spisane wot:

Pjatk 20.10. do 22.10.  Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

  19:00 Kermuša Chróšćanskeje młodźiny w Hórnikowym domje

  19:00 Přednošk wo kubłanskim koncepće 2plus za staršich w Chróšćanskej Jednoće

  19:00 Čitanska turneja LND: Předstajenje knihow „Jurij Brězan. Leben und Werk“ a „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ w Bórkowskej kniharni „Lesezeichen“

  19:00 Nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle „Dźěći města“ w Kulowje

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Sobotu 21.10. 9:00 2. fachowy dźeń 2plus w Chrósćicach

  11:00 Zmijowy swjedźeń a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Dźěłarnička wo postajowanju hribow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  19:00 Koncert musica nova sorabica „ŽADANJE MAM PO TEBI“ w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:00 Cyrkwinska dujerska hudźba zaklinči w Njeswačanskej cyrkwi

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Njedźelu 22.10.  Testowy dźeń Kawasaki na motocrossowej čarje w Jaworje

  10:00 Kwasne wiki na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu w Turjeju

Protyka (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

Pjatk 13.10. 20:00 Rejwanska dźěłarnička ze skupinu Serbska reja w Choćebuskim klubje Quasimono

Sobotu 14. a 15.10.  Zběranje łopjenow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Rybarski swjedźeń w Klětnom

  10:00 Zhotowjenje ručnych klankow – dźěłarnička „Rjekojo z filca“ za dźěći a dorosćenych w Budyskim Serbskim muzeju

  19:00 Koncert „MOJEDLA – TWOJEDLA“ (I) w rjedźe musica nova sorabica w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Rejohra „Kupa zabytych“ w Choćebuskim komornym dźiwadle

  20:00 Party němsko-serbskeho přećelstwa (DSF-party) w Konjecach

Njedźelu 15.10. 9:30 Serbsko-němske kemše w Bukečanskej cyrkwi

  10:00 Kermušne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Poswjećenje wopomnjenskeje tafle architekta Woldemara Kandlera w Smječkečanskej cyrkwi

   15:00 Sceniske wodźenje po Krabatowej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Program Serbskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny Chrósćicy z chórom Lilija pola Bizoldec w Haslowje

Protyka (06.10.17)

pjatk, 06. oktobera 2017 spisane wot:

Pjatk 6. do 8.10.  Twarske wiki w Lubijskim wikowanskim parku

Sobotu 7. do 8.10.  Z nazymskej paru – zakónčenje sezony Mužakowskeje lěsneje železnicy

  10:00 Kermušne wiki w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  10:00 Wułójenje rybow ze stareho hata we Wukrančicach

  10:00 Wułójenje rybow z Radworskeho kupoweho hata (hač do 15 hodź.)

  19:00 Koncert ze swětoznatej dujerskej kapału Moravanka w Bošecach

  19:30 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Rejohra „Kupa zabytych“ na žurli Budyskeho SLA

  20:00 Klubowa party w Serbskich Pazlicach

Njedźelu 8.10.  Kulowska kermuša

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń w Holešowskej přirodoškitnej staciji

  11:00 Akciski dźeń za swójby w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  15:30 Nazymski koncert z chórom Meja w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 9. do 13.10.  Kompozitoriska dźěłarnička w Budyskim SLA

   Prózdninski camp Dynama Drježdźany w Ralbicach

  18:00 Pišćelowy koncert „Best of rockin’ organ“ z Friedemannom Stihlerom w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje

Protyka (29.09.17)

pjatk, 29. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 29.9. do 30.9.  Wjesny swjedźeń w Miłoćicach

  19:00 Přednošk Jurja Łušćanskeho we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wo molerju Horsće Šlosarju

  20:00 Kermuška Budyskeho Serbskeho gymnazija w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

Sobotu 30.9. do 1.10.  Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  11:00 Kermuša ze swinjorězanjom na Ćišćanskim statoku

  18:00  Nóc šerjenjow w Małowjelkowskim błudźišću

  19:00 Rybowy wječor w Radworskim hosćencu „Meja“

Njedźelu 1.10. 9:00 2. nazymski swjedźeń w Budyšinje

  10:00 Nazymske a winowe wiki na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  11:00 Zahajenje 5. běha němskich dumperowych mišterstwow při Hórčanskim sportnišću

  14:30 „Překlepana liška“ – interaktiwna bajka SLA na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

Póndźelu 2.10. 18:00 Korčmarski dźakny swjedźeń w Budyšinje

Wutoru 3.10. 10:00 Dworowy swjedźeń na Helmec burskim statoku w Jitku

Srjedu 4. do 12.10.  Nazymski prózdninski program w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  10:00 Předstajenje inscenacije „Čmjeła Hana“ w Budyskej pěstowarni „Glückskäfer“

  18:00 Budyšenjo čitaja w tachantskej cyrkwi ze swojeje biblije – Gerd Lehmann

Protyka (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 22. do 24.9.  Studentske probowe lěhwo Zwjazka serbskich studowacych w Namysłowje 

   XIII. mjezynarodny festiwal dujerskeje hudźby z 25 orchestrami a skupinami w Budyšinje

  19:30 „Mišterske twórby chóroweje hudźby – wot zažneho baroka hač k modernje“ – koncert SLA w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Poetenbrettl – čitanje z Ulriku Almut Sandig w Kamjenskim Safeklubje

Sobotu 23.9.  Zahajenje 16. łužiskich rybarskich tydźenjow (do 5. nowembra) na Radworskej kupje

  8:00 Kubłanska jězba Budyskeje župy do Žitawy a Hrádeka nad Nisou

  10:00 Kolesowanje k Budyskim archeologiskim pomnikam – zetkanje při měšćanskim muzeju

  15:00 „Wotewrjene woknješko“ – zetkanje z migrantami we wobłuku Interkulturneju tydźenjow na Ćišćanskim statoku

  15:00 Serbske skawtske popołdnjo na Kukowskim hrodźišću

  18:00 Nóc šerjenjow w Małowjelkowskim błudźišću

  19:00 Balowa nóc na Ramnowskim hrodźe

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju

  21:00 Koncert ze skupinu Horny Harmonics Vol. 7 w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 24.9.  Zakónčenje wustajeńcy „Zachowane drohoćinki“ w Choćebuskim měšćanskim muzeju

Protyka (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 15. do 17.9.  13. nazymske wiki we Łazu

  19:30 Podijowa diskusija w Drježdźanskim Domje katedrale ze sakskimi kandidatami za wó­lby zwjazkoweho sejma k socialnym temam

  19:45 Premjera knihi Pawoła Roty na Radlubinje w Ralbicach

Sobotu 16. do 17.9.  Jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

  9:00 Wulke čaporowe wiki w Rakecach we wobłuku wohnjowoborneho swjedźenja

  10:00 Dworowy swjedźeń w Čornym Chołmcu

  12:00 Swjedźeń wodosportoweho towarstwa při jězoru w Sprjewinym Dole

  14:30 Program SLA „A nimjer fidle rejuju“ w Lubnjowje

  15:00 Nazymske spěwanje chórow na Budyskim torhošću z wobdźělenjom SLA

  16:00 Zakónčenje akciskeho tydźenja „přećiwo zabyću“ na Budyskich Žitnych wikach

  19:30 Předstajenje „Romeo a Julija na plaće“ w Budyskim NSLDź ze serbskimi, němskimi młodostnymi kaž tež młodymi ćěkancami

  20:30 Spěwny wječork ze skupinu Serbska murja w Jasčanskej „Bjesadźe“

  21:00 Darkmusic-party w Dźěžnikečanskej Kotołni

Njedźelu 17.9.  Budyska kermuša

  10:00 Pišćelowy koncert w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Pućowanje rangerow ze Stróžanskeho Domu tysac hatow k Hućinjanskemu niwowemu lěsej

Protyka (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 8. do 10.9.  Wojerowski měšćanski swjedźeń

   Babylěćo w Ralbicach

12. dworowy swjedźeń na Krabatowym nowym wudworu we Wulkich Ždźarach

  19:00 Serenada w zelenym „W změnje časow“ w Stróžanskim centrumje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

  20:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Ralbicach

Sobotu  9.9 a 10.9.  14. braniborski wjesny a žnjowodźakny swjedźeń w Radušu

  10:00 Nazymske wiki přirody w Stróži

  10:00 24. Budyski měšćanski běh – start na Póstowym naměsće

  13:00 Powerserb w Kopšinje

  14:00 Łapanje kokota w Zaspach

  14:30 2. wubědźowanje wobydlerjow a młodych swójbow gmejny Worklecy WORKWUB na tamnišim sportnišću

  15:00 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 65lětneho wobstaća Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija a 34. schadowanka w kafeteriji gymnazija

  15:00 Muzejowa nóc we wokrjesu Sprjewja-Nysa

  17:30 Dźěćaca muzejowa nóc w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  18:30 22. swjedźeń swěčkow w Njeswačanskim hro­dowym parku

Njedźelu 10.9.  Dźeń wotewrjeneho pomnika

   Firmowanje w Chrósćicach

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla

Protyka (01.09.17)

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:

Pjatk 1. do 3.9.  Dźeń Saksow w Lubiju

   Seminar w Smochčanskim Domje biskopa Bena k spiritualiće a kreatiwnosći

 3. do 10.9.   3. fotowy festiwal w Zhorjelcu

Sobotu 2. a 3.9.  Wiki wuměłskeho rjemjesła w Njeswačanskim hrodowym parku

   12. studnjowy swjedźeń w Drjowku

  14:00 Wubědźowanje wo drjewopušćerski pokal na Łazowskim sportnišću

  18:00 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 40lět­neho wobstaća lajskeje dźiwadłoweje skupiny Chrósćicy w tamnišej „Jednoće“

  19:00 Finisaža Mjezynarodneje wuměłskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale

Njedźelu 3.9.  Wulět dekanatneje młodźiny

  10:00 Historiske wodźenje (kóždu prěnju njedźelu měsaca) po Wojerecach – zetkanje při hrodźe

  10:00 3. blackbird-run w Hózku

  10:00 Dźeń wotewrjeneje zahrody w Budyskim wokrjesu

  10:00 Zakónčacy swjedźeń Mjezynarodneje wuměłskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale

  12:00 Serbski muski chór Delany wustupi we wobłuku Dnja Saksow w Lubiju na jewišću krajneho sejma

  13:00 Dźeń wotewrjeneje zornowcoweje wsy w Zemicach-Tumicach

  14:00 Łapanje kokota w Žylowje, Depsku a Turnowje

  15:00 Rejwanski čaj z DJjom Thomasom Jordanom w Małowjelkowskej sotrowni

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND